Szybka terapia onkologiczna DiLO


Obsługa pacjentów

Punkt obsługi pacjentów z kartą DiLO znajduje się w budynku Centrum Medycyny Inwazyjnej, ul. Smoluchowskiego 17 (parter, po prawej stronie od wejścia głównego).

 • poniedziałek - piątek  
 • godz. 7:00 - 17:30 punkt Obsługi Pacjenta z kartą Dilo
 • tel. 58 880 85 55 Infolinia Onkologiczna czynna od 8:00 do 14:00,
  od 1.06.2024 infolinia czynna będzie w godz. 7.30 do 17.30


Wczesne wykrycie zmian nowotworowych zwiększa szanse wyleczenia. Z myślą o pacjentach powstała szybka terapia onkologiczna.

W ramach pakietu onkologicznego wyłoniono kategorię pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu onkologii. Dzięki szybkiej terapii onkologicznej zwiększamy dostępność do diagnostyki i leczenia nowotworów i systematyzujemy proces diagnostyczno-terapeutyczny. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (karta DiLO) oraz wyznaczeniu jak najszybszych terminów na realizację poszczególnych etapów leczenia. Wsparciem dla pacjenta jest koordynator ds. szybkiej terapii onkologicznej.


Zadaniem koordynatora ds. szybkiej terapii onkologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku jest pomoc pacjentowi objętemu pakietem onkologicznym:

 • przeprowadzenie chorego przez kolejne etapy diagnostyki, a następnie leczenia ustalonego przez konsylium,
 • zapewnienie przepływu informacji na wszystkich etapach terapii, tak aby leczenie było dostosowane do wszystkich, także indywidualnych potrzeb pacjenta,
 • nadzór nad dokumentacją związaną z kartą diagnostyki i leczenia pacjenta,
 • współpraca pomiędzy podmiotami w ramach profesjonalnej opieki nad pacjentem.

DiLO  - karta szybkiej terapii onkologicznej - może zostać wydana przez:

 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który stwierdził podejrzenie nowotworu złośliwego lub stwierdził nowotwór złośliwy,
 • lekarza udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych (AOS), który stwierdził podejrzenie nowotworu złośliwego lub stwierdził nowotwór złośliwy,
 • lekarza udzielającego świadczeń z zakresu profilaktycznych programów zdrowotnych, który stwierdził podejrzenie nowotworu złośliwego lub potwierdził nowotwór złośliwy,
 • lekarza udzielającego świadczeń szpitalnych, który stwierdził nowotwór złośliwy lub w momencie przyjęcia do  szpitala pacjenta, u którego stwierdzono nowotwór złośliwy,
 • w przypadku pacjentów, którzy rozpoczęli leczenie onkologiczne przed dniem 1 stycznia 2015 r., przez lekarza, który prowadzi proces postępowania terapeutycznego.

Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego DiLO może zostać ponownie wydana pacjentowi w przypadku nawrotu choroby, po zamknięciu poprzedniej karty diagnostyki i leczenia onkologicznego przez lekarza, który stwierdził nawrót choroby.

Ścieżka pacjenta hematoonkologicznego w UCK - WIDEOREPORTAŻKoordynator jest pomostem łączącym świat ludzi potrzebujących pomocy i tych, którzy mogą zaoferować swoją pomoc.

Kontakt do koordynatorów w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym:

 • Koordynator Kliniki Urologii w zakresie nowotworów prostaty, nerki, pęcherza, jądra, prącia
  mgr Katarzyna Czetowicz
  tel. 58 349 38 98
  kom. 794 631 451
  e-mail: kkogutowska@uck.gda.pl
  mgr Sara Maćkowska
  tel. 58 349 39 26
  e-mail: smackowska@uck.gda.pl
  mgr Judyta Zaleska
  tel. 58 349 36 78
  e-mail: jzaleska@uck.gda.pl
 • Koordynator Kliniki Chirurgii Onkologicznej, Transplantacyjnej i Ogólnej
  w zakresie nowotworów jelita 
  dr n. o zdr. Katarzyna Wójtowicz
  tel. 58 349 39 54
  kom. 537 446 385
  e-mail: kwojtowicz@uck.gda.pl
  mgr Marzena Czemko
  tel. 58 349 30 89
  e-mail: mczemko@uck.gda.pl
  mgr Ada Kozłowska
  tel. 58 349 30 89
  kom. 730323034
  w zakresie nowotworów tarczycy, nadnercza
  mgr Natalia Goryszewska
  tel. 58 349 39 74
  e-mail: ngoryszewska@uck.gda.pl
  mgr Magdalena Senska
  tel. 58 349 30 83
  e-mail: msenska@uck.gda.pl
  w zakresie nowotworów wątroby, trzustki
  Joanna Frąckowiak

  tel. 58 349 30 84

  e-mail: jfrackowiak@uck.gda.pl
  mgr Sandra Czuj-Jendraszczak
  tel. 58 349 30 84
  e-mail: sczuj@uck.gda.pl
  w zakresie nowotworów: przełyku, żołądka oraz mięsaka i czerniaka skóry
  mgr Maria Matysiak
  tel. 58 349 39 55
  kom. 794 631 457
  e-mail: mmatysiak@uck.gda.pl
  w zakresie nowotworów piersi
  lic. piel. Danuta Synak
  tel. 58 349 30 85
  kom. 695 802 366
  e-mail: dsynak@uck.gda.pl
  mgr Dominika Grabowska
  kom. 695 802 366
  e-mail: domgrabowska@uck.gda.pl
 • Koordynator Kliniki Onkologii i Radioterapii oraz Kliniki Chirurgii Plastycznej, Kliniki Neurochirurgii    
  lic. Agnieszka Przychodzeń
  tel. 58 584 45 79
  kom. 794 631 471
  e-mail: amatuszewska@uck.gda.pl
 • Koordynator Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej
  mgr Iwona Biadacz
  tel. 58 584 65 20
  e-mail: ibiadacz@uck.gda.pl
 • Koordynator Kliniki Alergologii i Pneumonologii w zakresie nowotworów płuc, Kliniki Otolaryngologii z zakresu nowotworów krtani, ślinianki, języka, węzłów chłonnych z Oddziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w zakresie nowotworów jamy ustnej
  mgr Piotr Marek
  tel. 794 631 396
  e-mail: pmarek@uck.gda.pl
  Agnieszka Tokarska
  tel. 58 349 38 99
  e-mail: atokarska@uck.gda.pl
 • Koordynator Kliniki Położnictwa i Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej
  Bernadeta Wysocka
  tel. 58 584 40 79
  kom. 537 446 391
  e-mail: berwysocka@uck.gda.pl
  Marzena Bogdziun
  tel. 58 584 40 79
  kom. 537 446 391
  e-mail: mbogdziun@uck.gda.pl
 • Koordynator Kliniki Hematologii i Transplantologii w zakresie nowotworów hematologicznych oraz Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii w zakresie nowotworów hematologicznych dziecięcych
  lic. Anna Płotka
  tel. 58 584 43 52
  e-mail: anplotka@uck.gda.pl
 • Koordynator DILO - Poradnia Onkologiczna w budynku nr 4
  tel. 58 349 20 82