KURS PIERWSZEJ POMOCY " BEZPIECZNY MALUCH W BEZPIECZNYM OTOCZENIU"

W związku z ogromnym zainteresowaniem, jakim cieszyły się odbywające się w trakcie Dni Otwartych zajęcia z resuscytacji noworodka, od 2020 roku do naszej oferty wprowadzamy 3-godzinne zajęcia z pierwszej pomocy w warunkach domowych. W trakcie warsztatów, na profesjonalnych fantomach, uczymy reagowania i działania w nagłych sytuacjach u noworodka i niemowlaka.  Zajęcia praktyczne poprzedzone są wprowadzeniem teoretycznym, w trakcie którego omawiane są szeroko rozumiane kwestie bezpieczeństwa dzieci, radzenie sobie w sytuacjach nagłych, szczególnych, jak i sposoby zapobiegania im.

Zajęcia prowadzą:

Łukasz Matwiejczyk - lekarz Kliniki Neonatologii UCK

 • specjalista neonatolog
 • wykładowca kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
 • ukończony kurs Europejskiej Rady Resuscytacji w zakresie resuscytacji noworodka (NLS Provider)

Jakub Pietrzak – położny koordynujący Sali Porodowej Kliniki Położnictwa UCK

 • magister położnictwa, asystent w Zakładzie Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego GUMed
 • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego
 • kurs Europejskiej Rady Resuscytacji: resuscytacja noworodka NLS ( Newborn Life Suppor)
 • ukończony kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna opieka w położnictwie i ginekologii


Program kursu  "BEZPIECZNY MALUCH W BEZPIECZNYM OTOCZENIU":

I Część pierwsza – wykłady

1.      Podstawy bezpieczeństwa – zanim urodzi się dziecko – przygotowanie otoczenia.
2.      Profilaktyka zdarzeń niepożądanych – zasady postępowania

 • w domu (sen, kąpiel, karmienie, zabawa)
 • w podróży (spacer, samochód, samolot)
 • w innych miejscach

3. Stany nagłe – ABC resuscytacji
4. Zdarzenia niepożądane m.in.

 • refluks, krztuszenie-zachłyśnięcie, ciało obce w drogach oddechowych
 • połknięcie ciała obcego, niezamierzone spożycie leku
 • oparzenia, urazy
 • ukąszenia przez owady – wstrząs anafilaktyczny

5Najczęstsze problemy zdrowotne – kiedy i gdzie szukać pomocy

II Część druga – warsztaty – praktyczne ćwiczenia z resuscytacji

Cena kursu

 • Zajęcia grupowe: 300 zł od pary (przeprowadzenie kursu jest uzależnione od ilości zgłoszeń)
 • Zajęcia indywidualne: 450 od pary
 • Zajęcia indywidualne prowadzone w j. angielskim: 550 zł

Dane do przelewu: Cena kursu

Nazwa odbiorcy: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Rachunek odbiorcy: 28 1130 1121 0006 5499 6720 0007
Tytułem: Kurs "Pierwsza pomoc", imię i nazwisko uczestnika, kwota

 

Kontakt:

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
budynek Centrum Medycyny Nieinwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17, IV pietro
Gdańsk 80-214

tel. 695 802 349 (w dni powszednie od 17ºº do 20ºº)
e-mail: uniwersytetdlarodzicow@uck.gda.pl