Klinika Położnictwa i Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej


                       Nasz personel

 • ordynator

  prof. dr hab. n. med. Dariusz Wydra

 • położna oddziałowa Oddziału Położnictwa

  mgr Lucyna Nowicka

 • z-ca ordynatora (oddział położnictwa)

  dr hab. n. med. Magdalena Grzybowska

 • z-ca odrynatora ds. ekonomizacji (Oddział Położnictwa)

  lek. Przemysław Adamski

 • z-ca ordynatora (Oddział Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej)

  dr n. med. Juliusz Kobierski

 • z-ca ordynatora ds. ekonomizacji (Oddział Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej)

  dr hab. n. med. Sambor Sawicki

 • z-ca ordynatora (oddział chemioterapii)

  dr hab. n. med. Dagmara Klasa-Mazurkiewicz

 • dr n. med. Anna Abacjew-Chmyłko

 • dr n. med. Maciej Boćkowski

 • dr n. med. Jarosław Dębniak

 • lek. Bartosz Dzieński

 • lek. Adam Grzeczka

 • dr hab. n. med Tomasz Jastrzębski

 • lek. Łukasz Klasa

 • lek. Adrianna Klonowska-Kępka

 • dr n. med. Karina Kulikowska-Ciecieląg

 • dr n. med. Marcin Liro

 • lek. Adam Łaban

 • dr n. med. Sylwia Łapińska-Szumczyk

 • lek. Anna Łojkowska

 • dr n. med. Tomasz Milczek

 • dr n. med. Hanna Olszewska

 • lek. Izabela Pabin

 • lek. Aleksander Panow

 • dr n. med. Anna Partyka

 • dr n. med. Małgorzata Pietrzak-Stukan

 • dr n. med. Katarzyna Stefańska

 • dr n. med. Anna Szkop-Dominiak

 • dr n. med. Marcin Śniadecki

 • dr n. med. Katarzyna Wartecka-Zielińska

 • dr n. med. Ewa Żmudzińska

Programy edukacyjne

Programy edukacyjne prowadzone w Oddziale Położnictwa związane są głównie z przygotowaniem ciężarnych do porodu, karmienia piersią i opieki nad noworodkiem. Odbywają się tu zajęcia w formie szkoły rodzenia dla kobiet w ciąży i ich partnerów oraz warsztaty laktacyjne dla ciężarnych i matek karmiących.

Oddział Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej, prowadzi zajęcia z propedeutyki ginekologii i położnictwa oraz ginekologii i położnictwa dla studentów Wydziału Lekarskiego (lekarzy, stomatologów, a także pielęgniarek i położnych) oraz dla English Division. Prowadzi specjalistyczne kursy oraz szkolenia podyplomowe dla rezydentów, lekarzy specjalizujących się w ginekologii i  położnictwie, lekarzy specjalizujących się w endokrynologii ginekologicznej i  rozrodczości oraz endokrynologii.

Działalność naukowa Kliniki jest ściśle związana z działalnością usługową. Ma na celu poprawę możliwości diagnostycznych i terapeutycznych u kobiet z  nowotworowymi i nienowotworowymi schorzeniami narządów płciowych. W Klinice prowadzone są badania kliniczne dotyczące leczenia raka jajnika obejmujące również zastosowanie nowych leków.

Klinika jest członkiem jednej z najbardziej prestiżowych organizacji naukowych – Europejskiej Organizacji na rzecz Badań Leczenia Raka (EORTC). W 2010 roku członkowie Kliniki utworzyli Akademickie Stowarzyszenie Ginekologów Onkologów (ASGO), które ma celu stałe podnoszenie kwalifikacji jej członków oraz poprawę możliwości diagnostycznych i terapeutycznych u kobiet chorych na nowotwory złośliwe narządów płciowych.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Klinika Położnictwa i Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej