Kierownicy administracyjni

 1. Dział Audytu i Kontroli

  Róża Imianowska
  tel. (58) 584 48 72
  email: audyt@uck.gda.pl

 2. Dział Administracyjno-Gospodarczy

  Alina Grzempska
  tel. (58) 584 48 16
  email: akoszewska@uck.gda.pl

 3. Dział Administracyjno-Gospodarczy -
  Sekcja Żywienia

  Marzena Nowak
  tel. (58) 584 48 56
  email: mnowak@uck.gda.pl

 4. Dział Analiz i Rozliczeń Umów Kontraktowych

  Agnieszka Chyżyńska
  tel. (58) 349 26 16
  email: achyzynska@uck.gda.pl

 5. Dział Aparatury Medycznej

  Marek Graczyk
  tel. (58) 584 49 02
  email: magraczyk@uck.gda.pl

 6. CWBK UCK Dział Badań Klinicznych i Naukowych

  Magdalena Leszczyńska–Wiloch
  tel. (58) 584 64 37
  e-mai: mleszczynska@uck.gda.pl

 7. Dział Controllingu i Analiz Strategicznych

  Andrzej Kotecki
  tel. (58) 584 48 50
  email: akotecki@uck.gda.pl

 8. Dział Inwestycyjno-Eksploatacyjny

  Małgorzata Maziuk-Tyda
  tel. (58) 584 49 06
  email: mtyda@uck.gda.pl

 9. Dział Finansowy

  Barbara Sakowicz
  tel. (58) 584 48 63
  email: bsakowicz@uck.gda.pl

 10. Dział Księgowości

  Joanna Kownacka
  tel. (58) 584 48 58
  email: jkownacka@uck.gda.pl

 11. Dział Księgowości -
  Sekcja Księgowości

  Jolanta Nowińska
  tel. (58) 584 48 54
  email: jnowinska@uck.gda.pl

 12. Dział Księgowości -
  Sekcja Rozrachunków Ewidencji i Inwentaryzacji Majątku

  Ewa Miszewska
  tel. (58) 584 48 66
  email: emiszewska@uck.gda.pl

 13. Dział Koordynacji Obsługi Pacjenta

  Joanna Fajks
  tel. (58) 584 49 16
  email: jfajks@uck.gda.pl

 14. Dział Koordynacji Obsługi Badań Obrazowych

  Monika Kaczyńska
  tel. (58) 349 37 00
  email: mkaczynska@uck.gda.pl

 15. Dział Koordynacji Obsługi Pacjenta Onkologicznego

  dr n. o zdr. Katarzyna Wójtowicz
  tel. (58) 349 39 54
  kom. 537 446 385
  email: kwojtowicz@uck.gda.pl

