Kierownicy administracyjni

 1. Dział Audytu i Kontroli

  Róża Imianowska
  tel. (58) 349 20 49
  email: audyt@uck.gda.pl

 2. Zespół Sekretariatów i Obsługi Kancelaryjnej

  Magdalena Piskorska
  tel. (58) 349 20 09
  email: mpiskorska@uck.gda.pl, info@uck.gda.pl

 3. Dział Administracyjno-Gospodarczy

  Alina Grzempska
  tel. (58) 349 29 66, (58) 349 20 13
  email: akoszewska@uck.gda.pl

 4. Sekcja Żywienia

  Marzena Nowak
  tel. (58) 349 20 69
  email: mnowak@uck.gda.pl

 5. Dział Aparatury Medycznej

  Marek Graczyk
  tel. (58) 349 20 97
  email: magraczyk@uck.gda.pl

 6. Dział Controllingu i Analiz Strategicznych

  Andrzej Kotecki
  tel. (58) 349 20 43
  email: akotecki@uck.gda.pl

 7. Sekcja Pielęgniarek Epidemiologicznych

  Anna Jurkiewicz
  tel. (58) 349 24 49
  email: ajurkiewicz@uck.gda.pl

 8. Inspektorat Ochrony Radiologicznej

  Dariusz Wrona
  tel. (58) 349 22 80
  email: dwrona@uck.gda.pl

 9. Dział Księgowości

  Joanna Kownacka
  tel. (58) 349 20 04
  email: jkownacka@uck.gda.pl

 10. Dział Finansowy

  Barbara Sakowicz
  tel. (58) 349 20 84
  email: bsakowicz@uck.gda.pl

 11. Sekcja Księgowości

  Jolanta Nowińska
  tel. (58) 349 20 66
  email: jnowinska@uck.gda.pl

 12. Sekcja Rozrachunków Ewidencji
  i Inwentaryzacji Majątku

  Ewa Miszewska
  tel. (58) 349 20 68
  email: emiszewska@uck.gda.pl

 13. Dział Inwestycyjno-Eksploatacyjny

  Małgorzata Maziuk-Tyda
  tel. (58) 349 20 46
  email: mtyda@uck.gda.pl

 14. Dział Rozliczeń Usług Medycznych

  Aleksandra Staszkiewicz
  tel. (58) 349 20 87
  email: astaszkiewicz@uck.gda.pl

 15. Dział Sprzedaży i Zakupu Usług Medycznych

  Marek Szwed
  tel. (58) 349 21 98
  email: mszwed@uck.gda.pl

 16. Dział Analiz i Rozliczeń Umów Kontraktowych

  Agnieszka Chyżyńska
  tel. (58) 349 26 16
  email: achyzynska@uck.gda.pl

 17. Dział Badań Klinicznych i Naukowych

  Magdalena Leszczyńska–Wiloch
  tel. (58) 584 64 37
  e-mai: mleszczynska@uck.gda.pl

 18. Dział Spraw Pracowniczych

  Ewa Samolej
  tel. (58) 349 20 21
  email: esamolej@uck.gda.pl

 19. Dział Sterylizacji

  Andrzej Tomasik
  tel. (58) 349 36 60
  email: antomasik@uck.gda.pl

 20. Dział Teleinformatyki

  Marcin Wojciechowski
  tel. (58) 349 20 53
  email: mwojciechowski@uck.gda.pl

 21. Sekcja Systemów Informatycznych i Wsparcia

  Mariusz Budzisz
  tel. (58) 349 20 54
  email: mbudzisz@uck.gda.pl

 22. Sekcja Teletechniki

  Piotr Zieliński
  tel. (58) 349 20 53
  email: pzielinski@uck.gda.pl

 23. Dział Zamówień Publicznych

  Paweł Faczyński
  tel. (58) 349 22 38
  email: pfaczynski@uck.gda.pl

 24. Dział Zaopatrzenia i Transportu

  Aleksandra Talaśka
  tel. (58) 349 20 60
  email: atalas@uck.gda.pl

 25. Dział Zaopatrzenia Medycznego

  Joanna Nowak
  tel. (58) 584 46 01
  email: jnowak@uck.gda.pl

 26. Inspektorat BHP, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej

  Marek Czarnecki
  tel. (58) 349 24 52
  email: mczarnecki@uck.gda.pl

 27. Pełnomocnik Dyrektora Naczelnego ds. Systemu Zarządzania

  Wioletta Liesius
  tel. (58) 349 20 73
  email: wliesius@uck.gda.pl

 28. Zespół ds. Systemu Zarządzania i Akredytacji

  Wioletta Liesius
  tel. (58) 349 26 43
  email: wliesius@uck.gda.pl

 29. Zespół ds. Organizacji

  Wiesława Zaleska
  tel. (58) 349 26 77
  email: wzaleska@uck.gda.pl

 30. Pełnomocnik Dyrektora Naczelnego ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
  Inspektor Ochrony Danych

  Monika Golubska
  tel. (58) 349 21 73
  email: mgolubska@uck.gda.pl

 31. Dział Koordynacji Opieki Medycznej

  Jolanta Cichowska
  tel. (058) 349 21 08
  email: jcichowska@uck.gda.pl

 32. Sekcja Koordynacji Opieki Medycznej

  Dorota Łopuszyńska
  tel. (58) 349 20 14
  email: dlopuszynska@uck.gda.pl

 33. Sekcja Pakietu Onkologicznego

  Ewa Mazur
  tel. (58) 349 36 36
  email: emazur@uck.gda.pl

 34. Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

  Edyta Gościcka
  tel. (058) 349 22 23
  email: egoscicka@uck.gda.pl

 35. Sekcja Dokumentacji

  Joanna Fajks
  tel. (58) 349 21 95
  email: jfajks@uck.gda.pl

 36. Zespół Oceny i Wdrożeń Technologii Medycznych

  Dariusz Szplit
  tel. (58) 349 35 59
  email: dszplit@uck.gda.pl

 37. Regionalne Centrum Koordynacji Transplantacji

  mgr Anna Milecka, mgr Iwona Skóra
  tel. (58) 349 39 05
  fax: (58) 349 39 05
  email: amilecka@gumed.edu.pl, iskora@uck.gda.pl

 38. Specjalista ds. Obronności i Bezpieczeństwa Informacji Niejawnych

  Piotr Robakowski
  tel. 691811002
  email: probakowski@uck.gda.pl

 39. Zespół ds. Promocji i PR

  Sylwia Mierzewska
  tel. (58) 349 26 09
  email: smierzewska@uck.gda.pl, promocja@uck.gda.pl