Kierownicy medyczni

 1. ORDYNATORZY KLINIK

 1. I Klinika Kardiologii
  prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała

  tel. (58) 349 25 04, 25 00
  fax: (58) 346 12 01
  email: cardio1@gumed.edu.pl

 2. II Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca
  prof. dr hab. n. med. Grzegorz Raczak

  tel. (58) 349 39 10
  fax: (58) 349 39 20
  email: kardio2@gumed.edu.pl, gracz@gumed.edu.pl

 3. Kliniczny Oddział Ratunkowy
  dr hab. n. med. Mariusz Siemiński

  tel. (58) 349 37 80
  fax: (58) 349 37 90
  email: msieminski@uck.gda.pl

 4. Klinika Alergologii i Pneumonologii
  prof. dr hab. n. med. Ewa Jassem

  tel. (58) 584 43 00
  fax: (58) 584 43 10
  email: klinika.alergologii@gumed.edu.pl, ejassem@gumed.edu.pl

 5. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk

  tel. (58) 349 32 80
  fax: (58) 349 32 90
  email: klanest@gumed.edu.pl

 6. Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej
  prof. dr hab. n. med. Witold Rzyman

  tel. (58) 349 31 30
  fax: (58) 349 31 40
  email: thorax@gumed.edu.pl, wrzyman@gumed.edu.pl

 7. Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej
  dr hab. n. med. Łukasz Kaska

  tel. (58) 349 30 10
  fax: (58) 349 30 20
  email: ichir@gumed.edu.pl

 8. Klinika Chirurgii Onkologicznej
  dr n. med. Maciej Świerblewski

  tel. (58) 349 31 90
  fax: (58) 349 32 00
  email: gczerwinska@uck.gda.pl

 9. Klinika Chirurgii Plastycznej
  dr hab. n. med. Jerzy Jankau

  tel. (58) 349 30 40
  email: plastus@gumed.edu.pl, jjankau@gumed.edu.pl

 10. Klinika Chorób Nerek i Nadciśnienia Dzieci i Młodzieży
  prof. dr hab. n. med. Aleksandra Żurowska

  tel. (58) 349 28 50
  fax: (58) 349 28 52
  email: nefped@gumed.edu.pl, azur@gumed.edu.pl

 11. Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii
  prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zdrojewski

  tel. (58) 584 46 70
  fax:
  email: zzdroj@amg.gda.pl, kolagenoza@gumed.edu.pl

 12. Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
  prof. dr hab. n. med. Roman Nowicki

  tel. (58) 584 40 10
  fax: (58) 584 40 20
  email: bned@gumed.edu.pl, rnowicki@gumed.edu.pl

 13. Klinika Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych
  prof. dr hab. n. med. Krzysztof Sworczak

  tel. (58) 584 48 00
  fax:
  email: klin.endo@gumed.edu.pl, ksworczak@gumed.edu.pl

 14. Klinika Gastroenterologii i Hepatologii
  dr hab. n. med. Krystian Adrych

  tel. (58) 349 36 40
  fax: (58) 349 36 50
  email: kgastro@gumed.edu.pl

 15. Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej
  prof. dr hab. n. med. Dariusz Wydra

  tel. (58) 584 40 50
  email: ginekologia@uck.gda.pl

 16. Klinika Hematologii i Transplantologii
  prof. dr hab. n. med. Jan Maciej Zaucha

  tel. 58 584 43 40
  fax 58 584 43 50
  email: klhem@gumed.edu.pl

 17. Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej
  prof. dr hab. n. med Jan Rogowski

  tel. (58) 584 42 00
  email: kardchir@gumed.edu.pl, janrog@gumed.edu.pl

 18. Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca
  dr hab. n. med. Joanna Kwiatkowska

  tel. (58) 349 28 70
  fax: (58) 349 28 95
  email: joannak@gumed.edu.pl

 19. Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii
  dr hab. n. med. Michał Hoffmann

  tel. 58 584 44 40
  email: michalhoffmann@gumed.edu.pl

 20. Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
  prof. dr hab. n. med. Maria Alicja Dębska-Ślizień

  tel. (58) 349 25 05
  fax: (58) 346 11 86
  email: nerka@gumed.edu.pl

 21. Klinika Neonatologii
  dr n. med. Iwona Domżalska-Popadiuk

  tel. (58) 584 41 40
  email: neonate@gumed.edu.pl

 22. Klinika Neurochirurgii
  prof. dr hab. n. med. Paweł Słoniewski

  tel. (58) 349 33 20
  fax: (58) 349 33 30
  email: pslonie@gumed.edu.pl

 23. Klinika Neurologii Dorosłych
  prof. dr hab. n. med. Bartosz Karaszewski

  tel. (58) 584 48 20
  fax:
  email: bartkar@gumed.edu.pl, neuroamg@gumed.edu.pl

 24. Klinika Neurologii Rozwojowej
  prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska

  tel. (58) 349 23 90
  fax: (58) 349 23 95
  email: mmazur@gumed.edu.pl

 25. Klinika Otolaryngologii z Oddziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
  dr hab. n. med. Bogusław Mikaszewski

  tel. (58) 349 31 10
  fax: (58) 349 31 20
  email: orlamg@gumed.edu.pl

 26. Klinika Okulistyki
  dr n. med. Leopold Glassner

  tel. (58) 349 35 80
  fax: (58) 349 35 90
  email: okulistyka@uck.gda.pl, leopoldglasner@gumed.edu.pl

