Kierownicy medyczni

 1. ORDYNATORZY KLINIK

 1. I Klinika Kardiologii
  prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała

  tel. (58) 584 47 10
  fax: (58) 346 12 01
  email: kardiologia1@uck.gda.pl

 2. II Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca
  prof. dr hab. n. med. Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz

  tel. (58) 584 47 60
  email: kardio2@uck.gda.pl

 3. Kliniczny Oddział Ratunkowy
  prof. dr hab. n. med. Mariusz Siemiński

  tel. (58) 349 37 80
  fax: (58) 349 37 90
  email: msieminski@uck.gda.pl

 4. Klinika Alergologii i Pneumonologii
  prof. dr hab. n. med. Ewa Jassem

  tel. (58) 584 43 00
  fax: (58) 584 43 10
  email: alergologia@uck.gda.pl

 5. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk

  tel. (58) 349 32 80
  fax: (58) 349 32 90
  email: anestezjologia@uck.gda.pl

 6. Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży
  prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna

  tel. (58) 584 49 60, (58) 584 49 71
  email: chirurgiadziecieca@uck.gda.pl

 7. Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej
  prof. dr hab. n. med. Witold Rzyman

  tel. (58) 349 31 30
  fax: (58) 349 31 40
  email: torakochirurgia@uck.gda.pl

 8. Klinika Chirurgii Naczyniowej
  dr hab. n. med. Jacek Wojciechowski

  tel.: (58) 584 42 30
  email: chirurgianaczyniowa@uck.gda.pl

 9. Klinika Chirurgii Onkologicznej, Transplantacyjnej i Ogólnej
  prof. dr hab. n. med. Jarosław Kobiela

  tel. (58) 349 30 10
  fax: (58) 349 30 20
  email: chirurgiaogolna@uck.gda.pl

 10. Klinika Chirurgii Plastycznej
  dr hab. n. med. Jerzy Jankau

  tel. (58) 349 30 40
  email: chirurgiaplastyczna@uck.gda.pl

 11. Klinika Chorób Nerek i Nadciśnienia Dzieci i Młodzieży
  prof. dr hab. n. med. Aleksandra Żurowska

  tel. (58) 349 28 50
  fax: (58) 349 28 52
  email: nefrologiadziecieca@uck.gda.pl

 12. Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii
  prof. dr hab. n. med. Michał Chmielewski

  tel. (58) 584 46 70
  email: tkankalaczna@uck.gda.pl

 13. Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
  prof. dr hab. n. med. Roman Nowicki

  tel. (58) 584 40 10
  fax: (58) 584 40 20
  email: dermatologia@uck.gda.pl

 14. Klinika Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych
  prof. dr hab. n. med. Renata Świątkowska-Stodulska

  tel. (58) 584 48 00
  email: endokrynologia@uck.gda.pl

 15. Klinika Gastroenterologii i Hepatologii
  dr hab. n. med. Krystian Adrych

  tel. (58) 349 36 40
  fax: (58) 349 36 50
  email: gastroenterologia@uck.gda.pl

 16. Klinika Hematologii i Transplantologii
  prof. dr hab. n. med. Jan Maciej Zaucha

  tel. 58 584 43 40
  fax 58 584 43 50
  email: hematologia@uck.gda.pl

 17. Klinika Kardiochirurgii
  prof. dr hab. n. med Jan Rogowski

  tel. (58) 584 42 00
  email: kardiochirurgia@uck.gda.pl

 18. Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca
  prof. dr hab. n. med. Joanna Kwiatkowska

  tel. (58) 349 28 70
  fax: (58) 349 28 95
  email: kardiologiadziecieca@uck.gda.pl

 19. Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii
  dr hab. n. med. Michał Hoffmann

  tel. 58 584 44 40
  email: nadcisnienie.diabetologia@uck.gda.pl

 20. Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
  prof. dr hab. n. med. Maria Alicja Dębska-Ślizień

  tel. 58 584 47 00
  fax: 58 584 47 46
  email: nefrologia@uck.gda.pl

 21. Klinika Neonatologii
  dr n. med. Iwona Domżalska-Popadiuk

  tel. (58) 584 41 40
  email: neonatologia@uck.gda.pl

 22. Klinika Neurochirurgii
  dr hab. n. med. Piotr Zieliński

  tel. (58) 349 33 20
  fax: (58) 349 33 30
  email: neurochirurgia@uck.gda.pl

 23. Klinika Neurologii Dorosłych
  prof. dr hab. n. med. Bartosz Karaszewski

  tel. (58) 584 48 20
  email: neurologia@uck.gda.pl

 24. Klinika Neurologii Rozwojowej
  prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska

  tel. (58) 349 23 90
  fax: (58) 349 23 95
  email: neurologiarozwojowa@uck.gda.pl

 25. Klinika Otolaryngologii z Oddziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
  dr hab. n. med. Bogusław Mikaszewski

  tel. (58) 349 31 10
  fax: (58) 349 31 20
  email: otolaryngologia@uck.gda.pl

 26. Klinika Okulistyki
  prof. dr n. med. Katarzyna Michalska-Małecka

  tel. (58) 349 35 80
  fax: (58) 349 35 90
  email: okulistyka@uck.gda.pl

 27. Klinika Onkologii i Radioterapii
  prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko

  tel. (58) 584 45 10
  fax: (58) 349 22 15
  email: onkologia@uck.gda.pl

 28. Klinika Ortopedii, Traumatologii Narządu Ruchu i Chirurgii Ręki
  dr n. med. Lucjan Samson

  tel. (58) 349 36 20
  fax: (58) 349 36 30
  email: ortopedia@uck.gda.pl

 29. Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
  dr hab. n. med. Ninela Irga-Jaworska

  tel. (58) 349 28 80
  fax: (58) 349 29 50
  email: onkologiadziecieca@uck.gda.pl

 30. Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii
  prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec

  tel. (58) 349 28 98
  fax: (58) 349 28 48
  email: diabetologiadziecieca@uck.gda.pl

