Szkoła Rodzenia - Uniwersytet dla Rodziców

Konsultacje odbywają się na zasadzie wspólnego podejmowania decyzji i wybierania optymalnych rozwiązań. Głównym celem naszych działań jest skupienie się na przedstawionym przez pacjentkę problemie oraz poszukiwanie optymalnego rozwiązania. Porad udzielają położne o wieloletnim doświadczeniu zatrudnione w Klinice Położnictwa i Klinice Neonatologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym.

Promując holistyczne podejście do karmienia piersią w naszej Szkole Rodzenia „Uniwersytet dla Rodziców” istnieje możliwość konsultacji fizjoterapeuty, neurologopedy lub psychologa. Porady są bezpłatne.

Udzielamy porad w zakresie:

1. Rozbudzania i utrzymania laktacji
2. Technik przystawiania do piersi, trudności z przystawianiem dziecka do piersi
3. Monitorowania przebiegu karmienia w sytuacjach:

 •     przechodzenia z karmienia odciąganym pokarmem na karmienie z piersi,
 • przechodzenia z karmienia sztucznego/mieszanego na karmienie naturalne

4. Kontrola skuteczności karmienia piersią
5. Rozpoznania oraz wdrożenia postępowania w sytuacji:

 • brodawek płaskich lub wklęsłych,
 • opóźnionej laktacji,
 • nadmiernego odruchu wypływu pokarmu,
 • nawału mlecznego,
 • obrzęku piersi,
 • zastoju pokarmu,
 • zablokowania się przewodu mlecznego,
 • zapalenia piersi,
 • grzybicy piersi,
 • odstawianie dziecka od piersi.


 6.  Pomoc w sytuacjach szczególnych, takich jak:

 • karmienie piersią po cesarskim cięciu,
 • karmienie piersią dziecka urodzonego przedwcześnie,
 • karmienie piersią bliźniąt lub wieloraczków.


Konieczna jest wcześniejsza rejestracja mailowa celem ustalenia terminu (patrz kontakt).

Na poradę mama zawsze zgłasza się z dzieckiem. Zalecane jest niekarmienie dziecka przynajmniej na 30 minut przed wizytą, by dziecko w czasie spotkania chciało ssać pierś. Na wizytę należy zabrać ze sobą pieluszki tetrowe, pampersy, chusteczki nawilżane, wszelkie akcesoria, którymi posługuje się mama na co dzień podczas karmienia dziecka piersią.

Prosimy o zabranie wypisu dziecka ze szpitala, książeczkę zdrowia dziecka oraz wyników wszelkich konsultacji specjalistycznych.

Aby skorzystać z porady laktacyjnej wyślij e-mail: poradylaktacyjne@uck.gda.pl

budynek Centrum Medycyny Nieinwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17,
Gdańsk 80-214