Oświadczenie dotyczące naruszenia ochrony danych osobowych

W dniu 27.05.2024 r. otrzymaliśmy zgłoszenie o naruszeniu ochrony danych osobowych polegającym na nieuprawnionym dostępie do informacji dotyczących klientów zewnętrznej usługi sklepu internetowego UCK, którego dostawcą jest Selly Sp. z o.o.

Ubolewamy, że doszło do tej sytuacji i  jednocześnie zapewniamy, że we współpracy z Selly.pl obsługującym nas w zakresie ww. sklepu internetowego, dokonaliśmy wszelkich niezbędnych kroków, aby wyjaśnić okoliczności zdarzenia oraz zabezpieczyć dane klientów ww. sklepu.

 Mianowicie, niezwłocznie, przy udziale ww. dostawcy sklepu internetowego, podjęliśmy niezbędne działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, zminimalizowania jego skutków oraz zapobieżenia wystąpieniu podobnych zdarzeń w przyszłości, w tym zwłaszcza:

a)       podjęliśmy działania mające na celu zidentyfikowanie przyczyn naruszenia oraz wyeliminowanie możliwości dalszego dostępu do ww. danych,

b)       podjęliśmy szereg działań, aby poinformować o zdarzeniu osoby, których dane zostały ujawnione, w tym podjęliśmy działania mające na celu skierowania wiadomości sms informujących o wystąpieniu naruszenia do osób, które dokonały zakupu badania. Podkreślenia wymaga, iż szczegółowe informacje na temat naruszenia znajdują się na stronie UCK, w załączonym do niniejszego oświadczenia „Zawiadomieniu o naruszeniu ochrony danych osobowych”,

c)       ww. naruszenie zostało przez nas zgłoszone do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz innych uprawnionych podmiotów (CSIRT NASK, CSIRT Centrum e-Zdrowia).

 Pragniemy przy tym podkreślić, że ww. naruszenie nie dotyczy danych pacjentów przetwarzanych  w wewnętrznych systemach teleinformatycznych UCK.

Poniżej w załączonych linkach znajdują się:


dodano: 29.05.2024 r.