Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii

Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii to jedyna tego typu jednostka w Polsce Północnej zajmująca się kompleksową diagnostyką oraz leczeniem nadciśnienia tętniczego i  cukrzycy oraz ich powikłań.

Klinika prowadzi swoją działalność w ramach oddziału szpitalnego oraz dwóch poradni specjalistycznych – Regionalnego Centrum Diabetologii oraz Regionalnego Centrum Nadciśnienia Tętniczego, co zapewnia kompleksowość oraz ciągłość opieki nad naszymi pacjentami.

Nasz zespół składa się z wysokiej klasy specjalistów z  zakresu chorób wewnętrznych, diabetologii, hipertensjologii oraz kardiologii. Pracują w nim ponadto pielęgniarki, dietetycy, edukatorzy diabetologiczni oraz psycholog kliniczny.  

Prowadzimy diagnostykę wtórnych postaci nadciśnienia tętniczego. Jesteśmy jedną z niewielu jednostek w Polsce wykonujących cewnikowanie żył nadnerczowych w ramach diagnostyki pierwotnego hiperaldosteronizmu. Zajmujemy się kompleksową diagnostyką i leczeniem obturacyjnego bezdechu sennego - jednej z istotnych przyczyn opornego nadciśnienia tętniczego. Leczymy nadciśnienie tętnicze u  kobiet w ciąży, a także cukrzycę (pompy insulinowe) i jej powikłania, w tym zespół stopy cukrzycowej. Naszym priorytetem jest edukacja pacjentów diabetologicznych.

Nasz personel

 • ordynator

  dr hab. n. med. Michał Hoffmann

 • pielęgniarka oddziałowa

  lic. piel. Marzena Jaroszewska

 • z-ca ordynatora

  dr n. med. Ewa Świerblewska

 • z-ca ordynatora

  dr n. med. Agata Wojciechowska

 • dr n. med. Piotr Bandosz

 • lek. Magdalena Błaszkowska

 • dr n. med. Agnieszka Chamienia

 • dr hab. n. med. Marzena Chrostowska

 • dr n. med. Waldemar Dorniak

 • dr n. med. Beata Graff

 • dr n. med. Hanna Jasiel-Wojculewicz

 • lek. Joanna Kanarek-Kucner

 • dr n. med. Olga Kolcowa

 • dr hab. n. med. Anna Korzon-Burakowska

 • dr n. med. Katarzyna Kunicka

 • dr n. med. Joanna Lewicka

 • dr n. med. Eliza Miszkowska-Nagórna

 • prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz

 • dr n. med. Elżbieta Orłowska-Kunikowska

 • dr n. med. Marek Przeździak

 • dr n. med. Agnieszka Rojek

 • dr n. med. Marcin Rutkowski

 • lek. Adrian Stefański

 • lek. Patrycja Szczurkowska

 • lek. Katarzyna Szmygel

 • dr. n. med. Anna Szyndler

 • dr hab. n. med. Jacek Wolf

 • dr n. med. Bogumił Wolnik

 • dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski

Szczegółowe zasady przyjęcia pacjentów do Kliniki

W przypadku skierowania pacjenta do leczenia szpitalnego przez inne placówki niż UCK, każdorazowo skierowanie powinno być zweryfikowane przez lekarza z Kliniki. Dopiero po zakwalifikowaniu do hospitalizacji pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących.

W związku z tym, jeśli otrzymał(a) Pan(i) skierowanie do Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii na planową hospitalizację z  powodu:

 • podejrzenia obturacyjnego bezdechu sennego - należy umówić się na wizytę kwalifikującą w Regionalnym Centrum Nadciśnienia Tętniczego (tel. 58 584 4272),
 • cukrzycy - należy umówić się na wizytę kwalifikującą w Klinice (tel. do sekretariatu 58 584 44 40),
 • nadciśnienia tętniczego - należy umówić się na wizytę kwalifikującą w Klinice (tel. do sekretariatu 58 584 44 40).

Przyjęcia w trybie nagłym realizowane są poprzez Kliniczny Oddział Ratunkowy.

Usługi medyczne

 •  Diagnostyka opornego nadciśnienia tętniczego (badania hormonalne, USG Doppler tętnic nerkowych, polisomnografia, cewnikowanie żył nadnerczowych)
 • Echokardiografia
 • USG Doppler tętnic domózgowych
 • Całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego
 • Holter EKG
 • Badanie sztywności tętnic metodą oceny prędkości fali tętna
 • Diagnostyka i leczenie cukrzycy i  jej powikłań
 • Leczenie ostrych powikłań cukrzycy
 • Ciągłe monitorowanie glikemii (CGMS)
 • Edukacja diabetologiczna
 • Leczenie przy pomocy pomp insulinowych
 • Terapia (we współpracy z  chirurgami) zespołu stopy cukrzycowej
 • Leczenie przewlekłych powikłań cukrzycy i nadciśnienia tętniczego – przewlekła niewydolność serca

Programy edukacyjne

 • Edukacja z zakresu żywienia w cukrzycy
 • Edukacja z zakresu insulinoterapii
 • Edukacja z zakresu stosowania pomp insulinowych

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii

Kontakt:
Tel. 58 584 44 40
eholubcow@gumed.edu.pl
michalhoffmann@gumed.edu.pl

Centrum Medycyny Nieinwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17
80-952 Gdańsk
II piętro