Samodzielna Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej

Pracownia wykonuje endoskopię górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Wykonywana jest endoskopia diagnostyczna i terapeutyczna: 

  • endoskopowe usuwanie polipów przewodu pokarmowego, tamowanie krwawień z przewodu pokarmowego, zaopatrywanie zmian naczyniowych i popromiennych, rozszerzanie przełyku, rozszerzanie zwężeń pozapalnych jelit, opaskowanie żylaków przełyku i obliteracja żylaków żołądka
  • zakładanie protez samorozprężalnych do przewodu pokarmowego, endoskopowe zakładanie stomii odżywczych do żołądka (PEG)
  • endosonografia (EUS) diagnostyczna, biopsje cienkoigłowe
  • drenaże wewnątrzbrzusznych zbiorników płynowych
  • endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW), endoskopowe leczenie zwężeń dróg żółciowych i trzustkowych oraz kamicy dróg żółciowych i trzustkowych
  • monitorowanie 24- godzinne impedancji przełykowej wraz z pH-metrią w ramach działalności AOS
  • transplantacja flory jelitowej

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Samodzielna Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej

Kontakt:
rejestracji na badania endoskopowe:
tel. 58 349 32 50

Centrum Medycyny Inwazyjnej
II piętro
ul. Smoluchowskiego 17, Gdańsk