Zakład Medycyny Nuklearnej

Zakład Medycyny Nuklearnej zajmuje się diagnozowaniem medycznym oraz terapią chorób z bezpiecznym wykorzystaniem radioizotopów.

Zespół zakładu to wybitni specjaliści, którzy na swoim koncie mają szereg publikacji naukowych, a także nowatorskie w skali kraju wydarzenia medyczne, jak:  opracowanie metody oznaczania poziomu hormonów tarczycy we krwi, zastosowanie radioizotopowych badań mózgu w afazjologii, zastosowanie radioizotopowych badań mózgu w układowych chorobach tkanki łącznej.

Główne przedmioty zainteresowania i programy naukowe:

  • ocena przerzutowania niedrobnokomórkowego raka płuca do węzłów chłonnych klatki piersiowej w PET-TK z fluorodeoksyglukozą,
  • ocena frakcji wyrzutowej serca w badaniu MUGA,
  • lokalizowanie węzła chłonnego wartowniczego metodą SPECT-TK,
  • radioizotopowe badania ośrodkowego układu nerwowego, w szczególności diagnostyka stanów otępiennych, bulimii, choroby Parkinsona i afazji oraz urazów czaszkowo-mózgowych,
  • radioizotopowe badania mózgu, serca i ślinianek w układowych chorobach tkanki łącznej,
  • badania radioizotopowe w onkologii pediatrycznej,
  • radioizotopowe leczenie nadczynności tarczycy,
  • radioizotopowe leczenie przerzutów nowotworowych do kośćca,
  • radioizotopowe leczenie chorób stawów - synowiorteza izotopowa.

Zakład posiada wysokospecjalistyczny sprzęt:

  • Skaner PET-TK Siemens Biograph40
  • gammakamera hybrydowa SPECT-TK Siemens Symbia T6
  • gammakamera jednogłowicowa Mediso

Nasz personel

  • kierownik zakładu

    prof. dr hab. n. med. Piotr Lass

  • Tomasz Bandurski

  • dr n. med. Bogna Brockhuis

  • Wojciech Cytawa

  • Dawid Jaskólski

  • Lidia Łepska

  • Krystyna Mizan-Gross

  • Małgorzata Radomyska - Łaska

  • dr n. med. Grzegorz Romanowicz

  • Jacek Teodorczyk

Usługi medyczne

Badania:

I. Pozytonowa Tomografia Emisyjna:

  • Badanie zmian rozrostowych z użyciem fluorodeoksyglukozy (18F-FDG)
  • Poszukiwanie zmian zapalnych z użyciem fluorodeoksyglukozy (18F-FDG)
  • Diagnostyka metaboliczna żywotności mięśnia sercowego z użyciem fluorodeoksyglukozy (18F-FDG)

II. Badania klasycznej medycyny nuklearnej:

  • Scyntygrafia perfuzyjna płuc
  • Scyntygrafia kości (3-fazowa, statyczna, SPECT)
  • Scyntygrafia perfuzyjna serca w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca
  • Ocena przepływu mózgowego 99Tc-ECD, 99Tc-HMPAO
  • Scyntygrafia bramkowana serca – MUGA
  • Scyntygrafia ślinianek
  • Scyntygrafia zapaleń
  • Badanie refluksu żołądkowo-przełykowego
  • Limfoscyntygrafia
  • Ocena krwawienia z przewodu pokarmowego łącznie z oceną obecności uchyłka Meckela
  • Scyntygrafia wątroby i dróg żółciowych
  • Scyntygrafia układu siateczkowo-śródbłonkowego wątroby oraz śledziony
  • Diagnostyka naczyniaka wątroby
  • Scyntygrafia dynamiczna nerek z oceną względnego GFR, ERPF
  • Scyntygrafia statyczna nerek (planarna i SPECT)
  • Diagnostyka nadciśnienia naczynionerkowego
  • Scyntygrafia tarczycy 99m-Tc, 131-I
  • Ocena jodochwytności 131-I
  • Ocena węzła wartowniczego
  • Scyntygrafia przytarczyc 99Tc-MIBI
  • Scyntygrafia rdzenia nadnerczy oraz tkanek podobnych 131I-MIBG
  • Diagnostyka scyntygraficzna guzów neuroendokrynnych
  • Ocena guzów posiadających receptora dla somatostatyny
  • Scyntygrafia guzów mózgu 99Tc-MIBI
  • Scyntygrafia guzów piersi 99Tc-MIBI
  • Scyntygrafia zmian nowotworowych 99Tc-MIBI

 

Terapia:

  • Kwalifikacja do terapii 131-I
  • Terapia łagodnych schorzeń tarczycy z użyciem 131-I
  • Terapia radioizotopowa przewlekłych stanów zapalnych w obrębie stawów 90-Y
  • Kwalifikacja do terapii bólów kostnych z powodu przerzutów nowotworowych
  • Terapia bólów kostnych z powodu przerzutów nowotworowych izotopami 89-Sr, 153-Sm

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Zakład Medycyny Nuklearnej

Kontakt:
Tel. 58 349 22 03
Fax. 58 349 22 00
Rejestracja: 58 349 22 01
pet@gumed.edu.pl

Pracownia PET/TK:
pon. - pt. od 7:00 do 14:00
Tel : 58 349 29 01
fax: 58 349 29 00
 

Lokalizacja:
ul. Dębinki 7
budynek nr 5a