Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii

Klinika jest jedynym w województwie pomorskim ośrodkiem leczącym nowotwory, niedobory immunologiczne oraz choroby metaboliczne i uwarunkowane genetycznie u dzieci i młodzieży.

Kompleksowa diagnostyka i terapia nowotworów jest prowadzona trójstopniowo: w ramach oddziału stacjonarnego, dziennego i poradni specjalistycznej. Nowotwory dziecięce i choroby hematologiczne są diagnozowane i leczone w trzech oddziałach: chemioterapii onkologicznej, hematologii dziecięcej oraz w oddziale szybkiej diagnostyki z oddziałem dziennym.

Schorzenia metaboliczne, genetyczne  i  infekcje wrodzone są diagnozowane i leczone na Oddziale Patologii Noworodka, Niemowlęcia i Chorób Metabolicznych.

Specjalistyczna diagnostyka wykonywana jest w pracowniach przyklinicznych: ultrasonograficznej i mikroskopowej. Długofalowa opieka nad pacjentami jest realizowana w  poradniach specjalistycznych: chemioterapii, hematologicznej, fenyloketonurii, chorób immunologicznych i genetycznej.

Jednostka należy do ERN (ang. European Reference Network), które skupiają najlepsze ochrony zdrowia i najlepszych specjalistów z całej Europy - https://ern-ithaca.eu/about-us/expert-centers/ern-ithaca-gdansk-center/


Nasz personel

 • LEKARZ KIERUJĄCY

  dr hab. n. med. Ninela Irga-Jaworska

 • pielęgniarka oddziałowa

  mgr Ewa Lipska-Sidor

 • Z-ca Ordynatora

  prof. dr hab. n. med. Ewa Bień

 • Z-ca Ordynatora

  dr n. med. Marcin Hennig

 • Z-ca Ordynatora

  dr n. med. Magdalena Malanowska

 • Z-ca Ordynatora

  dr hab. n. med. Maciej Niedźwiecki

 • Z-ca Ordynatora

  prof. dr hab. n. med. Jolanta Wierzba

 • pielęgniarka koordynująca

  mgr Justyna Iwicka

 • pielęgniarka koordynująca

  mgr Małgorzata Ostrowska

 • pielęgniarka koordynująca

  Renata Wojciechowska

 • dr n. med. Tomasz Batko

 • lek. Damian Bieszczad

 • lek. Oskar Budziło

 • lek. Monika Cichoń-Kotek

 • dr n. med. Joanna Jagłowska

 • lek. Aleksandra Janecka

 • lek. Michalina Jezierska

 • lek. Anna Karaszewska

 • lek. Anna Kłosowska

 • dr n. med. Małgorzata Krawczyk

 • dr n. med. Magdalena Kryger

 • dr n. med. Marta Kozłowska

 • lek. Błażej Littwin

 • dr n. med. Lucyna Maciejka-Kembłowska

 • lek. Anna Małecka

 • dr n. med. Katarzyna Połczyńska

 • lek. Andrzej Pomiećko

 • lek. Anna Pomorska

 • lek. Julia Radoń-Proskura

 • dr hab. n. med. Joanna Renke

 • prof. dr hab. n. med. Teresa Stachowicz-Stencel

 • dr hab. n. med. Joanna Stefanowicz

 • dr n. med. Józef Szczyrski

 • dr n. med. Anna Szołkiewicz

 • dr n. med. Anna Synakiewicz

 • dr n. med. Karolina Śledzińska

 • dr n. med. Marek Tomaszewski

 • dr n. med. Katarzyna Turczyńska

 • dr n. med. Jakub Wiśniewski

 • dr n. med. Marek Wlazłowski

 • lek. Małgorzata Wojciechowska

 • lek. Katarzyna Żak-Jasińska

Usługi medyczne


Klinika świadczy usługi diagnostyczne i terapeutyczne dla chorych w wieku 0-18 lat w  zakresie:

onkologii dziecięcej, hematologii nieonkologicznej, zaburzeń odporności, zespołu wad wrodzonych, zespołów genetycznych, infekcji wrodzonych, chorób metabolicznych.

