Szybka terapia onkologiczna

Obsługa pacjentów

Informujemy, iż od 3 kwietnia 2020 r. punkt rejestracji kart DILO w budynku CMI na parterze czynny jest w godz 8.00 – 13.00.

Wczesne wykrycie zmian nowotworowych zwiększa szanse wyleczenia. Z myślą o pacjentach powstała szybka terapia onkologiczna.

W ramach pakietu onkologicznego wyłoniono kategorię pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu onkologii. Dzięki szybkiej terapii onkologicznej zwiększamy dostępność do diagnostyki i leczenia nowotworów i systematyzujemy proces diagnostyczno-terapeutyczny. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (karta DiLO) oraz wyznaczeniu jak najszybszych terminów na realizację poszczególnych etapów leczenia. Wsparciem dla pacjenta jest koordynator ds. szybkiej terapii onkologicznej.


Zadaniem koordynatora ds. szybkiej terapii onkologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku jest pomoc pacjentowi objętemu pakietem onkologicznym:

 • przeprowadzenie chorego przez kolejne etapy diagnostyki, a następnie leczenia ustalonego przez konsylium,
 • zapewnienie przepływu informacji na wszystkich etapach terapii, tak aby leczenie było dostosowane do wszystkich, także indywidualnych potrzeb pacjenta,
 • nadzór nad dokumentacją związaną z kartą diagnostyki i leczenia pacjenta,
 • współpraca pomiędzy podmiotami w ramach profesjonalnej opieki nad pacjentem.

DiLO  - karta szybkiej terapii onkologicznej - może zostać wydana przez:

 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który stwierdził podejrzenie nowotworu złośliwego lub stwierdził nowotwór złośliwy,
 • lekarza udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych (AOS), który stwierdził podejrzenie nowotworu złośliwego lub stwierdził nowotwór złośliwy,
 • lekarza udzielającego świadczeń z zakresu profilaktycznych programów zdrowotnych, który stwierdził podejrzenie nowotworu złośliwego lub potwierdził nowotwór złośliwy,
 • lekarza udzielającego świadczeń szpitalnych, który stwierdził nowotwór złośliwy lub w momencie przyjęcia do  szpitala pacjenta, u którego stwierdzono nowotwór złośliwy,
 • w przypadku pacjentów, którzy rozpoczęli leczenie onkologiczne przed dniem 1 stycznia 2015 r., przez lekarza, który prowadzi proces postępowania terapeutycznego.

Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego DiLO może zostać ponownie wydana pacjentowi w przypadku nawrotu choroby, po zamknięciu poprzedniej karty diagnostyki i leczenia onkologicznego przez lekarza, który stwierdził nawrót choroby.Koordynator jest pomostem łączącym świat ludzi potrzebujących pomocy i tych, którzy mogą zaoferować swoją pomoc. 

Kontakt do koordynatorów w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym:

 • Koordynator Kliniki Urologii
  mgr Katarzyna Czetowicz
  tel. 58 349 38 98
  kom. 794 631 451
  e-mail: kkogutowska@uck.gda.pl
 • Koordynator Kliniki Chirurgii Onkologicznej
  mgr Maria Matysiak
  tel. 58 349 39 55
  kom. 794 631 457
  e-mail: mmatysiak@uck.gda.pl
 • Koordynator Kliniki Onkologii i Radioterapii, Chirurgii Plastycznej     
  Agnieszka Przychodzeń
  tel. 58 584 45 79
  kom. 794 631 471
  e-mail: amatuszewska@uck.gda.pl
 • Koordynator Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i  Transplantacyjnej oraz Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii
  mgr Katarzyna Wójtowicz
  tel.   58 349 39 54
  kom. 537 446 385
  e-mail: kwojtowicz@uck.gda.pl
 • Koordynator Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej
  mgr Iwona Biadacz
  tel. 58 349 31 38
  e-mail: ibiadacz@uck.gda.pl
 • Koordynator Klinik:  Alergologii i Pneumonologii, Otolaryngologii z Oddziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Pediatrii, Hematologii i  Onkologii
  mgr Anna Bożek-Kuta
  tel. 58 349 38 99
  kom. 794 631 396
  e-mail: abozek@uck.gda.pl
 • Koordynator Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i  Endokrynologii Ginekologicznej
  Bernadeta Wysocka
  tel. 58 584 40 79
  kom. 537 446 391
  e-mail: berwysocka@uck.gda.pl
  Marzena Bogdziun
  tel. 58 584 40 79
  kom. 537 446 391
  e-mail: mbogdziun@uck.gda.pl
 • Koordynator Kliniki Chirurgii Onkologicznej
  w zakresie nowotworów piersi
  Danuta Synak
  tel. 58 349 30-85
  e-mail: dsynak@uck.gda.pl
 • Koordynator Kliniki Chirurgii Ogólnej,Endokrynologicznej i Transplantacyjnej
  mgr Alicja Tarasewicz
  tel. 58 349 30 84
  e-mail: alutkiewicz@uck.gda.pl
 • Koordynator Kliniki Hematologii i Transplantologii
  Aleksandra Drewa
  tel. 58 584 43 56
  adrewa@uck.gda.pl