Klinika Neonatologii

Klinika jest ośrodkiem o najwyższym, III stopniu referencyjności. Zapewnia pełen zakres opieki neonatologicznej, opiekę rehabilitantów w zakresie wczesnej stymulacji rozwoju, poradnictwo laktacyjne.

Zajmujemy się diagnostyką i  leczeniem noworodków urodzonych w Klinice Położnictwa, a także z innych szpitalach województwa pomorskiego. Leczymy noworodki znajdujące się w stanie zagrożenia życia, szczególne małe wcześniaki. Noworodki zdrowe, donoszone cały czas przebywają z matkami w tzw. systemie „rooming in”.

W ramach kliniki działa Bank Mleka Kobiecego. Więcej informacji: https://uck.pl/jednostki-szpitala/inne/bank-mleka.html 

Nasz personel

 • ordynator

  dr n. med. Iwona Domżalska-Popadiuk

 • pielęgniarka oddziałowa

  mgr Małgorzata Brdękiewicz

 • z-ca ordynatora oddziału

  lek. Adam Thrun

 • z-ca ordynatora oddziału

  dr n. med. Zdzisław Janowiak

 • lek. Monika Bartosik-Woźniacka

 • lek. Maria Gordon-Sulik

 • lek. Małgorzata Hentschke

 • dr n. med. Iwona Jańczewska

 • dr n. med. Joanna Jassem-Bobowicz

 • lek. Magdalena Jędruszczak-Marko

 • dr n. med. Anna Kawińska-Kiliańczyk

 • dr n. med. Paulina Kobiela

 • lek. Łukasz Matwiejczyk

 • lek. Agata Polkowska

 • dr n. med. Jerzy Wojculewicz

Usługi medyczne

 • diagnostyką i leczeniem noworodków

 • opieka nad wcześniakami

 • terapia tlenkiem azotu i hipotermia lecznicza

Programy edukacyjne

Klinika jest placówką naukowo-dydaktyczną. Szkoli studentów i prowadzi staże specjalizacyjne dla lekarzy.

Klinika edukuje Pacjentki w zakresie pielęgnacji noworodka i laktacji.

Szkoła Rodziców Wcześniaków

Szkoła Rodziców Wcześniaków funkcjonująca przy Klinice Neonatologii UCK w Gdańsku zajmuje się przygotowaniem rodziców do pełnienia nowej roli związanej z pojawieniem się dziecka oraz sprawowania opieki nad wcześniakiem.

Tematyka zajęć obejmuje m.in.:

 • klasyfikację noworodków,
 • stany przejściowe,
 • opiekę nad noworodkiem urodzonym przed czasem, pielęgnowanie i obserwację noworodka w pierwszych dobach życia,
 • udział rodziców w opiece nad wcześniakiem przebywającym w OITN,  
 • pielęgnację skóry wcześniaka,
 • karmienie noworodka urodzonego przed czasem oraz ogólnie metody i techniki karmienia noworodków,
 • przygotowanie rodziców do opieki nad dzieckiem w domu,
 • szczepienia ochronne w okresie noworodkowym,
 • wczesną stymulację dotykową,
 • stany zagrożenia życia noworodka w tym resuscytację oddechowo-krążeniową,
 • wypis noworodka ze szpitala.


Zajęcia mają charakter teoretyczny oraz praktyczny, obejmują także ćwiczenia na fantomach. Kadra prowadząca zajęcia to położne, pielęgniarki, lekarze oraz fizjoterapeuci pracujący w Klinice Neonatologii UCK w Gdańsku.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w sali dydaktycznej w szpitalu przy ul. Smoluchowskiego 17  i trwają ok. 1,5 godziny. Terminarz zajęć dostosowany jest do potrzeb rodziców wcześniaków aktualnie przebywających w Klinice.

Zapisy na zajęcia prowadzone są na bieżąco bezpośrednio u prowadzącego zajęcia bądź u Położnej Oddziałowej Kliniki Neonatologii pod nr tel. 58 349 34 28.

W Szkole Rodziców Wcześniaków istnieje możliwość zajęć indywidualnych i konsultacji dostosowanych do potrzeb rodziców, również w Klinice Neonatologii bezpośrednio przy dziecku.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Klinika Neonatologii

Kontakt:
Tel. 58 584 41 40
neonate@gumed.edu.pl

budynek Centrum Medycyny Nieinwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17
piętro IV