UCK ogłasza przetarg na usługi hotelarskie

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne informuje o wszczęciu postępowania, którego przedmiotem jest świadczenie usług hotelarskich na terenie miasta Gdańska, polegających na zapewnieniu osobom, wskazanym przez Zamawiającego, noclegów. Szczegółowe informacje zawarte zostały w ogłoszeniu o zamówieniu.

Termin składania ofert upływa w dniu 16.12.2019 roku o godzinie 12:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2019 roku o godzinie 13:00.


Szczegółowe informacje znajdują się w TUTAJ.