Szkoła Rodzenia - Uniwersytet dla Rodziców

Przy Szkole Rodzenia „Uniwersytet dla Rodziców” prowadzone są indywidualne konsultacje laktacyjne, których celem jest diagnozowanie przyczyn niepowodzeń i problemów w karmieniu piersią oraz ich rozwiązywanie. Porady mają na celu ocenę możliwości rozpoczęcia i utrzymania laktacji, profilaktykę wystąpienia potencjalnych nieprawidłowości, a także przygotowanie i wdrożenie indywidualnego, dostosowanego do potrzeb matki i dziecka planu opieki w zakresie rozwiązywania problemów laktacyjnych i utrzymania karmienia piersią.

Konsultacje odbywają się na zasadzie wspólnego podejmowania decyzji i wybierania optymalnych rozwiązań. Głównym celem naszych działań jest skupienie się na przedstawionym przez pacjentkę problemie oraz poszukiwanie optymalnego rozwiązania. Porad udzielają położne o wieloletnim doświadczeniu zatrudnione w Klinice Położnictwa i Klinice Neonatologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym .

Promując holistyczne podejście do karmienia piersią w naszej Szkole Rodzenia „Uniwersytet dla Rodziców” istnieje możliwość konsultacji fizjoterapeuty, neurologopedy lub psychologa.

Udzielamy porad w zakresie:

1. Rozbudzania i utrzymania laktacji
2. Technik przystawiania do piersi, trudności z przystawianiem dziecka do piersi
3. Monitorowania przebiegu karmienia w sytuacjach:

 •     przechodzenia z karmienia odciąganym pokarmem na karmienie z piersi,
 • przechodzenia z karmienia sztucznego/mieszanego na karmienie naturalne

4. Kontrola skuteczności karmienia piersią
5. Rozpoznania oraz wdrożenia postępowania w sytuacji:

 • brodawek płaskich lub wklęsłych,
 • opóźnionej laktacji,
 • nadmiernego odruchu wypływu pokarmu,
 • nawału mlecznego,
 • obrzęku piersi,
 • zastoju pokarmu,
 • zablokowania się przewodu mlecznego,
 • zapalenia piersi,
 • grzybicy piersi,
 • odstawianie dziecka od piersi.


 6.  Pomoc w sytuacjach szczególnych, takich jak:

 • karmienie piersią po cesarskim cięciu,
 • karmienie piersią dziecka urodzonego przedwcześnie,
 • karmienie piersią bliźniąt lub wieloraczków.


Porad udzielamy:

 • Poniedziałek - godz. 15.00 do godz. 19.00
 • Środa - godz. 15.00 do godz. 19.00
 • Piątek - godz. 15.00 do godz. 19.00

Konsultacja trwa do 60 min.


Koszt wizyty - 150 zł płatne w dniu konsultacji.

Dla pacjentek, które urodziły dzieci w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym oraz par, które uczęszczały na zajęcia Szkoły Rodzenia „Uniwersytet dla Rodziców” -  pierwsza konsultacja jest bezpłatna.

Konieczna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna/mailowa celem ustalenia terminu (patrz kontakt). Nie udzielamy porad telefonicznych, poza wstępna oceną sytuacji, celem dobrania optymalnego terminu wizyty.

Na poradę mama zawsze zgłasza się z dzieckiem. Zalecane jest niekarmienie dziecka przynajmniej na 30 minut przed wizytą, by dziecko w czasie spotkania chciało ssać pierś. Na wizytę należy zabrać ze sobą pieluszki tetrowe, pampersy, chusteczki nawilżane, wszelkie akcesoria, którymi posługuje się mama na co dzień podczas karmienia dziecka piersią.

Prosimy o zabranie wypisu dziecka ze szpitala, książeczkę zdrowia dziecka oraz wyników wszelkich konsultacji specjalistycznych.

Aby skorzystać z porady laktacyjnej zadzwoń: 695 802 349

lub wyślij e-mail: poradylaktacyjne@uck.gda.pl


Porady Laktacyjne przy Szkole Rodzenia „Uniwersytet dla Rodziców”
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego

budynek Centrum Medycyny Nieinwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17, parter
Gdańsk 80-214