PORADNIA Ginekologiczn0-Położnicza

Działalność Poradni Ginekologiczno-Położniczej UCK koncentruje się głównie na opiece nad  kobietami w ciąży oraz z chorobami  ginekologicznymi.

Obszar ginekologiczny działalności skupia się na:

 • zaburzeniach statyki narządów płciowych,
 • zaburzeniach  endokrynologicznych oraz niepłodności dla par w ramach „Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce”,
 • nowotworach  łagodnych oraz złośliwych trzonu i szyjki macicy, jajnika oraz sromu,
 • łagodnych schorzeniach  nienowotworowych.

Obszar położniczy obejmuje swoim zakresem:

 • opiekę nad kobietą w ciąży, w szczególności o przebiegu patologicznym, diagnostyką i terapią wad płodu, nieprawidłowościami popłodu, chorobami związanymi z ciążą oraz ciężarnymi z chorobami przewlekłymi,
 • badania prenatalne,
 • profilaktykę konfliktu serologicznego.  

 
Wszystkim pacjentkom z czynnikiem Rh (-) ujemnym, w ramach profilaktyki konfliktu serologicznego, poradnia przykliniczna Oddziału Położnictwa UCK oferuje podanie immunoglobuliny anty-RhD pomiędzy 28. a 30. tygodniem ciąży.
Podanie immunoglobuliny jest nieodpłatne dla pacjentki i refundowane przez NFZ.

Na wizytę kwalifikującą pacjentka powinna dostarczyć:

 • oryginał wyniku grupy krwi wraz z badaniem na obecność przeciwciał do antygenów krwinek czerwonych - PTA (wykonanym maksymalnie 14 dni przed dniem podania immunoglobuliny)

Podanie immunoglobuliny anty-RhD odbywa się w Poradni Położniczo-Ginekologicznej w każdy poniedziałek od godziny 8:00 do godziny 13:00 po wcześniejszej kwalifikacji do jej podania wykonanej przez lekarza położnika.
Więcej na temat konfliktu serologicznego można przeczytać na stronie http://konfliktserologiczny.pl/

Do włączenia do programu badan prenatalnych  uprawnione są kobiety w ciąży, spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 •  wiek matki powyżej 35 lat (lub gdy ciężarna w danym roku kalendarzowym ukończy 35 lat),
 • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka,
 • stwierdzenia wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka,
 • stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikowo
 • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu


Zapraszamy do rejestracji drogą mailową: e-mail: rejestracjaginekolog@uck.gda.pl

Kwalifikacja do Programu Badań Prenatalnych: lek. Ewa Kaczorowska - specjalista genetyki klinicznej
Zespół Poradni Ginekologiczno-Położniczej

 Dr med Katarzyna Leszczyńska, specjalista ginekologii i położnictwa, endokrynologii oraz  perinatologii. 

Obszar działalności:

- echokardiografia płodowa - certyfikat badania serca płodu Polskiego Towarzystwa Kardiologii Prenatalnej - od 2010 roku.

Dr Katarzyna Leszczyńska ukończyła także roczne studia podyplomowe "Postgraduate Degree in Fetal Cardiology" Universitat de Barcelona. 

Od 15 lat zajmuje się ciążami wielopłodowymi, diagnostyką oraz leczeniem wewnątrzmacicznym - zapraszamy do Poradni Położniczo-Ginekologicznej na konsultacje.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Kontakt:
tel: 58 584 40 56 

budynek Centrum Medycyny Nieinwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
parter

Rejestracja poniedziałek - piątek godz. 8.00-15.00.