Klinika Onkologii i Radioterapii

Klinika Onkologii i Radioterapii to największa w województwie pomorskim jednostka onkologiczna, realizująca najnowocześniejsze metody leczenia oraz prowadząca badania kliniczne.

Klinika prowadzi wysokospecjalistyczne leczenie przy użyciu promieniowania jonizującego oraz leków przeciwnowotworowych. Jest jednym z ośrodków referencyjnych w dziedzinie radioterapii onkologicznej w Polsce. W skład Kliniki wchodzą dwa stacjonarne oddziały szpitalne, dzienny oddział chemioterapii, pracownia brachyterapii, pracownia teleradioterapii, poradnia onkologiczna, pracownia tomokomputerowa oraz centrum badań klinicznych. W ciągu roku otrzymuje tutaj leczenie ponad 5 tysięcy chorych, w tym większość w trybie ambulatoryjnym.


Nasz personel

 • Ordynator

  prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko

 • pielęgniarka oddziałowa

  mgr Krystyna Pilarska

 • dr hab. n. med. Andrzej Badzio

 • dr n. med. Ewa Bednaruk-Młyński

 • lek. Joanna Gajda-Wrzosek

 • prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem

 • lek. Agata Kacprowska

 • dr n. med. Krzysztof Konopa

 • dr n. med. Anna Kowalczyk

 • lek. Małgorzata Łazar-Poniatowska

 • dr n. med. Katarzyna Matuszewska

 • dr n. med. Jarosław Mądrzak

 • lek. Ewa Pawłowska

 • lek. Anna Romanowska

 • dr n. med. Jacek Rutkowski

 • lek. Tomasz Sawicki

 • dr hab. n. med. Elżbieta Senkus-Konefka, prof. GUMed

 • lek. Joanna Seredyńska

 • prof. dr hab. n. med. Krystyna Serkies

 • dr n. med. Marcin Sinacki

 • dr hab. n. med. Marcin Skrzypski

 • dr n. med. Katarzyna Sosińska-Mielcarek

 • dr n. med. Ewa Szutowicz

 • prof. dr hab. n. med. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz

 • dr n. med. Magdalena Wieczorek-Rutkowska

 • lek. Katarzyna Wierzbicka

 • dr n. med. Anna Wrona

 • prof. dr hab. n. med. Renata Zaucha

 • dr n. med. Bartłomiej Tomasik

 • dr n. med. Joanna Kufel-Grabowska

Usługi medyczne

 • teleradioterapia 3D z modulacją intensywności dawki
 • teleradioterapia radykalna z planowaniem trójwymiarowym (3D)
 • teleradioterapia paliatywna
 • teleradioterapia stereotaktyczna
 • leczenie zdarzeń niepożądanych po teleradioterapii
 • brachyterapia standardowa
 • brachyterapia 3D
 • chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z  zakresem skojarzonym
 • chemioterapia – hospitalizacja z zakresem skojarzonym
 • chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym
 • nowoczesne leczenie systemowe w ramach programów lekowych
 • leczenie w ramach badań klinicznych
 • przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych

Programy edukacyjne

 • coroczne konferencje „Spotkanie Po ASCO” – przedstawienie najważniejszych doniesień z corocznej konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej; sympozjum odbywa się od 2002 r.
 • konferencje „Rak Płuca” – międzynarodowe kongresy poświęcone wielodyscyplinarnemu leczeniu nowotworów klatki piersiowej; sympozjum odbywa się co 4 lata od 1984 r.
 • kursy specjalizacyjne z zakresu onkologii dla lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Klinika Onkologii i Radioterapii

Kontakt:
Tel. 58 584 45 10
Sekretariat kierownika: 58 584 45 60
E-mail: onkologia@uck.gda.pl

Centrum Medycyny Nieinwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
I piętro

Oddział B (żeński) - sekretariat: 58 584 45 10

Oddział C (męski) - sekretariat: 58 584 44 20

Zakład Teleradioterapii - rejestracja: 58 584 45 98, 58 584 45 99

Pracownia Brachyterapii: 58 584 45 95

Oddział Chemioterapii Dziennej - sekretariat 58 584 44 00,
rejestracja 58 584 44 19

Oddział Chorób Piersi - Breast Cancer Unit (BCU): 58 584 44 86
Pielęgniarka senologiczna: 58 584 44 84

Pracownia Wirtualnej Symulacji i Diagnostyki Tomokomputerowej: 58 584 42 94