Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii

Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii to jedyna tego typu jednostka w Polsce Północnej zajmująca się kompleksową diagnostyką oraz leczeniem nadciśnienia tętniczego i  cukrzycy oraz ich powikłań.

Klinika prowadzi swoją działalność w ramach oddziału szpitalnego oraz dwóch poradni specjalistycznych – Regionalnego Centrum Diabetologii oraz Regionalnego Centrum Nadciśnienia Tętniczego, co zapewnia kompleksowość oraz ciągłość opieki nad naszymi pacjentami.

Nasz zespół składa się z wysokiej klasy specjalistów z  zakresu chorób wewnętrznych, diabetologii, hipertensjologii oraz kardiologii. Pracują w nim ponadto pielęgniarki, dietetycy, edukatorzy diabetologiczni oraz psycholog kliniczny.  

Prowadzimy diagnostykę wtórnych postaci nadciśnienia tętniczego. Jesteśmy jedną z niewielu jednostek w Polsce wykonujących cewnikowanie żył nadnerczowych w ramach diagnostyki pierwotnego hiperaldosteronizmu. Zajmujemy się kompleksową diagnostyką i leczeniem obturacyjnego bezdechu sennego - jednej z istotnych przyczyn opornego nadciśnienia tętniczego. Leczymy nadciśnienie tętnicze u  kobiet w ciąży, a także cukrzycę (pompy insulinowe) i jej powikłania, w tym zespół stopy cukrzycowej. Naszym priorytetem jest edukacja pacjentów diabetologicznych.

Prowadzimy również pilotażowy program zachowawczego leczenia otyłości – szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się w zakładce poniżej.

Nasz personel

 • ordynator

  dr hab. n. med. Michał Hoffmann

 • pielęgniarka oddziałowa

  lic. piel. Marzena Jaroszewska

 • z-ca ordynatora

  dr n. med. Ewa Świerblewska

 • z-ca ordynatora

  dr n. med. Agata Wojciechowska

 • dr hab. n. med. Piotr Bandosz

 • lek. Magdalena Błaszkowska

 • dr n. med. Agnieszka Chamienia

 • dr hab. n. med. Marzena Chrostowska

 • dr n. med. Waldemar Dorniak

 • dr n. med. Beata Graff

 • dr n. med. Hanna Jasiel-Wojculewicz

 • dr n. med. Joanna Kanarek-Kucner

 • dr n. med. Olga Kolcowa

 • dr hab. n. med. Anna Korzon-Burakowska

 • dr n. med. Katarzyna Kunicka

 • dr n. med. Eliza Miszkowska-Nagórna

 • prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz

 • dr n. med. Elżbieta Orłowska-Kunikowska

 • dr n. med. Marek Przeździak

 • dr n. med. Agnieszka Rojek

 • dr n. med. Marcin Rutkowski

 • dr n. med. Adrian Stefański

 • dr n. med. Patrycja Szczurkowska

 • lek. Katarzyna Szmygel

 • dr. n. med. Anna Szyndler

 • dr hab. n. med. Jacek Wolf

 • dr n. med. Bogumił Wolnik

 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski

 • lek. Aleksandra Puch-Walczak

 • lek. Martyna Liśkiewicz-Jankowska

 • lek. Łukasz Jędrzejewski

 • lek. Mateusz Ilkowski

Szczegółowe zasady przyjęcia pacjentów do Kliniki

W przypadku skierowania pacjenta do leczenia szpitalnego przez inne placówki niż UCK, każdorazowo skierowanie powinno być zweryfikowane przez lekarza z Kliniki. Dopiero po zakwalifikowaniu do hospitalizacji pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących.W przypadku skierowania pacjenta do leczenia szpitalnego przez inne placówki niż UCK, każdorazowo skierowanie powinno być zweryfikowane przez lekarza z Kliniki. Dopiero po zakwalifikowaniu do hospitalizacji pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących.