 27. Klinika Onkologii i Radioterapii
  prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem

  tel. (58) 584 45 10
  fax: (58) 349 22 15
  email: jjassem@gumed.edu.pl

 28. Klinika Ortopedii, Traumatologii Narządu Ruchu i Chirurgii Ręki
  dr n. med. Lucjan Samson

  tel. (58) 349 36 20
  fax: (58) 349 36 30
  email: ortopedia@uck.gda.pl

 29. Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
  dr hab. n. med. Ninela Irga-Jaworska

  tel. (58) 349 28 80
  fax: (58) 349 29 50
  email: hemonkp@gumed.edu.pl

 30. Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii
  prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec

  tel. (58) 349 28 98
  fax: (58) 349 28 48
  email: pdiabend@gumed.edu.pl

 31. Klinika Psychiatrii Dorosłych
  prof. dr hab. n. med. Wiesław Jerzy Cubała

  tel. (58) 349 26 50
  fax: (58) 349 27 48
  kamin@gumed.edu.pl

 32. Klinika Położnictwa
  prof. dr hab. n. med. Dariusz Wydra

  tel. (58) 584 41 10
  fax: (58) 584 41 20
  email: poloznictwo@uck.gda.pl

 33. Klinika Rehabilitacji
  dr hab. n. med. Dominika Szalewska

  tel. (58) 347 29 90
  fax: (58) 347 16 40
  email: rehabil@gumed.edu.pl

 34. Klinika Urologii
  dr hab. n. med. Marcin Matuszewski

  tel. (58) 349 31 60
  fax: (58) 349 31 70
  email: urologia@gumed.edu.pl

 1. KIEROWNICY LABORATORIÓW

 1. Centalne Laboratorium Kliniczne
  Małgorzata Dąbrowska

  tel. (58) 584 43 80
  fax: (58) 584 43 80
  email: mdabrowska@uck.gda.pl

 2. Laboratorium Genetyki Klinicznej
  prof. dr hab. n. med. Bartosz Wasąg

  tel. (58) 349 37 56, 349 37 67
  fax: (58) 349 15 35
  email: lgk@uck.gda.pl

 3. Laboratorium Immunologii i Transplantologii Klinicznej
  dr n. med. Grażyna Moszkowska

  tel. (58) 584 43 83
  email: gramos@gumed.edu.pl

 4. Laboratorium Hematologii
  dr hab. n. med. Krzysztof Lewandowski

  tel. (58) 584 43 67
  email: klewandowski@uck.gda.pl

 5. Laboratorium Mikrobiologii Klinicznej
  dr n.med. Marek Bronk

  tel. (58) 584 43 81, 584 43 79 inf. o badaniach
  email: msb@gumed.edu.pl

 6. Zakład Patomorfologii Klinicznej
  prof. dr hab. n. med. Wojciech Biernat

  tel: (58) 349 37 40
  fax: (58) 349 37 50
  email: biernat@gumed.edu.pl

 7. Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej

  tel. (58) 584 43 67

 1. KIEROWNICY ZAKŁADÓW

 1. Zakład Diagnostyki Chorób Serca
  prof. dr hab. n. med. Maria Dudziak

  tel. (58) 349 33 80
  fax: (58) 349 33 79
  email: mdudziak@gumed.edu.pl

 2. Zakład Medycyny Nuklearnej
  prof. dr hab. n. med. Piotr Lass

  tel. (58) 349 22 03
  fax: (58) 349 22 00
  email: plass@gumed.edu.pl

 3. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
  dr n. o zdrowiu Beata Papiernik

  tel. (58) 347 16 80
  email: bpapiernik@uck.gda.pl

 4. Zakład Radiologii
  prof. dr hab. n. med. Edyta Szurowska

  tel. (58) 349 36 80
  fax: (58) 349 36 90
  email: eszurowska@gumed.edu.pl

 1. INNE

 1. Apteka Szpitalna
  dr n. med., mgr farm. Wioletta Kaliszan

  tel. (58) 349 37 20
  fax: (58) 344 37 30

 2. Blok Operacyjny
  mgr piel. Monika Łęgosz

  tel. (58) 349 33 40
  fax: (58) 349 33 50

 3. Lekarz Epidemiolog
  dr n. med. Jolanta Komarnicka

  tel. (58) 584 42 99
  fax: (58) 349 24 47
  email: jkomar@gumed.edu.pl

 4. Lekarz Transfuzjolog
  dr n. med. Hanna Suchanek

  tel. (58) 349 27 58
  email: hasuch@gumed.edu.pl

 5. Pracownia Kardiologii Inwazyjnej
  dr n. med. Dariusz Ciećwierz

  tel. (58) 349 27 00
  email: cedar@gumed.edu.pl

 6. Regionalne Centrum Diabetologii koordynator
  dr n. med. Bogumił Wolnik

  tel. (58) 349 26 04
  fax: (58) 349 26 07
  email: bwolnik@gumed.edu.pl

 7. Regionalne Centrum Koordynacji Transplantacji
  Anna Milecka, Iwona Skóra

  tel. (58) 349 39 05
  fax: (58) 349 39 05
  email: amilecka@gumed.edu.pl, iskora@uck.gda.pl

 8. Samodzielny Zespół Fizjoterapeutów
  dr Katarzyna Gierat-Haponiuk

  sekretariat - (58) 347 23 05
  kgierat@uck.gda.pl

 9. Samodzielny Zespół Kardioanestezjologii
  dr hab. n. med. Romuald Lango

  tel. (58) 349 24 83
  email: rlango@uck.gda.pl

 10. Samodzielny Zespół Psychologów
  dr n. med. Sylwia Barsow

  tel. 609 970 121
  email: sbarsow@gumed.edu.pl

 11. Bank Tkanek i Komórek
  dr hab n. med. Maria Bieniaszewska

  email: mbienia@gumed.edu.pl