Superszpital na ukończeniu. Pierwsi pacjenci jeszcze w tym roku

Jeszcze w tym roku w nowo wybudowanej części budynku Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego pojawią się pierwsi pacjenci. To obecnie największa inwestycja realizowana przez Gdański Uniwersytet Medyczny (uczelnia jest organem założycielskim szpitalna klinicznego), która stanowi kolejny etap modernizacji bazy klinicznej Uczelni. Środki finansowe na budowę pochodzą przede wszystkim z budżetu państwa, które zarezerwowało na ten cel ponad 592 mln zł i środków własnych Uczelni w wysokości 24,2 mln zł. Inwestycja jest realizowana w ramach programu wieloletniego w latach 2015-2021.


Połączone budynki Centrum Medycyny Nieinwazyjnej i Inwazyjnej tworzą najnowocześniejszy w Polsce kompleks medyczny, w którym pacjenci mają dostęp do innowacyjnych metod leczenia i sprzętu medycznego na najwyższym światowym poziomie.

– Oprócz prowadzenia działalności leczniczej, to także istotny ośrodek kształcenia przed- i podyplomowego specjalistów w zakresie ochrony zdrowia, w którym również studenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zyskają możliwość podnoszenia swoich umiejętności w oparciu o najnowocześniejsze obecnie technologie – wyjaśnia prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed. – Ponadto kompleks stanowi unikatowe centrum naukowo-badawcze, stwarzające nowe warunki do realizacji nowatorskich multidyscyplinarnych projektów z zakresu nauk medycznych.

Aktualnie realizowane są prace dodatkowe, a pomieszczenia wyposażane w najnowocześniejszą aparaturę medyczną, łóżka i meble.

– Trwa montaż sprzętu medycznego, w tym 2 tomografów komputerowych i rezonansów magnetycznych oraz 3 angiografów. Pozwolenie na użytkowanie obiektu wydano 10 maja, a odbiór końcowy od wykonawcy generalnego nastąpił 14 maja br. – mówi Marek Langowski, kanclerz GUMed.

Koszt inwestycji zwiększy się w 2021 r. dodatkowo o 75 mln zł i wyniesie ok. 691,6 mln zł. Ze środków własnych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego pochodzi 53 mln zł na zakup sprzętu medycznego i wyposażenie, natomiast 22 mln zł na zakup sprzętu to środki pozyskano przez GUMed i UCK z innych dotacji. Łączny koszt kubatury i infrastruktury to odpowiednio 526 mln zł, a wyposażenia 165,6 mln zł.

DWA ETAPY BUDOWY

Inwestycja została podzielona na dwa etapy ze względu na konieczność relokacji części klinik z wyburzanych obiektów, celem odzyskania przestrzeni pod drugi etap budowy.

W ramach realizacji pierwszego etapu w latach 2015-2018 powstały budynki B, C i D wraz z dwoma łącznikami do Centrum Medycyny Inwazyjnej. Mieszczą się tu m.in.: Klinika Alergologii i Pneumonologii; Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii; Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej; Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej; Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii; Klinika Położnictwa; Klinika Neonatologii oraz Klinika Onkologii i Radioterapii.


W drugim etapie powstał budynek A oraz łącznik do budynku Centrum Medycyny Inwazyjnej. W nowej przestrzeni zlokalizowane będą następujące jednostki: I Klinika Kardiologii; II Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca; Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii; Klinika Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych; Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej; Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych; Klinika Neurologii Dorosłych; Klinika Psychiatrii Dorosłych, Zakład Radiologii i  Administracja Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.
– Po przeniesieniu jednostek do Centrum Medycyny Nieinwazyjnej wyburzone zostaną budynki nr 7 i 8, natomiast pomieszczenia, w których obecnie zlokalizowana jest Klinika Neurologii Dorosłych zostaną przeznaczone na siedzibę Centrum Wsparcia Badań Klinicznych – wyjaśnia Arkadiusz Lendzion, zastępca dyrektora naczelnego ds. administracyjno-technicznych UCK.


Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej rozpoczęła się w 2015 r. Pierwsze trzy budynki (B, C, D) oddano do użytku w 2018 r. Segment A  osiągnął stan surowy w styczniu 2020 r. i tradycyjnym zawieszeniem wiechy zakończono etap prac konstrukcyjnych.

Fot. Paweł Sudara/GUMed