W związku z tym, jeśli otrzymał(a) Pan(i) skierowanie do Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i  Diabetologii na planową hospitalizację z  powodu:

 • podejrzenia obturacyjnego bezdechu sennego - osoby, z podejrzeniem obturacyjnego bezdechu sennego, które chcą przeprowadzić diagnostykę w naszej Klinice powinny posiadać e-skierowanie do ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH (KOD RESORTOWY 4000). Ze skierowaniem należy umówić się na hospitalizację kontaktując się z sekretariatem Kliniki (tel. 58 584 44 40 – kontakt w dni robocze w godzinach 10:00-12:00). Przed przyjęciem do Kliniki proszę zapoznać się z informacjami dotyczącymi przyjęcia  umieszczonymi w zakładce „Diagnostyka w kierunku bezdechu sennego”. Uprzejmie informujemy, że ze względu na charakter diagnostyki obturacyjnego nie oferujemy trybu "CITO".
 • cukrzycy - należy umówić się na wizytę kwalifikującą w Klinice (tel. do sekretariatu 58 584 44 40 - kontakt w dni robocze w godzinach 10:00-12:00),
 • nadciśnienia tętniczego - należy umówić się na wizytę kwalifikującą w Klinice (tel. do sekretariatu 58 584 44 40 – kontakt w dni robocze w godzinach 10:00-12:00).


Przyjęcia w trybie nagłym realizowane są poprzez Kliniczny Oddział Ratunkowy.
Usługi medyczne

 • Diagnostyka opornego nadciśnienia tętniczego (badania hormonalne, USG Doppler tętnic nerkowych, polisomnografia, cewnikowanie żył nadnerczowych)
 • Echokardiografia
 • USG Doppler tętnic domózgowych
 • Całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego
 • Holter EKG
 • Badanie sztywności tętnic metodą oceny prędkości fali tętna
 • Diagnostyka i leczenie cukrzycy i  jej powikłań
 • Leczenie ostrych powikłań cukrzycy
 • Ciągłe monitorowanie glikemii (CGMS)
 • Edukacja diabetologiczna
 • Leczenie przy pomocy pomp insulinowych
 • Terapia (we współpracy z  chirurgami) zespołu stopy cukrzycowej
 • Leczenie przewlekłych powikłań cukrzycy i nadciśnienia tętniczego – przewlekła niewydolność serca

Programy edukacyjne

 • Edukacja z zakresu żywienia w cukrzycy
 • Edukacja z zakresu insulinoterapii
 • Edukacja z zakresu stosowania pomp insulinowych

Centrum Medycyny Snu - Diagnostyka w kierunku bezdechu sennego

WARUNKI PRZYJĘĆ

Przyjęcia do Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii UCK celem przeprowadzenia diagnostyki w kierunku bezdechu sennego odbywają się z zachowaniem poniższych warunków:

W CZASIE PANDEMII COVID-19 tj. DO ODWOŁANIA – WSZYSCY PACJENCI, KTÓRZY NIE SĄ ZASZCZEPIENI, POWINNI W PRZEDDZIEŃ PLANOWANEJ HOSPITALIZACJI WYKONAĆ BADANIE W KIERUNKU SARS COV-2. W TYM CELU PROSIMY STAWIĆ SIĘ W PUNKCIE WYMAZOWYM W BUDYNKU CENTRUM MEDYCYNY INWAZYJNEJ UCK W GODZ. 8.30-12.00 CELEM WYKONANIA BADANIA W KIERUNKU SARS-CoV-2 (COVID-19).

O szczegółach pacjent zostanie poinformowany telefonicznie w tygodniu poprzedzającym hospitalizację.

JEDYNIE PACJENCI W PEŁNI ZASZCZEPIENIE LUB  Z UJEMNYM WYNIKIEM ZOSTANĄ PRZYJĘCI CELEM PRZEPROWADZENIA PLANOWEJ HOSPITALIZACJI – p. instrukcja poniżej.

1. W wyznaczonym dniu należy do godziny 11.00 zgłosić się do Punktu Przyjęć Planowych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (UCK) mieszczącego się w budynku Centrum Medycyny Nieinwazyjnej (CMN) przy ul. Smoluchowskiego 17 . Następnie proszę się udać do Centrum Medycyny Snu  - II piętro CMN (za restauracją) - przyjęcia do pracowni od godziny 11.30

2. Jeżeli data przyjęcia przypada w sobotę lub w dniu, w którym nie działa Punkt Przyjęć Planowych, wówczas należy stawić się w Centrum Medycyny Snu, bud. CMN, II piętro.

3. Należy zabrać ze sobą:

 • własne leki wraz z rozpiską dawek i pory przyjmowania,
 • przybory toaletowe oraz rzeczy do spania (najlepiej piżama dwuczęściowa; szampon).

