Klinika położnictwa i Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej


Oddział Położnictwa oferuje opiekę okołoporodową w ciążach o przebiegu prawidłowym i patologicznym, a  ponadto zajmuje się diagnostyką i terapią wad płodu, nieprawidłowości popłodu, chorobami związanymi z ciążą oraz ciężarnymi z chorobami przewlekłymi. Prowadzi także leczenie nowotworów żeńskich narządów płciowych w ciąży z  wykorzystaniem technik małoinwazyjnych. Więcej niezbędnych informacji dotyczących porodu można znaleźć na stronie https://uck.pl/informator-pacjenta/porody.html

Główny profil działalności Oddziału Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej to diagnostyka i leczenie nowotworów złośliwych kobiecych narządów płciowych, nowotworów łagodnych, schorzeń nienowotworowych, zaburzeń endokrynologicznych oraz niepłodności.

Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie nowotworów złośliwych: trzonu macicy, jajnika, szyjki macicy, sromu oraz zaburzeń endokrynologicznych, niepłodności, zaburzeń statyki narządów płciowych, nietrzymania moczu oraz łagodnych schorzeń ginekologicznych. Rocznie wykonywana ilość procedur – w większości opartych o  metody małoinwazyjne (laparoskopia, histeroskopia) - zapewnia odpowiednią jakość leczenia.

Jesteśmy częścią interdyscyplinarnego zespołu zajmującego się kompleksowym leczeniem ginekologicznych nowotworów złośliwych, w skład którego wchodzi Klinika Onkologii i Radioterapii oraz Zakład Radiologii. Wspólnie zapewniamy dostęp do najnowszej diagnostyki i prowadzimy kwalifikacje do zabiegów operacyjnych, leczenia uzupełniającego opartego o  najnowsze światowe standardy postępowania. Pacjenci leczeni w Klinice, mają możliwość kontroli ambulatoryjnej oraz zasięgnięcia porad lekarskich i pielęgniarskich dotyczących okresu pooperacyjnego.

Oddział Położnictwa dołączył do programu dotyczącego PROFILAKTYKI KONFLIKTU SEROLOGICZNEGO. Więcej informacji można przeczytać na stronie Poradni ginekologiczno-położniczej.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne rozpoczęło realizację PROGRAMU KOMPLEKSOWEJ OCHRONY ZDROWIA PROKREACYJNEGO W POLSCE w  zakresie KOMPLEKSOWEJ DIAGNOSTYKI NIEPŁODNOŚCI, finansowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia. Więcej informacji: Poradnia Andrologiczna i Diagnostyki Niepłodności.

Pacjentki, które urodziły dzieci w  Uniwersyteckim Centrum Klinicznym oraz pary, które uczęszczały na zajęcia Szkoły Rodzenia „Uniwersytet dla Rodziców” - mogą skorzystać z porad laktacyjnych - pierwsza konsultacja jest bezpłatna. Więcej informacji znajduje się na stronie poradylaktacyjne.uck.pl.

Nasz personel

 • ordynator

  prof. dr hab. n. med. Dariusz Wydra

 • położna oddziałowa Oddziału Położnictwa

  mgr Lucyna Nowicka

 • z-ca ordynatora (oddział położnictwa)

  dr hab. n. med. Magdalena Grzybowska

 • z-ca odrynatora ds. ekonomizacji (Oddział Położnictwa)

  lek. Przemysław Adamski

 • z-ca ordynatora (Oddział Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej)

  dr n. med. Juliusz Kobierski

 • z-ca ordynatora ds. ekonomizacji (Oddział Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej)

  dr hab. n. med. Sambor Sawicki

 • z-ca ordynatora (oddział chemioterapii)

