Poradnia Medycyny Sportowej

Poradnia realizuje świadczenia w zakresie poradnictwa i  orzecznictwa u sportowców, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami MZ.

Badania sportowe przeprowadzane są przez lekarza specjalistę medycyny sportowej oraz lekarza z uprawnieniami do orzekania w sporcie PTMS u dzieci i młodzieży. Oprócz badania lekarskiego wykonywane są również badania dodatkowe, m.in. laboratoryjne, EKG, konsultacje lekarzy specjalistów, testy wysiłkowe i inne, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011r.: Dziennik Ustaw nr 88 poz. 502 oraz Dziennik Ustaw nr 88 poz. 500.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Poradnia Medycyny Sportowej

Kontakt:
tel. 58 347 20 60 lub 58 347 10 04

Al. Zwycięstwa 30
80-219 Gdańsk