4. Pacjentki zgłaszające się na badanie proszone są o zmycie lakieru z paznokci, zdjęcie lakieru hybrydowego, ew. usunięcie tipsów (jeden z czujników aparatu tj. pulsoksymetr instalowany jest na palcu, najczęściej palcu środkowym lewej ręki).

5. Zachowując bezpieczeństwo, w miarę możliwości sugeruje się, aby w dwie kolejne noce poprzedzające hospitalizację skrócić czas nawykowego snu o mniej więcej 30-60 min. oraz nie spać w czasie dnia.

6. W sytuacji losowej uniemożliwiającej hospitalizację w wyznaczonym terminie, a także w przypadku infekcji dróg oddechowych należy niezwłocznie powiadomić Oddział (telefony kontaktowe: 58 584 44 40 lub 58 584 44 55 lub 58 584 44 42).

Aktualizacja 06.12.2021

Program zachowawczego leczenia otyłości

Program zachowawczego leczenia otyłości kierowany jest do wszystkich pacjentów z rozpoznaną otyłością (BMI > 30 kg/m2), którzy w chwili kwalifikacji przez lekarza rodzinnego nie wymagają jeszcze leczenia bariatrycznego. Program realizowany jest w ramach hospitalizacji w oddziale dziennym Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii oraz potem w Gabinecie Leczenia Otyłości w Regionalnym Centrum Diabetologii UCK. W ciągu jednego roku opieki w ramach projektu zaplanowane są spotkania obejmujące kompleksową opiekę: pielęgniarską, lekarską, dietetyczną, fizjoterapeutyczną oraz psychologiczną. Główny cel dla pacjenta to redukcja masy ciała:

 • Plan minimum: utrata minimum 5% wyjściowej masy ciała w ciągu pierwszych 3-6 miesięcy trwania programu, a następnie utrzymanie jej do zakończenia programu
 • Plan zalecany: utrata 10% wyjściowej masy ciała w ciągu pierwszych  3-6 miesięcy trwania programu, a następnie utrzymanie jej długoterminowo (>12 miesięcy).
 • Plan optimum: utrata 5-10 % wyjściowej masy ciała w ciągu pierwszych  3-6 miesięcy trwania programu, a następnie w przypadku nie osiągnięcia prawidłowego BMI kolejnych 10% masy ciała w czasie 3-6 miesięcy i długoterminowe utrzymanie zredukowanej masy ciała (>12 miesięcy).


Aby móc wpisać pacjenta na listę oczekujących do programu konieczne jest:

 • Skierowanie do poradni chorób metabolicznych (kod resortowy: 1008) z rozpoznaniem E66 (obowiązuje rejestracja jak na wszystkie świadczenia ambulatoryjne w UCK):  https://uck.pl/dla-pacjentow/rejestracja-do-poradni.html
 • Deklaracja chęci uczestnictwa we wszystkich spotkaniach programu.

W trakcie porady pacjent może zostać zakwalifikowany do opieki ambulatoryjnej lub do kompleksowej opieki w programie. W wybranych przypadkach pacjent może być przekierowany do poradni chirurgicznej celem kwalifikacji do leczenia bariatrycznego.


Przed cyklem hospitalizacji w oddziale dziennym obowiązkowe jest uczestnictwo w spotkaniu wprowadzającym. Spotkania realizowane są raz w miesiącu. Termin spotkania zostanie podany przez koordynatora przy zapisie do programu. W trakcie spotkania podane zostaną szczegółowe informacje dotyczące przebiegu programu, zakresu i terminów hospitalizacji, celów, wydany zostanie informator dla pacjenta oraz podane wstępne wskazówki dietetyczne i fizjoterapeutyczne.

Warunkiem rozpoczęcia programu będzie wyrażenie świadomej zgody na zakres programu, chęć uczestnictwa we wszystkich spotkaniach oraz gotowość do osiągnięcia założonego celu.

Planowana częstotliwość spotkań:

1.    Spotkanie wprowadzające (miesiąc 0)
2.    Hospitalizacja 1 (miesiąc 1)
3.    Hospitalizacja 2 (miesiąc 2)
4.    Hospitalizacja 3 (miesiąc 4)
5.    Porady ambulatoryjne specjalistyczne (miesiące 6, 9)
6.    Hospitalizacja podsumowująca (miesiąc 12)


Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii

Kontakt:
Tel. 58 584 44 40
E-mail: nadcisnienie.diabetologia@uck.gda.pl

Centrum Medycyny Nieinwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17
80-952 Gdańsk
II piętro