 16. Dział Koordynacji Obsługi Pacjenta -
  Sekcja Dokumentacji

  Ewelina Bober
  tel. (58) 584 49 86
  email: ebober@uck.gda.pl

 17. Dział Koordynacji Obsługi Pacjenta -
  Sekcja Rejestracji

  Dorota Łopuszyńska
  tel: (58) 349 31 46
  email: dlopuszynska@uck.gda.pl

 18. Dział Rozliczeń Usług Medycznych

  Aleksandra Staszkiewicz
  tel. (58) 349 20 87
  email: astaszkiewicz@uck.gda.pl

 19. Dział Rozliczeń Usług Medycznych -
  Sekcja Leczenia Szpitalnego, Programów Lekowych i Chemioterapii

  Alicja Grzywa
  tel. (58) 349 21 83
  email: agrzywa@uck.gda.pl

 20. Dział Rozliczeń Usług Medycznych -
  Sekcja Świadczeń Ambulatoryjnych

  Katarzyna Krus
  tel. (58) 349 39 72
  email: kkrus@uck.gda.pl

 21. Dział Spraw Pracowniczych

  Ewa Samolej
  tel. (58) 349 20 21
  email: esamolej@uck.gda.pl

 22. Dział Sprzedaży i Zakupu Usług Medycznych

  Marek Szwed
  tel. (58) 349 21 98
  email: mszwed@uck.gda.pl

 23. Dział Sterylizacji

  Andrzej Tomasik
  tel. (58) 349 36 60
  email: antomasik@uck.gda.pl

 24. Dział Teleinformatyki

  Marcin Wojciechowski
  tel. (58) 584 48 91
  email: mwojciechowski@uck.gda.pl

 25. Dział Teleinformatyki -
  Sekcja Systemów Informatycznych i Wsparcia

  Mariusz Budzisz
  tel. (58) 584 48 81
  email: mbudzisz@uck.gda.pl

 26. Dział Teleinformatyki -
  Sekcja Teletechniki

  Piotr Zieliński
  tel. (58) 584 48 92
  email: pzielinski@uck.gda.pl

 27. Dział Zamówień Publicznych

  Kinga Załęcka-Kościukiewicz
  tel. (58) 584 48 99
  email: dzp@uck.gda.pl

 28. Dział Zaopatrzenia Medycznego

  Joanna Nowak
  tel. (58) 584 46 01
  email: jnowak@uck.gda.pl

 29. Dział Zaopatrzenia i Transportu

  Aleksandra Talaśka
  tel. (58) 584 49 07
  email: atalas@uck.gda.pl

 30. Dział ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi

  Edyta Gościcka
  tel. (58) 349 22 23
  email: egoscicka@uck.gda.pl

 31. Sekcja Pielęgniarek Epidemiologicznych

  Anna Jurkiewicz
  tel. (58) 349 24 49
  email: ajurkiewicz@uck.gda.pl

 32. Dział Innowacji, Analityki i Wdrożeń Technologii Medycznych

  Dariusz Szplit
  tel. (58) 584 48 78
  email: dszplit@uck.gda.pl

 33. Zespół ds. Organizacji

  Wiesława Zaleska
  tel. (58) 584 49 11
  email: wzaleska@uck.gda.pl, organizacja@uck.gda.pl

 34. Zespół ds. Projektów i Pozyskiwania Finansowania

  Monika Miklaszewska - Apanowicz
  tel. (58) 584 48 97/49 87
  email: mmiklaszewska@uck.gda.pl
  projekty@uck.gda.pl

 35. Zespół ds. Promocji i PR

  Sylwia Mierzewska
  tel. (58) 584 48 68
  email: smierzewska@uck.gda.pl, promocja@uck.gda.pl

 36. Zespół Sekretariatów i Obsługi Kancelaryjnej

  Magdalena Piskorska
  tel. (58) 584 40 00
  email: mpiskorska@uck.gda.pl, info@uck.gda.pl

 37. Zespół ds. Systemu Zarządzania i Akredytacji

  Wioletta Liesius
  tel. (58) 584 49 12
  email: wliesius@uck.gda.pl

 38. Regionalne Centrum Koordynacji Transplantacji

  mgr Anna Milecka, mgr Iwona Skóra
  tel. (58) 349 39 05
  fax: (58) 349 39 05
  email: amilecka@gumed.edu.pl, iskora@uck.gda.pl

 39. Pełnomocnik Dyrektora Naczelnego ds. Systemu Zarządzania

  Wioletta Liesius
  tel. (58) 584 48 53
  email: wliesius@uck.gda.pl

 40. Specjalista ds. Obronności i Bezpieczeństwa Informacji Niejawnych

  Piotr Robakowski
  tel. 691811002
  email: probakowski@uck.gda.pl

 41. Pełnomocnik Dyrektora Naczelnego ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

  Monika Golubska
  tel. (58) 349 21 73
  email: mgolubska@uck.gda.pl

 42. Inspektor Ochrony Danych

  Monika Golubska
  tel. (58) 349 21 73
  email: iod@uck.gda.pl

 43. Inspektorat BHP i Ochrony Środowiska

  Marek Czarnecki
  tel. (58) 349 24 52
  email: mczarnecki@uck.gda.pl

 44. Dział Bezpieczeństwa Radiologicznego

  Dariusz Wrona, Marta Rowińska
  tel. (58) 349 22 80
  email: dwrona@uck.gda.pl, mrowinska@uck.gda.pl