Klinika Hematologii i Transplantologii

Klinika Hematologii i  Transplantologii jest jedynym w północnej Polsce ośrodkiem oferującym pełny zakres świadczeń w dziedzinie hematologii i transplantacji komórek krwiotwórczych.

Klinika prowadzi diagnostykę i leczenie wszystkich schorzeń układu krwiotwórczego oraz jest aktywnym ośrodkiem transplantacyjnym, akredytowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Europejską Grupę ds. Przeszczepiania Krwi i Szpiku. Ośrodek zapewnia kompleksową i ciągłą opiekę hematologiczną w ramach stacjonarnych oddziałów szpitalnych, oddziału dziennego i poradni przyklinicznej. Poza działalnością leczniczą, w klinice prowadzone są liczne projekty naukowe i badawcze oraz szeroka działalność edukacyjna. Klinika jest aktywnym członkiem polskich i europejskich grup roboczych.


Nasz personel

 • ORDYNATOR

  prof. dr hab. n. med. Jan Maciej Zaucha

 • pielęgniarka oddziałowa

  Kolbus Agnieszka

 • z-ca ordynatora

  dr hab. n. med. Maria Bieniaszewska

 • z-ca ordynatora

  lek. Michał Taszner

 • dr n. med. Agnieszka Piekarska

 • dr n. med. Magdalena Dutka

 • lek. Monika Szarejko

 • lek. Ewa Zarzycka

 • lek. Aleksandra Wądołowska

 • lek. Paulina Gadamska-Kabata

 • lek. Lidia Chmielewska

 • lek. Anna Ryniak

 • dr n. med. Andrzej Mital

 • dr n. med. Witold Prejzner

 • Krzysztof Lewandowski

 • Wojciech Baran

 • Psycholog Kliniczny

  Mgr Anna Kiżewska

Usługi medyczne

 • Kompleksowa diagnostyka i terapia chorób onkohematologicznych (ostre białaczki, przewlekłe białaczki, chłoniaki agresywne i indolentne, nowotwory mieloproliferacyjne i mielodysplastyczne) i nienowotworowych schorzeń układu krwiotwórczego (anemie aplastyczne, niedokrwistości, małopłytkowości, zaburzenia układu krzepnięcia).  Opieka realizowana jest poprzez hospitalizacje w stacjonarnych oddziałach klinicznych, hospitalizacje jednodniowe w oddziale dziennym oraz porady ambulatoryjne w Poradni Hematologicznej i Poradni Zaburzeń Hemostazy.
 • Przeszczepianie komórek krwiotwórczych („przeszczepianie szpiku”) w Oddziale Transplantacyjnym. Obecnie rutynowo wykonywane są przeszczepienia autologiczne oraz allogeniczne od dawców rodzinnych w pełni zgodnych i haploidentycznych oraz dawców niespokrewnionych. Klinika prowadzi Poradnię Transplantacyjną dla pacjentów po przeszczepieniu.
 • Leczenie i opieka nad pacjentami z hemofilią - ośrodek referencyjny.
 • Prowadzenie leczenia w ramach licznych programów lekowych NFZ w chorobach hematologicznych.
 • Prowadzenie leczenia innowacyjnymi metodami w ramach badań klinicznych faz: Ib/IIa, II, III i IV.
 • Rekrutacja i dobór dawców komórek krwiotwórczych - Ośrodek Dawców Szpiku.
 • Zabiegi aferezy (leukafereza, plazmafereza) – Pracownia Hemaferezy.
 • Preparatyka i krioprezerwacja komórek macierzystych i limfocytów - Bank Tkanek i Komórek.

Programy edukacyjne

Klinika prowadzi stały program edukacyjny dla pacjentów poddawanych przeszczepianiu komórek krwiotwórczych oraz w aktywny sposób, przy współpracy z Ośrodkiem Dawców Szpiku, popularyzuje wiedzę na temat transplantacji szpiku wśród mieszkańców województwa pomorskiego. Pracownicy Kliniki, będący ekspertami w różnych dziedzinach hematologii, współpracują z organizacjami zrzeszającymi pacjentów i w trakcie warsztatów i wykładów szerzą widzę medyczną na temat objawów chorób hematologicznych, współczesnych metod diagnostyki i leczenia.   

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Klinika Hematologii i Transplantologii

Kontakt:
Tel. 58 584 43 40
Fax 58 584 43 50
klhem@gumed.edu.pl

Lokalizacja:
budynek CMN
ul. Smoluchowskiego 17, Gdańsk
V piętro