XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego za nami

Blisko 600 osób uczestniczyło w XVI Kongresie Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, który odbywał się w Hotelu Radisson w Gdańsku w dniach 19-21 października 2023 r. Organizatorem było Polskie Towarzystwo Transplantacyjne pod kierunkiem Prezes Towarzystwa, prof. Alicji Dębskiej-Ślizień, wspomagane przez zespół Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UCK.

Program naukowy dostosowano do wielospecjalistycznego charakteru PTT. Odbyły się 34 sesje plenarne poświęcone głównym tematom Kongresu, w tym sesje pielęgniarskie. Nowością były sesje powołanych w poprzedniej kadencji Grup Roboczych (9 posiedzeń w  tracie Kongresu) oraz sesja nowoutworzonego Klubu Młodego Transplantologa. Zespoły te zaprezentowały dotychczasowe wyniki swojej pracy. Nie zabrakło też miejsca dla prac oryginalnych i posterów, jak również tematycznych sesji organizacji ważnych dla środowiska transplantacyjnego, tj. Poltransplantu, Stowarzyszenia Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, Polskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Transplantacyjnych czy Stowarzyszenia Banków Tkanek i Komórek.

Wśród gości uczestniczących w  otwarciu Kongresu nie zabrakło reprezentantów GUMed i UCK - rektora prof. Marcina Gruchały i dyrektora Jakuba Kraszewskiego, którzy wraz z Prezydent Miasta Gdańska i Marszałkiem Województwa Pomorskiego byli patronami honorowymi przedsięwzięcia. Z ramienia Ministerstwa Zdrowia w ceremonii uczestniczyła Magdalena Kramska - naczelnik Wydziału Transplantologii i Krwiolecznictwa w Departamencie Oceny Inwestycji.

Oprócz czołówki środowiska transplantacyjnego z Polski zaproszeni zostali również goście zagraniczni.  Był wśród nich prof. Marcelo Cantarovich z McGill University w Kanadzie, były prezes Kanadyjskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Prof. Cantarovich wygłosił znakomicie przyjęty wykład inauguracyjny pt. “Access to transplantation: Results of an International Survey”. Wśród innych gości zagranicznych w kongresie uczestniczyli wywodzący się z Wrocławia doc. Wojciech Polak, obecnie reprezentujący ośrodek transplantacyjny w Uniwersytecie w  Rotterdamie, prof. Markus Gäbel z ośrodka w Szwecji, prof. Massimo Mangiola z NYU Langone Health Transplant Institute w USA, prof. Robert Liwski (Kanada), prof. Nassim Kamar (Francja), prof. Andrzej Baranski  (Holandia), dr Barbara Ludwig (Niemcy) oraz dr Maksym Ovechko, ordynator Centrum Transplantacyjnego w Clinical Emergency Care Hospital we Lwowie, który wygłosił poruszający wykład o organizacji systemu transplantacyjnego w Ukrainie podczas wojny.

Zaproszeni goście wygłosili wykłady, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z polskimi kolegami. Poza możliwością prezentacji swoich osiągnięć i pogłębienia wiedzy w zakresie przeszczepiania uczestnicy Kongresu mieli okazję podziwiać piękno gdańskiej starówki.

Podczas uroczystej Gali wręczono dyplomy Honorowego Członka PTT. Nagrodzono osoby wyróżnione nagrodą Pro Transplantonibus Fovendis, a wśród nich prof. dr hab. n. med. Radosława Owczuka, ordynatora Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego wraz z zespołem oraz dr hab. n. med. Grażynę Moszkowską z  Laboratorium Immunologii i Transplantologii Klinicznej UCK. Nagroda ta wręczana jest za wybitny wkład w badania nad przeszczepianiem komórek, tkanek i  narządów, ważne wdrożone rozwiązania organizacyjne w dziedzinie przeszczepiania lub wybitne osiągnięcia kliniczne w  tej dziedzinie lub istotny wkład w popularyzację wiedzy o transplantologii oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie potrzeby rozwoju leczenia transplantacyjnego.


Nagrodami za najlepsze streszczenia kongresowe zostali wyróżnieni także: I. Kuźmiuk-Glembin, K. Komorowska-Jagielska, G. Moszkowska, A. Chamienia, A. Dębska-Ślizień za pracę "Wyniki odczulania wysokoimmunizowanych biorców oczekujących na przeszczepienie nerki - doświadczenia ośrodka", H. Zielińska, A. Dukat-Mazurek, A. Sadowska-Klasa, A. Piekarska za "Disadvantageous influence of circulating lymphoma cells on the result of HLA typing in patients with diffuse large B-cell lymphoma - case study", Z. Heleniak, M. Naik, B. Osmanodja, G. Eleftheriadis, D. Schmidt, A. Dębska-Ślizień, F. Halleck, K. Budde z pracą  "N-terminal pro-B-type natriuretic peptide and troponin T levels as a  predictor of adverse renal and cardiovascular outcomes in stable renal transplant recipients" oraz A. Dukat-Mazurek, W. Karolak, H. Zielińska, G. Moszkowska, J. Wojarski, K. Lipka, M. Gallas, J. Fercho, D. Rystwiej, F. Sunesson, L. Akily, W. Karlsen, K. Stachowicz-Chojnacka, S. Żegleń za streszczenie "Significance of anti-HLA DQ antibodies after lung transplantation – single centre study".

W trakcie trwania Kongresu odbył się także „Bieg po Nowe Życie - Pomorze na TAK” z udziałem pacjentów i ich rodzin, lekarzy, koordynatorów transplantacyjnych, sportowców i celebrytów. Impreza ta ma za zadanie promowanie działań prozdrowotnych, upowszechnianie świadectw woli, a  także edukację w zakresie transplantacji narządów oraz aktywizację społeczeństwa do świadomego oddawania narządów do przeszczepu oraz przeszczepu rodzinnego. Na trasie marszu  kijami do nordic walking pojawiło się ponad 270 uczestników, którzy we wspaniałej, rodzinnej atmosferze, symbolicznie pokonali kilometrową trasę uliczkami starówki Gdańska.

Kongres był także okazją do zwołania Walnego Zebrania Członków PTT, na którym absolutorium uzyskał Zarząd pod przewodnictwem prof. Alicji Dębskiej-Ślizień. Wybrano jednocześnie nowe władze Towarzystwa. Członkiem nowego Zarządu Głównego został m.in. dr hab. Andrzej Chamienia. Jest to niewątpliwie duże wyróżnienie dla gdańskiego środowiska transplantacyjnego.

Materiały ze Zjazdu zostaną opublikowane w czasopiśmie „Transplantation Proceedings”, a także udostępnione w formie nagrań na stronie Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego (https://p-t-t.org/).

IG: https://www.instagram.com/towarzystwo_transplantacyjne/

FB: https://www.facebook.com/people/Polskie-Towarzystwo-Transplantacyjne/100078019877474/

Dodano: 10.11.2023 r.