Klinika Neurologii Dorosłych

Klinika Neurologii Dorosłych to referencyjne regionalne centrum diagnostyki i leczenia chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Klinika jest jednym z wiodących ośrodków w zakresie leczenia chorób mózgowo-naczyniowych w Polsce.

Klinika Neurologii Dorosłych jako pierwsza na Pomorzu i jedna z pierwszych w Polsce rozpoczęła leczenie udarów niedokrwiennych mózgu metodą trombektomii mechanicznej. Poza kompleksową diagnostyką i leczeniem szerzej znanych schorzeń neurologicznych, takich jak: stwardnienie rozsiane, padaczka, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, przewlekła zapalna poliradikulopatia demielinizacyjna czy miastenia. Klinika notuje sukcesy w rozpoznawaniu rzadkich i ultrarzadkich zespołów neurologicznych, w tym z obszaru chorób metabolicznych i genetycznych.

Zachęcamy do obejrzenia reportażu o naszych pacjentach, który znajduje się poniżej.

Klinika bierze udział w programie  ministerialnym "Poprawa dostępu do terapii w ostrym udarze mózgu. Model regionalnej między szpitalnej sieci poprawiającej efektywność leczenia ostrej fazy udarów niedokrwiennych mózgu, zwiększenie dostępności do inwazyjnych terapii endowaskularnych i skrócenie czasu do interwencji - TELESTROKE". Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie: neurologia.gumed.edu.pl.

Nasz personel

 • ordynator

  prof. dr hab. n. med. Bartosz Karaszewski

 • pielęgniarka oddziałowa

  Marlena Kubach

 • z-ca ordynatora

  dr hab. n. med. Dariusz Gąsecki

 • z-ca ordynatora

  dr n. med. Hanna Wójcik-Drączkowska

 • dr n. med. Zyta Banecka-Majkutewicz

 • dr n. med. Małgorzata Bilińska

 • dr n. med. Kamil Chwojnicki

 • lek. Magdalena Chylińska

 • lek. Jacek Gozdalski

 • dr n. med. Anna Gójska-Grymajło

 • dr n. med. Renata Hebel

 • lek. Magdalena Karwacka-Cichomska

 • lek. Kamil Kowalczyk

 • dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski

 • dr n. med. Małgorzata Krześniak-Bohdan

 • dr n. med. Mariusz Kwarciany

 • lek. Anna Ossowska

 • dr n. med. Mariusz Siemiński

 • lek. Magdalena Słoniewska-Piackus

 • dr n. med. Sebastian Szczyrba

Usługi medyczne

 • leczenie ostrych udarów niedokrwiennych mózgu metodą trombektomii mechanicznej (24-godzinny dostęp do tej terapii udostępniono w Klinice w październiku 2015 r. – jako jeden z  pierwszych ośrodków w kraju)
 • leczenie trombolityczne ostrych udarów niedokrwiennych mózgu
 • leczenie endowaskularne tętniaków i malformacji naczyniowych wewnątrzczaszkowych
 • leczenie stwardnienia rozsianego – „pierwsza linia”
 • leczenie stwardnienia rozsianego – „druga linia”
 • leczenie wlewami immunoglobulin
 • intensywna terapia neurologiczna
 • kompleksowa rehabilitacja neurologiczna w chorobach ostrych (np. wczesna poudarowa) i przewlekłych
 • EEG i video-EEG
 • EMG i ENG
 • diagnostyka i terapia zaburzeń mowy i połykania (logopedyczna), poradnia neurologopedyczna
 • USG Doppler tętnic domózgowych i przezczaszkowe (TCD – TransCranial Doppler)
 • diagnostyka genetyczna i  metaboliczna rzadkich chorób neurologicznych
 • badanie neuropsychologiczne
 • kompleksowa ocena funkcji naczyń z pomiarem sztywności ścian tętnic


Programy edukacyjne

 • prowadzenie pełnej dydaktyki dyplomowej na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym
 • prowadzenie przewodów i studiów doktoranckich
 • szkolenia specjalizacyjne w  zakresie neurologii
 • organizacja konferencji szkoleniowych z zakresu diagnostyki i leczenia ostrych udarów mózgu dla lekarzy oddziałów neurologicznych i udarowych, zakładów radiologii i oddziałów ratunkowych regionu
 • pracownicy Kliniki są zapraszanymi wykładowcami polskich i międzynarodowych konferencji z zakresu chorób neurologicznych

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Klinika Neurologii Dorosłych

Kontakt:
Tel. 58 349 23 00
Fax: 58 349 23 20
neuroamg@gumed.edu.pl

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk
budynek 4, II piętro