Specjaliści z UCK uhonorowani przez Polskie Towarzystwo Transplantacyjne

Prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk, ordynator Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego wraz z zespołem oraz dr hab. n. med. Grażyna Moszkowska z Laboratorium Immunologii i Transplantologii Klinicznej UCK zostali uhonorowani nagrodą „PRO TRANSPLANTATIONIBUS FOVENDIS”, która przyznawana jest przez Polskie Towarzystwo Transplantacyjne.

Wręczana jest za wybitny wkład w badania nad przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów, ważne wdrożone rozwiązania organizacyjne w dziedzinie przeszczepiania lub wybitne osiągnięcia kliniczne w  tej dziedzinie lub istotny wkład w popularyzację wiedzy o transplantologii oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie potrzeby rozwoju leczenia transplantacyjnego

Nagroda przez naszych specjalistów została odebrana 20 października br. podczas XVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego w Gdańsku.

dodano: 27.10.2023 r.