Zaproszenie na sympozjum z okazji 50-lecia istnienia Kliniki Rehabilitacji UCK

Zespół Kliniki Rehabilitacji Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego pod kierownictwem prof. Dominiki Szalewskiej organizuje sympozjum naukowo-historyczne z okazji 50-lecia istnienia jednostki. Wydarzenie odbędzie się 24 września br. w godz. 9:00-13:00 na terenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Sympozjum zostało objęte patronatem honorowym rektora GUMed - prof. Marcina Gruchały.

W styczniu 1972 r. w strukturach ówczesnej Akademii Medycznej w Gdańsku powołano Zakład Rehabilitacji, którego kierownikiem został prof. Kazimierz Szawłowski, wieloletni ordynator Sanatorium Usprawniania Leczniczego dla Dzieci, mieszczącego się na terenie PSK nr 1. Dzięki staraniom rektora AMG prof. Mariana Górskiego i prof. Kazimierza Szawłowskiego gdańska uczelnia stała się czwartym ośrodkiem akademickim w Polsce, w którym utworzono Zakład Rehabilitacji. Doskonalił on i rozszerzał zakres swoich usług w specjalnościach zabiegowych i zachowawczych, prowadząc usprawnianie lecznicze w 24 klinikach znajdujących się na terenie PSK nr 1. W części ambulatoryjnej Zakładu odbywały się konsultacje lekarskie chorych, wymagających szczegółowych badań diagnostycznych i złożonego leczenia.

Wraz z rozwojem jednostki, w 1985 r. na bazie Zakładu Rehabilitacji utworzono Katedrę Rehabilitacji, a jej kierownikiem został prof. Kazimierz Szawłowski. Od 1 października 1994 r. do 30 września 1998 r. obowiązki kierownika Katedry pełniła dr n. med. Barbara Wojewska-Wójcik, specjalistka w dziedzinie neurologii i rehabilitacji medycznej. W 1998 r. kierownictwo Katedry i Zakładu Rehabilitacji przejął dr hab. Stanisław Bakuła. W 2004 r. w budynku nr 38 (dawne Sanatorium Usprawniania Leczniczego) utworzono Klinikę Rehabilitacji PSK nr 1, w ramach której rozpoczęto rehabilitację kardiologiczną, pulmonologiczną, neurologiczną i ogólnoustrojową w warunkach stacjonarnych. Jej ordynatorem został dr hab. Stanisław Bakuła. Decyzją Senatu i ówczesnego rektora prof. Wiesława Makarewicza w grudniu 2005 r. w strukturach uczelni utworzono Klinikę Rehabilitacji. Osiem lat później, w 2013 r. obowiązki ordynatora Kliniki Rehabilitacji w strukturze szpitala klinicznego – Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku powierzono prof. Dominice Szalewskiej, która nieprzerwanie od 1 października 2017 r. pełni również funkcję kierownika Kliniki Rehabilitacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W połowie 2013 r. Klinika zmieniła dotychczasową siedzibę i została przeniesiona do tzw. szpitala studenckiego przy al. Zwycięstwa 30 w Gdańsku.

Program wydarzenia można pobrać klikając w plik poniżej (galeria).