Klinika jest jedynym w województwie pomorskim ośrodkiem leczenia chorób nowotworowych u  dzieci oraz jedynym dziecięcym ośrodkiem prowadzącym diagnostykę i leczenie zespołów wad genetycznych i chorób metabolicznych. Opieka nad pacjentem jest trójstopniowa i obejmuje leczenie szpitalne (w ramach oddziału specjalistycznego i oddziału dziennego) oraz opiekę ambulatoryjną (w ramach poradni specjalistycznych i Ośrodka Chorób Rzadkich).

W Klinice realizowane są następujące ogólnopolskie programy leczenia

 • ogólnopolskie programy leczenia dla poszczególnych chorób nowotworowych
 • ogólnopolski rejestr nowotworów rzadko występujących
 • ogólnopolski rejestr guzów germinalnych
 • ogólnopolski rejestr wrodzonych wad rozwojowych
 • program profilaktyki hemofilii
 • program leczenia choroby Gauchera

 

Profil poszczególnych oddziałów, poradni i pracowni obejmuje Oddział Chemioterapii Dziecięcej/ Poradnia Onkologii Dziecięcej

Diagnostyka i leczenie nowotworów litych, choroby Hodgina , nowotworów z komórek histiocytarnych i dendrytycznych, mastocytoz układowych oraz  diagnostyka różnicowa  limfadenopatii,

Oddział Hematologii/ Poradnia Hematologii Dziecięcej

Diagnostyka i  leczenie hematologicznych chorób nowotworowych (białaczki, chłoniaki), nieonkologicznych zaburzeń hematologicznych, zaburzeń immunologicznych wrodzonych i nabytych.

Oddział Patologii Noworodka, Niemowlęcia i Chorób Metabolicznych/ Poradnia Genetyczna

Diagnostyka i  leczenie: wad wrodzonych i schorzeń uwarunkowanych genetycznie, schorzeń metabolicznych, infekcji wrodzonych, schorzeń hematologicznych i  immunologicznych okresu noworodkowo-niemowlęcego.

Ośrodek Chorób Rzadkich

 Wielospecjalistyczna opieka nad pacjentami z  aberracjami chromosomowymi, zaburzeniami metabolicznymi,  chorobami jednogenowymi.

 Oddział Szybkiej Diagnostyki z Oddziałem Dziennym

Wstępna diagnostyka objawów hematologicznych i podejrzenia choroby nowotworowej, wstępna diagnostyka chorób metabolicznych i immunologicznych, diagnostyka powikłań leczenia onkologicznego.                         

 W pracowniach Kliniki realizowane są badania diagnostyczne dla pacjentów objętych opieką Kliniki oraz konsultacje pacjentów zewnętrznych z podejrzeniem schorzeń w  ramach profilu kliniki:

Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej i  Biopsyjnej

Diagnostyka ultrasonograficzna w pełnym zakresie pediatrycznym. W Pracowni wykonywane są również badania z zastosowaniem ultrasonograficznego środka kontrastującego (w formie badania klinicznego) oraz , przy współpracy Zakładu Patomorfologii, biopsje cienkoigłowe.

Mikroskopowa przy Klinice –Laboratorium Hematologii

Diagnostyka i  konsultacje hematologiczne w oparciu o morfologiczną ocenę rozmazu krwi obwodowej i szpiku kostnego.

Programy edukacyjne

Klinika prowadzi szkolenie studentów wydziału lekarskiego, stomatologii, fizjoterapii, ratownictwa i dietetyki, szkolenie specjalizacyjne lekarzy  w zakresie pediatrii oraz hematologii i onkologii dziecięcej. Organizowane są też szkoleniowe konferencje dla pielęgniarek specjalizujących się w pediatrii i cyklicznie szkolenia w zakresie chorób metabolicznych i zespołów genetycznych dla lekarzy pierwszego kontaktu. Prowadzony jest program edukacyjny dla rodziców dzieci z wybranymi chorobami metabolicznymi i  zespołami genetycznymi.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii

Kontakt:
Tel. 58 349 28 80
Fax: 58 349 29 50
E-mail: onkologiadziecieca@uck.gda.pl

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk
budynek 2 i 12