 31. Klinika Psychiatrii Dorosłych
  prof. dr hab. n. med. Wiesław Jerzy Cubała

  tel. (58) 349 26 50
  fax: (58) 349 27 48
  psychiatria@uck.gda.pl

 32. Klinika Położnictwa i Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej
  prof. dr hab. n. med. Dariusz Wydra

  tel. (58) 584 41 10
  fax: (58) 584 41 20
  email: poloznictwo@uck.gda.pl, ginekologia@uck.gda.pl

 33. Klinika Rehabilitacji
  prof. dr hab. n. med. Dominika Szalewska

  tel. (58) 347 29 90
  fax: (58) 347 16 40
  email: rehabilitacja@uck.gda.pl

 34. Klinika Urologii
  prof. dr hab. n. med. Marcin Matuszewski

  tel. (58) 349 31 60
  fax: (58) 349 31 70
  email: urologia@uck.gda.pl

 1. KIEROWNICY LABORATORIÓW

 1. Centalne Laboratorium Kliniczne
  Małgorzata Dąbrowska

  tel. (58) 584 43 80
  fax: (58) 584 43 80
  email: mdabrowska@uck.gda.pl

 2. Laboratorium Genetyki Klinicznej
  prof. dr hab. n. med. Bartosz Wasąg

  tel. (58) 349 37 56, 349 37 67
  fax: (58) 349 15 35
  email: lgk@uck.gda.pl

 3. Laboratorium Immunologii i Transplantologii Klinicznej
  dr n. med. Hanna Zielińska

  tel. 58 584 61 46
  email:
  hzielinska@uck.gda.pl
  labimmunologia@uck.gda.pl

 4. Laboratorium Hematologii
  dr hab. n. med. Krzysztof Lewandowski

  tel. (58) 584 23 67
  email: klewandowski@uck.gda.pl

 5. Laboratorium Mikrobiologii Klinicznej
  dr n.med. Marek Bronk

  tel. (58) 584 43 81, 584 43 79 inf. o badaniach

 6. Zakład Patomorfologii Klinicznej
  prof. dr hab. n. med. Wojciech Biernat

  tel: (58) 349 37 40
  fax: (58) 349 37 50
  email: patomorfologia@uck.gda.pl

 7. Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej

  tel. (58) 584 43 67

 1. KIEROWNICY ZAKŁADÓW

 1. Zakład Diagnostyki Chorób Serca
  prof. dr hab. n. med. Marcin Hellmann

  tel. (58) 349 33 80
  fax: (58) 349 33 79
  email: diagnostykaserca@uck.gda.pl

 2. Zakład Medycyny Nuklearnej
  p.o. kierownika dr n. med. Grzegorz Romanowicz

  tel. (58) 349 22 03
  fax: (58) 349 22 00
  email: medycynanuklearna@uck.gda.pl

 3. Zakład Opiekuńczo-Leczniczo-Rehabilitacyjny
  dr n. o zdrowiu Beata Papiernik

  tel. (58) 347 16 80
  email: zol@uck.gda.pl

 4. Zakład Radiologii
  prof. dr hab. n. med. Edyta Szurowska

  tel. (58) 349 36 80
  fax: (58) 349 36 90
  email: radiologia@uck.gda.pl

 1. INNE

 1. Apteka Szpitalna
  dr n. med., mgr farm. Wioletta Kaliszan

  tel. (58) 349 37 20
  fax: (58) 344 37 30

 1. Bank Tkanek i Komórek
  dr hab n. med. Maria Bieniaszewska

 1. Blok Operacyjny
  mgr piel. Monika Łęgosz

  tel. (58) 349 33 40
  fax: (58) 349 33 50

 2. Lekarz Epidemiolog
  dr n. med. Jolanta Komarnicka

  tel. (58) 584 42 99
  fax: (58) 349 24 47

 3. Lekarz Transfuzjolog
  dr n. med. Hanna Suchanek

  tel. (58) 349 27 58

 4. Pracownia Kardiologii Inwazyjnej
  dr n. med. Dariusz Ciećwierz

  tel. (58) 349 27 00

 5. Regionalne Centrum Diabetologii
  dr n. med. Bogumił Wolnik

  tel. (58) 349 26 04
  fax: (58) 349 26 07

 6. Regionalne Centrum Koordynacji Transplantacji
  Anna Milecka, Iwona Skóra

  tel. (58) 349 39 05
  fax: (58) 349 39 05

 7. Samodzielny Zespół Dietetyków
  mgr Monika Ręcka

  mail: mrafalowska@uck.gda.pl

 8. Samodzielny Zespół Fizjoterapeutów
  dr n. med. Katarzyna Gierat-Haponiuk

  sekretariat - (58) 347 23 05
  kgierat@uck.gda.pl

 9. Samodzielny Zespół Psychologów
  dr n. med. Sylwia Barsow

  tel. 609 970 121
  email: sbarsow@uck.gda.pl