Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii

Klinika jest jedynym w województwie pomorskim ośrodkiem leczącym nowotwory, niedobory immunologiczne oraz choroby metaboliczne i uwarunkowane genetycznie u dzieci i młodzieży.

Kompleksowa diagnostyka i terapia nowotworów jest prowadzona trójstopniowo: w ramach oddziału stacjonarnego, dziennego i poradni specjalistycznej. Nowotwory dziecięce i choroby hematologiczne są diagnozowane i leczone w trzech oddziałach: chemioterapii onkologicznej, hematologii dziecięcej oraz w oddziale szybkiej diagnostyki z oddziałem dziennym.

Schorzenia metaboliczne, genetyczne  i  infekcje wrodzone są diagnozowane i leczone na Oddziale Patologii Noworodka, Niemowlęcia i Chorób Metabolicznych.

Specjalistyczna diagnostyka wykonywana jest w pracowniach przyklinicznych: ultrasonograficznej i mikroskopowej. Długofalowa opieka nad pacjentami jest realizowana w  poradniach specjalistycznych: chemioterapii, hematologicznej, fenyloketonurii, chorób immunologicznych i genetycznej.


Nasz personel

 • LEKARZ KIERUJĄCY KLINIKĄ

  prof. dr hab. n. med. Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska

 • pielęgniarka oddziałowa

  Ewa Lipska-Sidor

 • Z-ca Ordynatora

  dr hab. n. med. Ewa Bień

 • Z-ca Ordynatora

  dr hab. n. med. Ninela Irga-Jaworska

 • Z-ca Ordynatora

  dr hab. n. med. Jolanta Wierzba

 • Z-ca Ordynatora

  dr n. med. Maciej Niedźwiecki

 • z-ca pielęgniarki oddziałowej

  Krystyna Węsierska

 • z-ca pielęgniarki oddziałowej

  Renata Wojciechowska

 • z-ca pielęgniarki oddziałowej

  mgr Małgorzata Ostrowska

 • dr hab. n. med. Joanna Stefanowicz

 • dr n. med. Marek Wlazłowski

 • dr n. med. Joanna Jagłowska

 • dr n. med. Marek Kozłowski

 • dr n. med. Marek Tomaszewski

 • dr n. med. Jakub Wiśniewski

 • dr n. med. Tomasz Batko

 • lek. Józef Szczyrski

 • lek. Anna Malinowska

 • lek. Monika Limanówka

 • Magdalena Kryger

 • dr n. med. Lucyna Maciejka-Kembłowska

 • dr n. med. Anna Karaszewska

 • dr hab. n. med. Teresa Stachowicz-Stencel

 • Wojciech Kosiak

 • dr n. med. Katarzyna Połczyńska

 • dr n. med. Anna Szołkiewicz

 • dr n. med. Małgorzata Krawczyk

 • Anna Synakiewicz

 • Marcin Hennig

 • Marta Kozłowska

 • Alicja Bałanda

 • Aleksandra Janecka

 • Mariusz Kujawa

 • dr n. med. Magdalena Malanowska

 • Anna Pomorska

 • Joanna Renke

 • Katarzyna Sielachowicz

 • Danuta Sierota

 • Katarzyna Żak-Jasińska

Usługi medyczne


Klinika świadczy usługi diagnostyczne i terapeutyczne dla chorych w wieku 0-18 lat w  zakresie:

onkologii dziecięcej, hematologii nieonkologicznej, zaburzeń odporności, zespołu wad wrodzonych, zespołów genetycznych, infekcji wrodzonych, chorób metabolicznych.

Klinika jest jedynym w województwie pomorskim ośrodkiem leczenia chorób nowotworowych u  dzieci oraz jedynym dziecięcym ośrodkiem prowadzącym diagnostykę i leczenie zespołów wad genetycznych i chorób metabolicznych. Opieka nad pacjentem jest trójstopniowa i obejmuje leczenie szpitalne (w ramach oddziału specjalistycznego i oddziału dziennego) oraz opiekę ambulatoryjną (w ramach poradni specjalistycznych i Ośrodka Chorób Rzadkich).

