Szczególne uprawnienia

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej mają:


Prawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania mają:

  • inwalidzi wojenni i wojskowi,
  • osoby represjonowane oraz kombatanci,
  • cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
  • uprawniony żołnierz lub pracownik, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


Osoba uprawniona do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością oraz bez skierowania – ma obowiązek przedstawić dokument potwierdzający te uprawnienia.