Dyrekcja

 1. Dyrektor Naczelny
  Jakub Kraszewski

  tel. (58) 349 20 09
  email: jkraszewski@uck.gda.pl

 2. Dyrektor ds. Lecznictwa, Lekarz Naczelny
  dr hab. n. med. Tomasz Stefaniak, MBA

  tel. (58) 349 20 78
  email: tstefaniak@uck.gda.pl

 3. Z-ca Dyrektora Naczelnego ds. Pielęgniarstwa,
  Naczelna Pielęgniarka
  Anna Lignowska

  tel. (58) 349 20 72
  email: alignowska@uck.gda.pl

 4. Z-ca Dyrektora Naczelnego
  ds. Logistyki Medycznej
  lek. Adam Sudoł

  tel. (58) 349 20 78
  email: asudol@uck.gda.pl

 5. Z-ca Dyrektora Naczelnego
  ds. Administracyjno - Technicznych
  Arkadiusz Lendzion

  tel. (58) 349 20 09
  email: alendzion@uck.gda.pl

 6. Z-ca Dyrektora Naczelnego
  ds. Sprzedaży i Rozliczeń Usług Medycznych
  Dorota Kuzimska

  tel. (58) 349 20 41
  email: dkuzimska@uck.gda.pl

 7. Główny Księgowy
  Hanna Mleczek

  tel. (58) 349 20 04
  email: hmleczek@uck.gda.pl

 8. Z-ca Dyrektora Naczelnego
  ds. Personalnych
  Piotr Ciborski

  tel. (58) 349 20 05
  email: pciborski@uck.gda.pl