Klinika Neurologii Dorosłych

Klinika Neurologii Dorosłych to referencyjne regionalne centrum diagnostyki i leczenia chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Klinika jest jednym z wiodących ośrodków w zakresie leczenia chorób mózgowo-naczyniowych w Polsce.

Klinika Neurologii Dorosłych jako pierwsza na Pomorzu i jedna z pierwszych w Polsce rozpoczęła leczenie udarów niedokrwiennych mózgu metodą trombektomii mechanicznej. Poza kompleksową diagnostyką i leczeniem szerzej znanych schorzeń neurologicznych, takich jak: stwardnienie rozsiane, padaczka, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, przewlekła zapalna poliradikulopatia demielinizacyjna czy miastenia. Klinika notuje sukcesy w rozpoznawaniu rzadkich i ultrarzadkich zespołów neurologicznych, w tym z obszaru chorób metabolicznych i genetycznych.

Zachęcamy do obejrzenia reportażu o naszych pacjentach, który znajduje się poniżej.

Klinika bierze udział w programie ministerialnym "Poprawa dostępu do terapii w ostrym udarze mózgu. Model regionalnej między szpitalnej sieci poprawiającej efektywność leczenia ostrej fazy udarów niedokrwiennych mózgu, zwiększenie dostępności do inwazyjnych terapii endowaskularnych i skrócenie czasu do interwencji - TELESTROKE". Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie: neurologia.gumed.edu.pl.

Nasz personel

 • ordynator

  prof. dr hab. n. med. Bartosz Karaszewski

 • pielęgniarka oddziałowa

  mgr Marlena Kubach

 • z-ca ordynatora

  dr hab. n. med. Dariusz Gąsecki

 • dr hab. n. med. Zyta Banecka-Majkutewicz

 • dr n. med. Małgorzata Bilińska

 • dr hab. n. med. Kamil Chwojnicki

 • dr n. med. Magdalena Chylińska

 • lek. Marek Hałas

 • dr n. med. Renata Hebel

 • dr n. med. Magdalena Hellmann

 • lek. Michał Horyd

 • dr n. med. Bartosz Jabłoński

 • dr n. med. Kamil Kowalczyk

 • prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski

 • dr n. med. Małgorzata Krześniak-Bohdan

 • dr n. med. Mariusz Kwarciany

 • lek. Paweł Łowiec

 • dr n. med. Agnieszka Rojek

 • lek. Bartłomiej Rojek

 • lek. Magdalena Słoniewska-Piackus

 • dr n. med. Sebastian Szczyrba

 • lek. Wioletta Żukowicz

 • REZYDENCI

 • lek. Kamila Boike

 • lek. Wojciech Czajkowski

 • lek. Anna Gwiazda

 • lek. Krzysztof Kamiński

 • lek. Olga Kałużna

 • lek. Łukasz Maciołek

 • lek. Grzegorz Pietruszyński

 • lek. Aleksandra Pracoń

 • lek. Natalia Słupska

 • lek. Marcin Stańczak

Usługi medyczne

 • leczenie ostrych udarów niedokrwiennych mózgu metodą trombektomii mechanicznej (24-godzinny dostęp do tej terapii udostępniono w Klinice w październiku 2015 r. – jako jeden z  pierwszych ośrodków w kraju)
 • leczenie trombolityczne ostrych udarów niedokrwiennych mózgu
 • leczenie endowaskularne tętniaków i malformacji naczyniowych wewnątrzczaszkowych
 • leczenie stwardnienia rozsianego – „pierwsza linia”
 • leczenie stwardnienia rozsianego – „druga linia”
 • leczenie wlewami immunoglobulin
 • intensywna terapia neurologiczna
 • kompleksowa rehabilitacja neurologiczna w chorobach ostrych (np. wczesna poudarowa) i przewlekłych
 • EEG i video-EEG
 • EMG i ENG
 • diagnostyka i terapia zaburzeń mowy i połykania (logopedyczna), poradnia neurologopedyczna
 • USG Doppler tętnic domózgowych i przezczaszkowe (TCD – TransCranial Doppler)
 • diagnostyka genetyczna i  metaboliczna rzadkich chorób neurologicznych
 • badanie neuropsychologiczne
 • kompleksowa ocena funkcji naczyń z pomiarem sztywności ścian tętnic


Programy edukacyjne

 • prowadzenie pełnej dydaktyki dyplomowej na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym
 • prowadzenie przewodów i studiów doktoranckich
 • szkolenia specjalizacyjne w  zakresie neurologii
 • organizacja konferencji szkoleniowych z zakresu diagnostyki i leczenia ostrych udarów mózgu dla lekarzy oddziałów neurologicznych i udarowych, zakładów radiologii i oddziałów ratunkowych regionu
 • pracownicy Kliniki są zapraszanymi wykładowcami polskich i międzynarodowych konferencji z zakresu chorób neurologicznych

Centrum stwardnienia rozsianego


Klinika Neurologii Dorosłych UCK rozpoczęła realizację nowego interdyscyplinarnego programu opieki nad pacjentami chorującymi na stwardnienie rozsiane. Obecnie grupa ta stanowi 220 osób zakwalifikowanych do przewlekłego leczenia w szpitalu.

