I KLINIKA KARDIOLOGII

Głównymi obszarami działalności I Kliniki Kardiologii są nowoczesna diagnostyka i leczenie schorzeń  układu sercowo-naczyniowego oraz kształcenie kadr medycznych i prowadzenie badań w zakresie kardiologii. Zespół specjalistów: lekarzy, pielęgniarek, techników, fizjoterapeutów, a także innych pracowników medycznych i techniczno-administracyjnych o najwyższych kwalifikacjach potwierdzonych uzyskanymi stopniami naukowymi, specjalizacjami zawodowymi oraz licznymi certyfikatami krajowymi i międzynarodowymi na co dzień niesie pomoc pacjentom w stanie zagrożenia zdrowia i życia przyjmowanymi z ostrymi stanami kardiologicznymi oraz pacjentom wymagającym wysokospecjalistycznego, innowacyjnego leczenia kardiologicznego z powodu przewlekłych chorób serca i naczyń.

Zespół kliniki uczestniczy w wielu krajowych i międzynarodowych programach badawczych i terapeutycznych, z których korzystają także nasi pacjenci. Nowoczesna infrastruktura i sprzęt, którym dysponujemy w klinice pozwalają na pełną diagnostykę inwazyjną i nieinwazyjną układu krążenia oraz na przeprowadzenie nawet najbardziej skomplikowanych i unikatowych zabiegów kardiologii inwazyjnej. Oddziały wyposażone w pełne monitorowanie stanu pacjenta gwarantują zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa. Ściśle współpracujemy z innymi specjalistami i jednostkami UCK wykorzystując multidyscyplinarny potencjał szpitala uniwersyteckiego dla rozwiązywania złożonych problemów medycznych naszych pacjentów.Nasz personel

 • Lekarz Kierujący Kliniką

  prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała

 • Pielęgniarka Oddziałowa

  mgr Joanna Wróblewska

 • kier. prac. kardiologii inwazyjnej

  dr n. med. Dariusz Ciećwierz

 • Z-ca Lek. Kier., Koordynator Oddziału "H"

  dr n. med. Anna Frankiewicz

 • Z-ca Lek. Kier., Koordynator Oddziału "I"

  prof. dr hab. n. med. Marcin Fijałkowski

 • Z-ca Lek. Kier., koordynator oddziału "J"

  dr n. med. Wiesław Puchalski

 • dr n. med. Jerzy Bellwon

 • dr n. med. Michał Bohdan

 • dr n. med. Sławomir Burakowski

 • dr n. med. Krzysztof Chlebus

 • dr n. med. Michał Chmielecki

 • dr n. med. Bartosz Curyłło

 • dr n. med. Piotr Drewla

 • dr n. med. Rafał Gałąska

 • dr n. med. Natasza Gilis-Malinowska

 • dr n. med. Adam Grzybowski

 • prof. dr hab. n. med. Miłosz Jaguszewski

 • dr n. med. Andrzej Koprowski

 • dr n. med. Agnieszka Mickiewicz

 • dr n. med. Maksymilian Mielczarek

 • lek. Marcin Pajkowski

 • dr n. med. Izabela Pisowodzka

 • lek. Marzena Romanowska-Kocejko

 • dr n. med. Kamila Lachowska

 • dr. n. med. Paweł Skarżyński

 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Sobiczewski

 • dr n. med. Iwona Stopczyńska

 • dr n. med. Katarzyna Storoniak

 • lek. Aneta Stróżyk

 • dr n. med. Radosław Targoński

 • dr n. med. Marta Taszner

 • dr n. med. Szymon Tuchacz

 • dr n. med. Joanna Wdowczyk

 • dr n. med. Marta Żarczyńska

 • dr n. med. Bożena Zięba

 • dr n. med. Grzegorz Żuk

Oddział Niewydolności Serca i Transplantologii „H”

Lokalizacja:

budynek CMN, II piętro

Kontakt:

tel. 58 349 25 41 – dyżurka lekarska
tel. 58 349 25 43 – dyżurka pielęgniarek

Procedury realizowane na oddziale:

 • diagnostyka oraz leczenie zachowawcze i inwazyjne choroby wieńcowej i wad serca
 • diagnostyka i leczenie zaawansowanej niewydolności serca
 • diagnostyka i kwalifikacja pacjentów do transplantacji lub mechanicznego wspomagania serca
 • opieka i leczenie po przeszczepieniu sercabadanie metoda holtera EKG i całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego
 • echokardiogarfia przezklatkowa
 • testy obciążeniowe w tym ergospirometria
 • diagnostyka zaburzeń snu – poligrafia

Oddział Chorób Strukturalnych Serca „I”

Lokalizacja:

budynek CMN, III piętro

Kontakt:

tel. 58 349 25 61 – dyżurka lekarska
tel. 58 349 25 49 – dyżurka  pielęgniarek

Procedury realizowane w oddziale:

 • diagnostyka oraz leczenie zachowawcze i inwazyjne choroby wieńcowej
 • diagnostyka i kwalifikacja do zabiegów kardiochirurgicznych wad zastawkowych serca
 • diagnostyka i kwalifikacja do leczenie przez-cewnikowego min wad zastawki aortalne (TAVI), mitralnej (MItraClip), przecieków około-zastawkowych czy zamykania uszka lewego przedsionka
 • echokardiografia przezklatkowa, przezprzełykowa oraz obciążeniowa (farmakologiczna i wysiłkowa)
 • badanie metoda holtera EKG i ciśnienia tętniczego

Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej „J”

Lokalizacja:

budynek CMN, III piętro

Kontakt:

tel. 58 584 42 46, 42 47 - dyżurka lekarska
tel. 58 584 42 42, 42 43 - dyżurka pielęgniarek

Procedury medyczne realizowane w oddziale:

Diagnostyka i leczenie chorych z ostrymi stanami kardiologicznymi takimi, jak:

 • zawał mięśnia serca oraz niestabilność wieńcowa
 • powikłania zawału mięśnia serca
 • ostra oraz przewlekła zaostrzona niewydolność serca
 • wstrząs kardiogenny
 • ostra zatorowość płucna
 • pierwotne oraz zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne

Zacznij pracę w I Klinice Kardiologii UCK

Chcesz pracować wśród ludzi z pasją, nastawionych na rozwój z dostępem do najnowszych technologii? Dołącz do zespołu I Kliniki Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Aktualnie poszukujemy pielęgniarek i pielęgniarzy. O tym, jak wygląda praca w Klinice opowiada Joanna Wróblewska, pielęgniarka oddziałowa oraz Mariola Storczyk, pielęgniarka koordynująca.Podziel się z nami swoim doświadczeniem i rozwijaj się u boku najlepszych specjalistów. Wyślij aplikację na: rekrutacja@uck.gda.pl
 

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

I Klinika Kardiologii

Kontakt:
Sekretariat:
tel. 58 584 47 10
Sekretariat Medyczny:
tel. 58 584 47 27
email: kardiologia1@uck.gda.pl

ul. Dębinki 7,
80-952 Gdańsk
Lokalizacja:
Budynek Centrum Medycyny Nieinwazyjnej - 2 i 3 piętro