Centrum Leczenia Raka JElita grubego

Centrum Leczenia Raka Jelita Grubego działa przy Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej UCK. Przyjmuje osoby z rozpoznaniem lub podejrzeniem nowotworu jelita grubego. Nasi pacjenci mogą liczyć na szybką i kompleksową diagnostykę, a także wielokierunkowe i wielodyscyplinarne leczenie.

Nasz zespół kładzie szczególny nacisk na realizację strategii „Pacjent w centrum uwagi”. Zarówno badania, jak i  proponowana terapia, dobierane są w sposób spersonalizowany i z uwzględnieniem potrzeb pacjenta. W zakresie diagnostyki współpracujemy z najnowocześniejszymi zakładami i laboratoriami w północnej Polsce, a chorzy kwalifikowani do leczenia omawiani są podczas wielospecjalistycznych konsyliów z udziałem Kliniki Onkologii i Radioterapii UCK.

Opieka nad pacjentem w naszym ośrodku uwzględnia leczenie operacyjne oparte o standardy ERAS (enhanced recovery after surgery), a  także przygotowanie przedoperacyjne, w tym prehabilitację i interwencje żywieniowe oraz ścisły, ambulatoryjny nadzór pooperacyjny we współpracy z  wykwalifikowanym personelem pielęgniarskim w ramach poradni kolorektalno-stomijnej.

Stosujemy zintegrowany model leczenia pacjenta, dzięki czemu minimalizowany jest czas oczekiwania na kolejne etapy leczenia, ulega także zmniejszeniu liczba wizyt w szpitalu. Nowoczesne podejście do pacjenta uwzględnia nie tylko opiekę chirurga, onkologa i  wykwalifikowanej pielęgniarki stomijnej, ale także dostępność konsultacji fizjoterapeuty, psychiatry zajmującego się psychoonkologią czy dietetyka. Proces diagnostyki i leczenia każdego chorego planuje dedykowana pielęgniarka koordynująca pakiet DILO. Przekłada się to nie tylko na sprawną rezerwację terminów, ale również na wysoką zgłaszalność pacjentów i poprawę wyników leczenia.

Wykonujemy całe spektrum zabiegów operacyjnych jelita grubego sposobem otwartym, a także w wybranych przypadkach laparoskopowym i techniką TEM (transanal endoscopic microsurgery). Członkowie zespołu są laureatami nagród i wyróżnień: odznaki „Za zasługi dla ochrony zdrowia” w roku 2019, Nagrody Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej (badania nad rakiem jelita grubego) w roku 2020 oraz za zaangażowanie w poprawę warunków i wyników leczenia pacjentów z rakiem jelita grubego byli dwukrotnie (w roku 2019 i 2020) nominowani do Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia za osiągnięcia w ochronie zdrowia i  szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta.

Dzięki współpracy z  Centrum Leczeni Guzów Wątroby UCK, Kliniką Onkologii i Radioterapii oraz Kliniką Chirurgii Klatki Piersiowej prowadzimy leczenie pacjentów z rakiem jelita grubego niezależnie od stopnia zaawansowania.  Pacjentom wymagającym leczenia systemowego (chemioterapii) zapewniamy implantację portów naczyniowych zapewniających komfort prowadzonego leczenia.

Współpracujemy z Kliniką Gastroenterologii i Hepatologii w leczeniu endoskopowym zmian przednowotworowych, raka jelita grubego oraz nieswoistych chorób zapalnych jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna).

Nowoczesne wyposażenie i  zaawansowane technologie wykorzystywane w Centrum Medycyny Inwazyjnej zapewnia bezpieczeństwo w trakcie operacji jak również w okresie rekonwalescencji.

REJESTRACJA:

Pacjentów z podejrzeniem i rozpoznaniem raka jelita grubego zapraszamy do:

Poradni Chirurgii Ogólnej bud. CMI UCK
3 piętro, gabinet nr 7-8
w środy, w godzinach 9.00-15.00 (dr hab. n. med. Jarosław Kobiela).

Rejestracja i szczegółowe informacje:

Koordynator DILO - Katarzyna Wójtowicz
tel. 58 349 3954, tel. kom: 537 446 385
email: kwojtowicz@uck.gda.pl

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk