Uświadamianie z zakresu bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony danych osobowych

Z informacjami z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w tym ochrony danych osobowych, zapoznawana jest każda osoba przed dopuszczeniem jej do aktywów informacyjnych UCK.

Szkolenia pracowników odbywają się w formie stacjonarnej oraz e-learningowej. Niezależnie od ww. szkoleń, podejmowane są również inne działania o charakterze uświadamiającym. Pracownikom udostępniane są liczne komunikaty, a także filmy szkoleniowe dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym m.in. nałożonych na nich obowiązków z zakresu zabezpieczenia udostępnionych im aktywów informacyjnych.

Prezentacja PowerPoint

Podstawowe informacje na temat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w tym ochrony danych osobowych znajdują się w plikach do pobrania.

Filmy

Wybrane filmy dotyczące tematyki bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony danych osobowych, znajdują się poniżej.

"Bezpieczeństwo informacji, w tym ochrona danych osobowych podczas udzielania świadczeń zdrowotnych":


"Jak utworzyć silne hasło?":„Socjotechnika – czym jest i jak się bronić przed atakiem socjotechnicznym?”: