UCK i GUMed Liderami Medycyny 2018


 Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersyteckie Centrum Kliniczne okazały się bezkonkurencyjne w tegorocznej edycji konkursu Sukces Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny. Uczelnię nagrodzono za bogatą działalność edukacyjno-szkoleniową, natomiast UCK uznano za najbardziej innowacyjny szpital w Polsce.

Organizatorami konkursu są wydawnictwo Termedia i czasopismo Menedżer Zdrowia. Wręczenie nagród odbędzie się 10 stycznia 2019 r. podczas oficjalnej gali na Zamku Królewskim w Warszawie.

– Gdański Uniwersytet Medyczny jest nowoczesną uczelnią medyczną, która od ponad 70 lat kształci we wszystkich zawodach medycznych. Działania o  charakterze edukacyjnym i popularnonaukowym wpisane są w misję naszej Uczelni – mówi prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed. – Chętnie angażujemy się w inicjatywy zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy i świadomości prozdrowotnej w  społeczeństwie. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą naukowo-dydaktyczną, jak również niezwykle aktywnymi studentami, którzy – mimo wielu obowiązków wynikających z niełatwych studiów – potrafią bezinteresownie poświęcić się dla drugiego człowieka.

Kapituła konkursu doceniła ogromne zaangażowanie społeczności akademickiej GUMed i inicjatywy podejmowane nie tylko na rzecz mieszkańców Pomorza. Uczelnia posiada wieloletnie doświadczenie w popularyzowaniu wiedzy o zdrowiu, profilaktyce chorób i metodach leczenia, zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Studenci aktywnie wspierali m.in. charytatywny program edukacyjno-wychowawczy, którego celem jest wspieranie w  rozwoju dzieci wychowujących się w domach dziecka, rodzinach zastępczych oraz w  rodzinach o niskim statusie materialnym. W ramach projektu Heart of Kenya uczyli Kenijczyków prawidłowego wykonywania badania EKG oraz interpretacji jego wyników. Ponadto Gdański Uniwersytet Medyczny przyłączył się do akcji zbierania plastikowych nakrętek dla Fundacji Hospicyjnej. Akcja „Wkręć się i pomagaj” dedykowana jest małym podopiecznym z Domowego Hospicjum dla Dzieci im. ks. Dutkiewicza, a także Funduszu Dzieci Osieroconych. Za tonę nakrętek można ufundować stypendium dla jednego z podopiecznych Fundacji lub wykonać remont w  mieszkaniu chorego.

– W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym chcemy nie tylko wykształcić wysokiej klasy absolwentów, dobrze przygotowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy – dodaje rektor Gruchała. – Zależy nam na tym, żeby studenci wpoili sobie wartości takie jak empatia i szacunek do drugiego człowieka, a swoją postawą dawali świadectwo wysokich standardów etyki na każdym etapie pracy zawodowej.Uczelnia realizuje również projekty edukacyjne i  popularnonaukowe wspólne z UCK w partnerstwie m.in. z Radiem Gdańsk, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych czy Centrum Hewelianum.

Według założeń organizatorów konkursu, innowacyjny szpital to organizacja, która stale analizuje metody diagnostyki i  leczenia pacjentów oraz wszelkie aspekty zarządzania szpitalem. Wynikiem tych obserwacji są systematycznie wprowadzane zmiany, które mają charakter innowacji. Innowacyjny szpital wdraża nowoczesne rozwiązania technologiczne i  organizacyjne, dostosowując swoje działania do wyzwań demograficznych, ekonomicznych oraz aktualnej wiedzy medycznej. W ten sposób powstają nowe możliwości zaspokajania potrzeb zdrowotnych, które wcześniej były niedostępne dla pacjentów.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zdecydowanie wpisuje się w tę definicję – może pochwalić się innowacjami na wielu różnych obszarach: od tych typowo medycznych (m.in. telemedycyna,  druk 3D w wykorzystywany w  różnego rodzaju operacjach, pilotażowy program trombektomii mechanicznej, jedyna w Polsce Poradnia Hipercholesterolemii Rodzinnej), poprzez organizacyjne (m.in. optymalizacja wykorzystania sal operacyjnych, Samodzielny Zespół Psychologów oraz Fizjoterapeutów, koordynatorzy medyczni), na dojrzałości cyfrowej kończąc (np. elektroniczny obieg dokumentów, osiągnięcie 5 poziomu w 7-stopniowej skali EMRAM – jako jeden z dwóch szpitali w  Polsce). Pacjent przebywający w UCK korzysta z udogodnień, które ułatwiają funkcjonowanie w szpitalnej rzeczywistości, takich jak: szafki depozytowe bezpośrednio na sali chorego, 3 posiłki obiadowe do wyboru i wiele innych.

- Przyznana nagroda obliguje nas do podejmowania dalszych wyzwań i rozwoju innowacyjnych rozwiązań. Jest kapitalnym docenieniem pracy naszego całego zespołu, wspieranego potencjałem naszej Uczelni – komentuje Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. – Nasze działania innowacyjne zauważane są także przez inne branże. W listopadzie otrzymaliśmy prestiżową nagrodę branży logistycznej przyznawaną przez GS1, „Kod Innowacyjności” za innowacyjne zastosowanie kodów paskowych w obrocie materiałowym, poprawiające między innymi bezpieczeństwo naszych pacjentów. Jednak wyróżnienie w naszej branży jest dla nas szczególnie cenne – dodaje.
Dodano: 14.12.2018