Szkoła Rodzenia - Uniwersytet dla Rodziców

Uniwersytet dla Rodziców

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego

budynek Centrum Medycyny Nieinwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17
Gdańsk 80-214

tel. 695 802 349/ 791 445 345  (w dni powszednie od 17ºº do 20ºº)

e-mail: uniwersytetdlarodzicow@uck.gda.pl


Dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Rachunek odbiorcy: 28 1130 1121 0006 5499 6720 0007
Tytułem: Uniwersytet dla Rodziców, imię i nazwisko uczestniczki,

termin rozpoczęcia kursu

Kwota