W dniu ustalonego terminu przyjęcia do UCK w celu hospitalizacji chory zgłasza się do punktu przyjęć lub na oddział docelowy. Po zbadaniu przez lekarza i stwierdzeniu braku przeciwwskazań do hospitalizacji, chory otrzymuje Kartę Zapisu Pacjenta i udaje się do wyznaczonego Punktu Przyjęć Planowych.

Pacjent zgłaszający się do szpitala do Punktu Przyjęć Planowych powinien posiadać następujące dokumenty:

 • skierowanie do szpitala wystawione przez lekarza z wyjątkiem przypadków nagłych,
 • dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy),
 • posiadaną dokumentację medyczną,
 • aktualne wyniki badań, jeżeli pacjent jest w ich posiadaniu,
 • oraz inne dokumenty wskazane przez lekarza.
Lista punktów przyjęć

 • Punkt Przyjęć Planowych CMI

  Centrum Medycyny Inwazyjnej
  ul. M. Smoluchowskiego 17, Gdańsk
  - od poniedziałku do piątku: 7.00-14.35
  - w soboty nieczynne
  - niedziele 9.00-16.35

 • Izba Przyjęć Położniczo-Ginekologiczna

  Centrum Medycyny Nieinwazyjnej
  ul. M. Smoluchowskiego 17, Gdańsk

 • Punkt Przyjęć Planowych CMN

  Centrum Medycyny Nieinwazyjnej
  ul. M. Smoluchowskiego 17, Gdańsk
  - od poniedziałku do piątku: 7.00-14.35
  - w soboty nieczynne
  - niedziele 9.00-16.35

 • Izba Przyjęć Kliniki Psychiatrii Dorosłych CMN

  Centrum Medycyny Nieinwazyjnej
  ul. M. Smoluchowskiego 17, Gdańsk

 • Punkt Przyjęć Planowych Pediatria

  Centrum Pediatryczne, budynek nr 3
  ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
  - czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-14.35
  - w niedzielę zapisy w Punkcie Przyjęć Planowych

 • Szpital "Studencki"

  Al. Zwycięstwa 30, Gdańsk
  Przyjęcia Pacjentów odbywają się bezpośrednio na terenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego (p. II) lub Kliniki Rehabilitacji (p. III i IV)