Osoby chorujące na stwardnienie rozsiane często wymagają szybkiej pomocy w pojawiających się dolegliwościach, ale także rozmaitych wątpliwościach. Dlatego w UCK pacjenci mogą zdalnie skorzystać z dedykowanego do ich użytku numeru telefonu i adresu mailowego, odpowiedź uzyskują bardzo szybko - na bieżąco. Zwrotnie udzielana jest im porada, są umawiani na rozmowę telefoniczną, bądź wyznaczany jest dla nich przyspieszony termin wizyty lekarskiej lub konsultacji specjalistycznej. Do każdego zgłaszanego problemu personel Kliniki podchodzi indywidualnie, a przypadki chorych są regularnie omawiane podczas konsyliów. 

Tym, co wyróżnia nowy program Kliniki Neurologii Dorosłych UCK spośród oferty innych szpitali na terenie Polski jest możliwość uzyskania przez chorego pomocy psychologicznej, zarówno w obszarze pojawiających się w przebiegu choroby zaburzeń poznawczych, jak i coachingu, który ułatwia chorym radzenie sobie z trudnościami dnia codziennego.

Zespół centrum stwardnienia rozsianego składa się z dwóch lekarzy, wyspecjalizowanych pielęgniarek, a także dedykowanej chorym na SM pomocy psychologicznej i fizjoterapeutycznej. Stosowana wielokierunkowa terapia pozwala na optymalne dostosowanie istniejących niepełnosprawności do warunków życia chorych.

Zastosowane w Klinice Neurologii Dorosłych UCK rozwiązanie przede wszystkim znaczącą wpłynęło na wzrost standardu życia pacjentów leczonych w szpitalu UCK, na ich poczucie bezpieczeństwa i świadomość dostępu do szerokiego spektrum usług. Stanowi także istotne ułatwienie w czasie pandemii. 

Kontakt dla pacjentów Kliniki:
e-mail: stwardnienierozsiane@uck.gda.pl
tel.: 695 802 222

Klinika Neurologii Dorosłych UCK, w ramach działalności centrum stwardnienia rozsianego, oferuje swoim pacjentom:

 • telefoniczny i mailowy kontakt z zespołem
 • edukację w zakresie stosowanej terapii (np. techniki samodzielnego wykonania iniekcji)
 • edukację w zakresie prowadzenia samokontroli i zapobiegania powikłaniom
 • edukację w zakresie radzenia sobie z ewentualnymi powikłaniami
 • możliwość odbioru leków co 3 miesiące (styczeń, marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień) bądź w ustalonym terminie
 • diagnozę neuropsychologiczną w trybie ambulatoryjnym oraz psychoterapię
 • fizjoterapię w trybie ambulatoryjnym

Osoby z podejrzeniem SM (wymagające dalszej diagnostyki), bądź z rozpoznanym SM, ale będące pod opieką innej jednostki niż UCK, prosimy o rejestrację do jednego ze specjalistów w neurologicznej Poradni Przyklinicznej UCK (ogólna rejestracja poradni UCK) lub dokonanie zapisu na hospitalizację planową na podstawie wystawionego skierowania do Szpitala przez lekarza kierującego. W tym celu należy skontaktować się z sekretariatem Kliniki, uzgodnić dostarczenie skierowania w formie zdalnej poprzez podanie kodu dostępu do e-Skierowania lub skierowania w formie papierowej. Lekarz Kliniki dokona oceny kwalifikacyjnej zależnej od sytuacji klinicznej pacjenta, mając na względzie wskazania lekarza kierującego.


Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Klinika Neurologii Dorosłych

Kontakt:
Tel. 58 584 48 20
E-mail: neurologia@uck.gda.pl

budynek Centrum Medycyny Nieinwazyjnej
ul. Mariana Smoluchowskiego 17,
80-214 Gdańsk

Na badanie EMG można się umawiać pod tel. 58 584 4823 - kontakt telefoniczny w godzinach 12-13.
Rejestracja odbywa się osobiście ze skierowaniem pon - pt w godz. 8-9.00