Pacjencie! Sprawdź, które kliniki i oddziały przeniosły się do nowego budynku CMN [LISTA]

Od początku września w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym trwa intensywna przeprowadzka. Mamy ważną informację o tym, które kliniki i oddziały przeniosły się do nowej części budynku Centrum Medycyny Nieinwazyjnej:

Poziom 0

Klinika Psychiatrii Dorosłych - Oddział Dzienny

Zakład Radiologii

Sekcja Dokumentacji

Piętro 1

Klinika Psychiatrii Dorosłych - Oddział A, Oddział B

Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych - Oddział Dializy Otrzewnowej / Oddział Hemodializy

Piętro 2

I Klinika Kardiologii - Oddział Niewydolności Serca i Transplantologii, Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Klinika Nefrologii. Transplantacji i Chorób Wewnętrznych - Oddział Nefrologii / Oddział Dializy Otrzewnowej

Centrum Medycyny Snu

Piętro 3

I Klinika Kardiologii - Oddział Chorób Strukturalnych Serca, Pracownia Kardiologii Inwazyjnej

II Klinika Kardiologii Elektroterapii Serca - Pracownia Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca

Piętro 4

Klinika Neurologii Dorosłych - Oddział Neurologii Ogólnej, Oddział Udarowy

*Klinika Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych

Piętro 5

Dyrekcja Szpitala / Administracja

Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej - Oddział Transplantacji Płuc


*Klinika Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych - Oddział Dzienny nadal funkcjonuje w budynku nr 8.

Dodano: 16.08.2021

Żeby dostać się do nowo otwartej części CMN, należy skorzystać z głównego wejścia do budynku (drzwi obrotowe, wejście zaznaczone na zdjęciu):