Klinika Neonatologii

Klinika Neonatologii jest ośrodkiem o najwyższym, III stopniu referencyjności. Ściśle współpracuje z Kliniką Położnictwa, zapewnia pełen zakres opieki neonatologicznej nad zdrowymi i chorymi noworodkami oraz dziećmi urodzonymi przedwcześnie.

Obejmuje opieką wszystkie noworodki urodzone w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, a także w innych szpitalach województwa pomorskiego, które zostaną przywiezione karetką N w ramach trójstopniowej opieki neonatologicznej. Wiedza i  doświadczenie zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego oraz nowoczesne zaplecze techniczne umożliwiają kompleksowe leczenie noworodków.

W strukturze Kliniki funkcjonuje: Oddział Intensywnej Terapii Noworodka, Oddział Patologii Noworodka, Rooming-in, Poradnia Patologii Noworodka oraz Bank Mleka Kobiecego (więcej informacji: https://uck.pl/jednostki-szpitala/inne/bank-mleka.html).

Klinika zapewnia pełen zakres wysokospecjalistycznej opieki neonatologicznej. W  zakresie wczesnej stymulacji rozwoju umożliwia opiekę rehabilitanta oraz neurologopedę. W wybranych przypadkach  gwarantuje konsultacje specjalistyczne, a dla rodziców wsparcie psychologa. 

Leczymy noworodki znajdujące się w stanie zagrożenia życia, takie jak:

 • Skrajnie niedojrzałe wcześniaki – możliwość różnych metod wspomagania oddechu
 • Dzieci urodzone w ciężkiej zamartwicy – stosowanie hipotermii leczniczej
 • Dzieci z wadami wrodzonymi – nowoczesna diagnostyka MRI, TK, współpraca z chirurgią dziecięcą
 • Dzieci z retinopatią wcześniaczą - współpraca z Kliniką Okulistyki w leczeniu ROP - laseroterapia

Zdrowe, donoszone noworodki cały czas przebywają z matkami w tzw. systemie „rooming in”.

Zespół pielęgniarski bardzo indywidualnie podchodzi do pacjenta, przeprowadza  edukację w zakresie opieki nad noworodkiem,  pielęgnacji i karmienia w formie rozmowy i instruktażu.

Klinika dysponuje czterema miejscami dla mam wypisanych z Oddziału Położniczego, których dzieci wymagają dalszej hospitalizacji w Oddziale Patologii Noworodka. Maksymalny czas pobytu mam wynosi 7 dni.

Pacjentki, które urodziły dzieci w  Uniwersyteckim Centrum Klinicznym mogą skorzystać z nieodpłatnej porady w ramach działalności Poradni Laktacyjnej. W razie konieczności położna laktacyjna kieruje do innych specjalistów Poradni Laktacyjnej – psychologa, neurologopedy lub fizjoterapeuty. Więcej informacji znajduje się na stronie poradylaktacyjne.uck.pl.


Zobacz film, jak wygląda opieka nad wcześniakami w UCK:

Nasz personel

 • lekarz kierujący kliniką

  dr n. med. Iwona Domżalska-Popadiuk

 • położna oddziałowa

  mgr Małgorzata Brdękiewicz

 • z-ca ordynatora oddziału

  lek. Adam Thrun

 • z-ca ordynatora oddziału

  dr n. med. Zdzisław Janowiak

 • dr n. med. Monika Bartosik-Woźniacka

 • lek. Maria Gordon-Sulik

 • lek. Małgorzata Hentschke

 • dr n. med. Iwona Jańczewska

 • dr n. med. Joanna Jassem-Bobowicz

 • lek. Magdalena Jędruszczak-Marko

 • dr n. med. Anna Kawińska-Kiliańczyk

 • dr n. med. Paulina Kobiela

 • lek. Łukasz Matwiejczyk

 • lek. Agata Polkowska

 • dr n. med. Jerzy Wojculewicz

Usługi medyczne

 • diagnostyką i leczeniem noworodków

 • opieka nad wcześniakami

 • terapia tlenkiem azotu i hipotermia lecznicza

Programy edukacyjne

Klinika jest placówką naukowo-dydaktyczną. Szkoli studentów i prowadzi staże specjalizacyjne dla lekarzy.

Klinika edukuje Pacjentki w zakresie pielęgnacji noworodka i laktacji.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Klinika Neonatologii

Kontakt:
Tel.
Sekretariat: 58 584 41 40 / 41 50 (w godz. 7:30-14:00)

Oddział Patologii Noworodka: 58 584 41 42

Oddział Intensywnej Terapii Noworodka: 58 584 41 52

Poradnia Patologii Noworodka: 58 584 40 56 (w godz. 7:30-14:00)

E-mail: neonatologia@uck.gda.pl
rejestracjaginekolog@uck.gda.pl

Centrum Medycyny Nieinwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
piętro IV