Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej

Główny profil działalności to diagnostyka i leczenie nowotworów złośliwych kobiecych narządów płciowych, nowotworów łagodnych, schorzeń nienowotworowych, zaburzeń endokrynologicznych oraz niepłodności.

Klinika prowadzi diagnostykę i leczenie nowotworów złośliwych: trzonu macicy, jajnika, szyjki macicy, sromu oraz zaburzeń endokrynologicznych, niepłodności, zaburzeń statyki narządów płciowych, nietrzymania moczu oraz łagodnych schorzeń ginekologicznych. Rocznie wykonywana ilość procedur – w większości opartych o  metody małoinwazyjne (laparoskopia, histeroskopia) - zapewnia odpowiednią jakość leczenia.

Jesteśmy częścią interdyscyplinarnego zespołu zajmującego się kompleksowym leczeniem ginekologicznych nowotworów złośliwych, w skład którego wchodzi Klinika Onkologii i Radioterapii oraz Zakład Radiologii. Wspólnie zapewniamy dostęp do najnowszej diagnostyki i prowadzimy kwalifikacje do zabiegów operacyjnych, leczenia uzupełniającego opartego o  najnowsze światowe standardy postępowania. Pacjenci leczeni w Klinice, mają możliwość kontroli ambulatoryjnej oraz zasięgnięcia porad lekarskich i pielęgniarskich dotyczących okresu pooperacyjnego.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne rozpoczęło realizację PROGRAMU KOMPLEKSOWEJ OCHRONY ZDROWIA PROKREACYJNEGO W POLSCE w  zakresie KOMPLEKSOWEJ DIAGNOSTYKI NIEPŁODNOŚCI, finansowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia. Więcej informacji: Poradnia Andrologiczna i Diagnostyki Niepłodności.

Nasz personel

 • ordynator

  prof. dr hab. n. med. Dariusz Wydra

 • Położna oddziałowa

  mgr Bożena Goś

 • dr n. med. Anna Abacjew-Chmyłko

 • dr n. med. Jarosław Dębniak

 • dr n. med. Magdalena Grzybowska

 • dr hab. n. med Tomasz Jastrzębski

 • dr hab. n. med. Dagmara Klasa-Mazurkiewicz

 • dr n. med. Juliusz Kobierski

 • dr n. med. Marcin Liro

 • dr n. med. Sylwia Łapińska-Szumczyk

 • lek. Anna Łojkowska

 • dr n. med. Tomasz Milczek

 • dr n. med. Hanna Olszewska

 • lek. Aleksander Panow

 • dr hab. n. med. Sambor Sawicki

 • dr n. med. Marcin Śniadecki

 • dr n. med. Anna Szkop-Dominiak

Usługi medyczne

 • leczenie operacyjne łagodnych i złośliwych nowotworów narządów płciowych kobiet
 • leczenie nienowotworowych schorzeń narządów płciowych kobiet
 • pooperacyjna chemioterapia stosowana dożylnie, doustnie oraz dootrzewnowo
 • leczenie powikłań związanych z przebytym zabiegiem chirurgicznym lub chemioterapią
 • leczenie zaburzeń statyki narządów płciowych kobiet oraz nietrzymania moczu  (szeroki zakres  operacji metodą pochwową, chirurgiczna rekonstrukcja dna miednicy, kolpopeksja krzyżowo-kolcowa, leczenie zaburzeń statyki oraz wysiłkowego nietrzymania moczu przy użyciu syntetycznych materiałów chirurgicznych)
 • wykonywanie procedur tzw. hospitalizacji jednego dnia (diagnostyczne wyłyżeczkowanie macicy, pobieranie materiału celem diagnostyki histologicznej z podejrzanych onkologicznie zmian)
 • diagnostyka ultrasonograficzna narządów płciowych kobiet z  możliwością poszerzenia o diagnostykę radiologiczną (badanie tomokomputerowe, NMR, PET)
 • diagnostyka i leczenia niepłodności kobiecej (procedury sprawdzające drożność jajowodów – HSG, laparoskopie diagnostyczne i  terapeutyczne, histeroskopie)
 • diagnostyka i terapia z zakresu endokrynologii ginekologicznej
 • konsultacje z zakresu ginekologii, ginekologii onkologicznej oraz endokrynologii ginekologicznej w ramach świadczeń ambulatoryjnych w Przychodni Przyklinicznej (Poradnia Onkologii Ginekologicznej) oraz tzw. „kominków onkologicznych” prowadzonych we współpracy z Kliniką Onkologii i Radioterapii.

Programy edukacyjne

Katedra Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w której strukturach mieści się Klinika, prowadzi zajęcia z propedeutyki ginekologii i położnictwa oraz ginekologii i położnictwa dla studentów Wydziału Lekarskiego (lekarzy, stomatologów, a także pielęgniarek i położnych) oraz dla English Division. Prowadzi specjalistyczne kursy oraz szkolenia podyplomowe dla rezydentów, lekarzy specjalizujących się w ginekologii i  położnictwie, lekarzy specjalizujących się w endokrynologii ginekologicznej i  rozrodczości oraz endokrynologii.

Działalność naukowa Kliniki jest ściśle związana z działalnością usługową. Ma na celu poprawę możliwości diagnostycznych i terapeutycznych u kobiet z  nowotworowymi i nienowotworowymi schorzeniami narządów płciowych. W Klinice prowadzone są badania kliniczne dotyczące leczenia raka jajnika obejmujące również zastosowanie nowych leków.

Klinika jest członkiem jednej z najbardziej prestiżowych organizacji naukowych – Europejskiej Organizacji na rzecz Badań Leczenia Raka (EORTC). W 2010 roku członkowie Kliniki utworzyli Akademickie Stowarzyszenie Ginekologów Onkologów (ASGO), które ma celu stałe podnoszenie kwalifikacji jej członków oraz poprawę możliwości diagnostycznych i terapeutycznych u kobiet chorych na nowotwory złośliwe narządów płciowych.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej

Kontakt:
tel. 58 584 40 50
58 584 40 60

ginekologia@uck.gda.pl

Centrum Medycyny Nieinwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
II piętro