  dr hab. n. med. Dagmara Klasa-Mazurkiewicz

 • dr n. med. Anna Abacjew-Chmyłko

 • dr n. med. Maciej Boćkowski

 • dr n. med. Jarosław Dębniak

 • lek. Bartosz Dzieński

 • lek. Adam Grzeczka

 • dr hab. n. med Tomasz Jastrzębski

 • lek. Łukasz Klasa

 • lek. Adrianna Klonowska-Kępka

 • dr n. med. Karina Kulikowska-Ciecieląg

 • dr n. med. Marcin Liro

 • lek. Adam Łaban

 • dr n. med. Sylwia Łapińska-Szumczyk

 • lek. Anna Łojkowska

 • dr n. med. Tomasz Milczek

 • dr n. med. Hanna Olszewska

 • lek. Izabela Pabin

 • lek. Aleksander Panow

 • dr n. med. Anna Partyka

 • dr n. med. Małgorzata Pietrzak-Stukan

 • dr n. med. Katarzyna Stefańska

 • dr n. med. Anna Szkop-Dominiak

 • dr n. med. Marcin Śniadecki

 • dr n. med. Katarzyna Wartecka-Zielińska

 • dr n. med. Ewa Żmudzińska

Usługi medyczne

 • diagnostyka powikłań wczesnej ciąży
 • procedury medyczne związane z  poronieniem lub obumarciem wczesnej ciąży
 • diagnostyka prenatalna wad płodu – ultrasonografia, procedury inwazyjne
 • ustalanie postępowania w ciąży ze stwierdzoną wadą płodu
 • farmakoterapia zburzeń rytmu serca płodu
 • zabiegi wewnątrzmaciczne u płodów z wybranymi wadami (przepuklina oponowo-rdzeniowa, rozszczep kręgosłupa, zespół taśm owodniowych)
 • terapia cholestazy wewnątrzwątrobowej ciężarnych
 • prowadzenie diagnostyki i  leczenia w nadciśnieniu indukowanym ciążą, stanie przedrzucawkowym i w rzucawce
 • diagnostyka i terapia kobiet ciężarnych z cukrzycą
 • diagnostyka i terapia porodu przedwczesnego
 • opieka nad ciężarną, rodzącą i położnicą
 • leczenie powikłań porodu i połogu
 • leczenie nowotworów żeńskich narządów płciowych w ciąży
 • leczenie guzów przydatków technikami małoinwazyjnymi

 • leczenie operacyjne łagodnych i złośliwych nowotworów narządów płciowych kobiet
 • leczenie nienowotworowych schorzeń narządów płciowych kobiet
 • pooperacyjna chemioterapia stosowana dożylnie, doustnie oraz dootrzewnowo
 • leczenie powikłań związanych z przebytym zabiegiem chirurgicznym lub chemioterapią
 • leczenie zaburzeń statyki narządów płciowych kobiet oraz nietrzymania moczu  (szeroki zakres  operacji metodą pochwową, chirurgiczna rekonstrukcja dna miednicy, kolpopeksja krzyżowo-kolcowa, leczenie zaburzeń statyki oraz wysiłkowego nietrzymania moczu przy użyciu syntetycznych materiałów chirurgicznych)
 • wykonywanie procedur tzw. hospitalizacji jednego dnia (diagnostyczne wyłyżeczkowanie macicy, pobieranie materiału celem diagnostyki histologicznej z podejrzanych onkologicznie zmian)
 • diagnostyka ultrasonograficzna narządów płciowych kobiet z  możliwością poszerzenia o diagnostykę radiologiczną (badanie tomokomputerowe, NMR, PET)
 • diagnostyka i leczenia niepłodności kobiecej (procedury sprawdzające drożność jajowodów – HSG, laparoskopie diagnostyczne i  terapeutyczne, histeroskopie)
 • diagnostyka i terapia z zakresu endokrynologii ginekologicznej
 • konsultacje z zakresu ginekologii, ginekologii onkologicznej oraz endokrynologii ginekologicznej w ramach świadczeń ambulatoryjnych w Przychodni Przyklinicznej (Poradnia Onkologii Ginekologicznej) oraz tzw. „kominków onkologicznych” prowadzonych we współpracy z Kliniką Onkologii i Radioterapii.

Programy edukacyjne

Programy edukacyjne prowadzone w Oddziale Położnictwa związane są głównie z przygotowaniem ciężarnych do porodu, karmienia piersią i opieki nad noworodkiem. Odbywają się tu zajęcia w formie szkoły rodzenia dla kobiet w ciąży i ich partnerów oraz warsztaty laktacyjne dla ciężarnych i matek karmiących.

Oddział Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej, prowadzi zajęcia z propedeutyki ginekologii i położnictwa oraz ginekologii i położnictwa dla studentów Wydziału Lekarskiego (lekarzy, stomatologów, a także pielęgniarek i położnych) oraz dla English Division. Prowadzi specjalistyczne kursy oraz szkolenia podyplomowe dla rezydentów, lekarzy specjalizujących się w ginekologii i  położnictwie, lekarzy specjalizujących się w endokrynologii ginekologicznej i  rozrodczości oraz endokrynologii.

Działalność naukowa Kliniki jest ściśle związana z działalnością usługową. Ma na celu poprawę możliwości diagnostycznych i terapeutycznych u kobiet z  nowotworowymi i nienowotworowymi schorzeniami narządów płciowych. W Klinice prowadzone są badania kliniczne dotyczące leczenia raka jajnika obejmujące również zastosowanie nowych leków.

Klinika jest członkiem jednej z najbardziej prestiżowych organizacji naukowych – Europejskiej Organizacji na rzecz Badań Leczenia Raka (EORTC). W 2010 roku członkowie Kliniki utworzyli Akademickie Stowarzyszenie Ginekologów Onkologów (ASGO), które ma celu stałe podnoszenie kwalifikacji jej członków oraz poprawę możliwości diagnostycznych i terapeutycznych u kobiet chorych na nowotwory złośliwe narządów płciowych.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Klinika Położnictwa i Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej

Kontakt:
Oddział Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej

Tel. 58 584 40 50/60
ginekologia@uck.gda.pl

Oddział Położnictwa

Tel. 58 584 41 10
poloznictwo@uck.gda.pl

Oddział Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej
Budynek Centrum Medycyny Nieinwazyjnej UCK
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
II piętro

Oddział Położnictwa
Budynek Centrum Medycyny Nieinwazyjnej UCK
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
IV piętro

Izba Przyjęć Położniczo-Ginekologiczna
Tel. 58 584 41 24

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Tel. 58 584 40 56

Poradnia Badań Prenatalnych
Tel. 58 584 40 56

rejestracjaginekolog@uck.gda.pl