Klinika Neurochirurgii

Działalność Kliniki Neurochirurgii opieramy na najnowszych standardach medycznych w codziennej praktyce lekarskiej (EBM), profesjonalnym podejściu do pacjenta oraz na wszechstronnej działalności naukowej.

W Klinice Neurochirurgii wykonywana jest działalność lecznicza z zakresu neurochirurgii ośrodkowego i  obwodowego układu nerwowego z zastosowaniem nowoczesnych technik operacyjnych.  Klinika zajmuje się m.in leczeniem:

 • chorób onkologicznych mózgu i  rdzenia kręgowego z zastosowaniem neuronawigacji, technik wizualizacji (5-ALA, ICG), śródoperacyjnego magnetycznego rezonansu jądrowego i neuromonitoringu
 • guzów przysadki mózgowej i  linii środkowej techniką endoskopową
 • patologii naczyniowych w obrębie mózgu (tętniaki, naczyniaki)
 • urazów czaszkowo-mózgowych
 • chorób kręgosłupa z użyciem minimalnie inwazyjnych technik operacyjnych


Nasz personel

 • Ordynator

  dr hab. n. med. Piotr Zieliński

 • pielęgniarka oddziałowa

  mgr Agnieszka Piekarska

 • dr n. med. Jarosław Dzierżanowski

 • z-ca Ordynatora

  dr n. med. Robert Jeliński

 • dr n. med. Daniel Ręcławowicz

 • z-ca Ordynatora

  dr n. med. Mirosław Stempniewicz

 • dr hab. n. med. Tomasz Szmuda

Usługi medyczne

Operacje i zabiegi:

 • tętniaków wewnątrzczaszkowych
 • nowotworów mózgu i rdzenia kręgowego (w ramach pakietu onkologicznego Szybka Terapia)
 • urazów głowy i kręgosłupa
 • nerwów obwodowych
 • małoinwazyjne choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa
 • stymulacja głęboka mózgu (DBS)
 • stymulacja rdzenia kręgowego
 • kriolezje i termolezje
 • blokady zewnątrzoponowe i  celowane

 

Diagnostyka:

 • angiografia naczyń mózgowych
 • magnetyczny rezonans jądrowy (MRI)
 • spektroskopia MRI
 • tomografia komputerowa (TK)
 • mielografia TK
 • wielospecjalistyczne konsylia lekarskie

Programy edukacyjne

 • zajęcia z neurochirurgii dla studentów polskojęzycznych i anglojęzycznych Wydziału Lekarskiego i Ratownictwa Medycznego
 • szkolenie specjalizacyjne lekarzy rezydentów w dziedzinie neurochirurgii
 • staże kierunkowe dla innych specjalności lekarskich
 • edukowanie młodzieży szkolnej i studentów podczas Medycznego Dnia Nauki oraz Dni Mózgu

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Klinika Neurochirurgii

Kontakt:
Tel. 58 349 33 20
Fax: 58 349 33 30
E-mail: neurochirurgia@uck.gda.pl

Centrum Medycyny Inwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
II piętro