UCK regionalnym koordynatorem Krajowej Sieci KardiologicznejChoroby kardiologiczne są najczęstszą przyczyną zgonów na świecie, dlatego tak istotne jest, by cierpiący na nie pacjent był szybko i kompleksowo zdiagnozowany, a leczenie wdrożone jak najprędzej. Lekarstwem na długie terminy i zagubienie chorego w systemie opieki zdrowotnej ma być Krajowa Sieć Kardiologiczna, w ramach której UCK pełni funkcję regionalnego ośrodka koordynującego.

Krajowa Sieć Kardiologiczna to program funkcjonujący w województwie mazowieckim od roku 2022 w formule pilotażu. Od kwietnia br. pilotaż ten objął inne województwa w Polsce, w tym pomorskie.

- Choroby sercowo-naczyniowe zajmują pierwsze miejsce pod względem liczby zgonów, wyprzedzając nawet nowotwory, więc stworzenie sieci zorganizowanej opieki nad pacjentami kardiologicznymi jest niezwykle istotne. Oczywiście najczęstszą przyczyną zgonów kardiologicznych jest choroba wieńcowa i jej najgroźniejsza forma – zawał. Na szczęście, skoordynowana opieka nad takimi chorymi w Polsce funkcjonuje od lat. Natomiast obecny pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej jest dedykowany kolejnym ważnym rozpoznaniom: nadciśnieniu tętniczemu opornemu na leczenie, niewydolności serca, zaburzeniom rytmu serca i wadom zastawkowym – podkreśla prof. Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz, koordynator regionalny pilotażu w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, ordynator II Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca.


Jak skorzystać z programu?

W pilotażu Krajowej Sieci Kardiologicznej współpracują ze sobą jednostki Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli poradnie rodzinne, specjalistyczne poradnie kardiologiczne oraz szpitale. Najważniejszym założeniem pilotażu Krajowej Sieci Kardiologicznej jest pomoc lekarzom Podstawowej Opieki Zdrowotnej w szybkim diagnozowaniu i wdrożeniu leczenia u chorych z wymienionymi wyżej problemami kardiologicznymi. A więc, placówka POZ, która zdecydowała się na dołączenie do Krajowej Sieci Kardiologicznej, może włączyć takiego pacjenta do sieci, a następnie zostaje on dalej pokierowany do kardiologa (służy temu odpowiednio opracowany system teleinformatyczny oraz zaplecze organizacyjne sieci). Istnieje także druga możliwość - pacjent ze skierowaniem „do kardiologa” zostaje włączony do sieci podczas pierwszej wizyty w poradni kardiologicznej, pod warunkiem, że poradnia taka zdecydowała się na wejście do sieci. Decyzja o dołączeniu do programu leży po stronie placówki (POZ lub poradnia kardiologiczna AOS).


Specjalista kardiolog diagnozuje pacjenta, ustala formę leczenia i, jeśli jest taka potrzeba, kieruje do szpitala. Co ważne, chory zostaje poprowadzony w sieci przez wszystkie niezbędne kroki, otrzymując daty i miejsca badań diagnostycznych czy też hospitalizacji. Co ważne, pacjent ma możliwość wyboru miejsca hospitalizacji wśród wskazanych przez system. Po zakończeniu niezbędnej diagnostyki i  otrzymaniu leczenia trafia z powrotem pod opiekę lekarza POZ, zwalniając jednocześnie miejsce u specjalisty dla kolejnych chorych.

- Do sieci dołączyliśmy 1 kwietnia 2023 r. i z miesiąca na miesiąc, z tygodnia na tydzień widać, jak lawinowo wzrasta liczba korzystających z pilotażu pacjentów. Na dzień 15 czerwca w całym naszym województwie w ramach programu mieliśmy pod opieką 185 chorych. Szacujemy, że tylko w UCK do końca roku dołączy jeszcze około 500 chorych, a w całym województwie spodziewamy się co najmniej 1000. Program tylko w samym UCK może zabezpieczyć około dwa i pół tysiąca hospitalizacji rocznie – zaznacza prof. Daniłowicz-Szymanowicz.


Korzyści dla pacjenta

Podstawową korzyścią, którą niesie ze sobą pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej, jest przede wszystkim szybki termin przyjęcia pacjenta u specjalisty po włączeniu go do sieci przez lekarza POZ. Na podstawie danych województwa mazowieckiego szacuje się, że czas oczekiwania na taką wizytę nie przekroczy 30 dni. Kiedy chory zostanie już zakwalifikowany, korzysta z pomocy koordynatora, który prowadzi go „za rękę” na każdym etapie leczenia, aż do powrotu pod opiekę Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W ramach sieci proponuje się pacjentom spektrum prostych, ale ważnych badań, takich jak: echo serca, próba wysiłkowa, rejestracje holterowskie, badania krwi.

- Pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej w ramach leczenia szpitalnego oferuje szeroki wachlarz  wysokospecjalistycznych procedur zabiegowych. Wśród nich: wszczepienia kardiowerterów - defibrylatorów serca, w tym podskórnych, w  prewencji nagłej śmierci sercowej, implantacja kardiowerterów z funkcją resynchronizacji w leczeniu niewydolności serca, różnego rodzaju ablacje podłoża arytmii, w tym z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego CARTO, a także zabiegi przeznaczyniowej implantacji zastawki aortalnej (TAVI), czy też wysokospecjalistyczne zabiegi przezskórnej naprawy zastawki mitralnej (tzw. MITRACLIPY). Wymienione nowoczesne metody leczenia wad zastawkowych będą realizowane bez limitów, co z punktu widzenia zapotrzebowania społeczeństwa oraz organizacji pracy szpitali, które mogą je wykonywać, jest niezwykle istotne – dodaje prof. Daniłowicz-Szymanowicz.


fot. Sylwia Mierzewska UCK

dodano: 6.07.2023 r.