Polityka prywatności

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Szanowni Państwo, realizując obowiązek informacyjny Administratora Danych, o którym mowa w przepisach prawa powszechnie obowiązującego o ochronie danych osobowych, w "Plikach do pobrania" po prawej stronie załączamy informacje na temat przetwarzania przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne (UCK) Państwa danych osobowych.


Polityka Cookies

  Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje

 • Serwis - serwis internetowy działający pod adresem www.uck.pl.
 • Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora.
 • Administrator -  Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, prowadzące działalność medyczną pod adresem: ul. Dębinki 7, Gdańsk 80-952, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 957-07-30-409, o nadanym numerze REGON: 000288640, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ pod numerem KRS: 0000122150, świadczące usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowujące i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 • Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.


§ 2 Rodzaje Cookies

 • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu.
 • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.
 • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 Bezpieczeństwo

 • Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.
 • Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 Cele, do których wykorzystywane są pliki Cookie

  • Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych, takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
  • Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

§ 5 Serwisy zewnętrzne

  Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

  • Google Analytics
  • Facebook

   

   


§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna jest poniżej.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie, korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem, którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 Wymagania Serwisu

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu, w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 8 Zmiany w Polityce Cookie

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.


Jak wyłączyć Cookies?

 

Można to zrobić w każdej chwili, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki w zakresie obsługi Cookies.

 

Google Chrome

Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka „Ustawienia” > „Pokaż ustawienia zaawansowane”. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk „Ustawienia treści”. W sekcji „Pliki Cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:

 • usuwanie plików Cookie
 • domyślne blokowanie plików Cookie
 • domyślne zezwalanie na pliki Cookie
 • domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
 • określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen
 

Internet Explorer

Z menu przeglądarki (prawy górny róg) wybieramy: „Narzędzia” > „Opcje Internetowe” >  "Prywatność”, przycisk „Witryny”. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

 

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki wybieramy: „Narzędzia” > „Opcje” > „Prywatność”. Należy uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji „Akceptuj ciasteczka”.

 

Opera

Z menu przeglądarki wybieramy: „Narzędzie” > „Preferencje” > „Zaawansowane”. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji „Ciasteczka”.

 

Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać „Preferencje” i kliknąć ikonę „Bezpieczeństwo”. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze „Akceptuj pliki Cookie”.