W Klinice realizowane są następujące ogólnopolskie programy leczenia

 • ogólnopolskie programy leczenia dla poszczególnych chorób nowotworowych
 • ogólnopolski rejestr nowotworów rzadko występujących
 • ogólnopolski rejestr guzów germinalnych
 • ogólnopolski rejestr wrodzonych wad rozwojowych
 • program profilaktyki hemofilii
 • program leczenia choroby Gauchera

 

Profil poszczególnych oddziałów, poradni i pracowni obejmuje Oddział Chemioterapii Dziecięcej/ Poradnia Onkologii Dziecięcej

Diagnostyka i leczenie nowotworów litych, choroby Hodgina , nowotworów z komórek histiocytarnych i dendrytycznych, mastocytoz układowych oraz  diagnostyka różnicowa  limfadenopatii,

Oddział Hematologii/ Poradnia Hematologii Dziecięcej

Diagnostyka i  leczenie hematologicznych chorób nowotworowych (białaczki, chłoniaki), nieonkologicznych zaburzeń hematologicznych, zaburzeń immunologicznych wrodzonych i nabytych.

Oddział Patologii Noworodka, Niemowlęcia i Chorób Metabolicznych/ Poradnia Genetyczna

Diagnostyka i  leczenie: wad wrodzonych i schorzeń uwarunkowanych genetycznie, schorzeń metabolicznych, infekcji wrodzonych, schorzeń hematologicznych i  immunologicznych okresu noworodkowo-niemowlęcego.

Ośrodek Chorób Rzadkich

 Wielospecjalistyczna opieka nad pacjentami z  aberracjami chromosomowymi, zaburzeniami metabolicznymi,  chorobami jednogenowymi.

 Oddział Szybkiej Diagnostyki z Oddziałem Dziennym

Wstępna diagnostyka objawów hematologicznych i podejrzenia choroby nowotworowej, wstępna diagnostyka chorób metabolicznych i immunologicznych, diagnostyka powikłań leczenia onkologicznego.                         

 W pracowniach Kliniki realizowane są badania diagnostyczne dla pacjentów objętych opieką Kliniki oraz konsultacje pacjentów zewnętrznych z podejrzeniem schorzeń w  ramach profilu kliniki:

Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej i  Biopsyjnej

Diagnostyka ultrasonograficzna w pełnym zakresie pediatrycznym. W Pracowni wykonywane są również badania z zastosowaniem ultrasonograficznego środka kontrastującego (w formie badania klinicznego) oraz , przy współpracy Zakładu Patomorfologii, biopsje cienkoigłowe.

Mikroskopowa przy Klinice –Laboratorium Hematologii

Diagnostyka i  konsultacje hematologiczne w oparciu o morfologiczną ocenę rozmazu krwi obwodowej i szpiku kostnego.

Programy edukacyjne

Klinika prowadzi szkolenie studentów wydziału lekarskiego, stomatologii, fizjoterapii, ratownictwa i dietetyki, szkolenie specjalizacyjne lekarzy  w zakresie pediatrii oraz hematologii i onkologii dziecięcej. Organizowane są też szkoleniowe konferencje dla pielęgniarek specjalizujących się w pediatrii i cyklicznie szkolenia w zakresie chorób metabolicznych i zespołów genetycznych dla lekarzy pierwszego kontaktu. Prowadzony jest program edukacyjny dla rodziców dzieci z wybranymi chorobami metabolicznymi i  zespołami genetycznymi.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii

Kontakt:
Tel. 58 349 28 80
Fax: 58 349 29 50
hemonkp@gumed.edu.pl

Lokalizacja:
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
Budynek nr 12 i nr 2