Nowe oblicze diagnostyki laboratoryjnej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym

Nowe oblicze diagnostyki laboratoryjnej w  Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Takich rozwiązań nie ma żaden inny szpital w  Polsce

Mniejsze ryzyko błędów przedlaboratoryjnych, krótszy czas uzyskania wyników, ograniczenie kontaktu z potencjalnie zakaźnymi próbkami, oszczędność i ekologia. To zalety nowoczesnych rozwiązań, które wprowadzono w  Centralnym Laboratorium Klinicznym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego oraz w  całym procesie diagnostyki laboratoryjnej. Jak podkreśla dyrekcja gdańskiego szpitala, są one nie tylko unikalne w skali kraju, ale również Europy.

Proces diagnostyki laboratoryjnej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym przeszedł prawdziwą rewolucję. Wszystko dzięki rozwiązaniom i systemom, które pozwoliły na jego pełną automatyzację.

- Nadrzędnym celem, przyświecającym decyzji o wprowadzeniu tych rozwiązań, było wsparcie pracowników CLK i personelu szpitala  w  codziennej pracy, której priorytetem jest dostarczanie naszym pacjentom wysokiej jakości wyników badań laboratoryjnych w jak najkrótszym czasie – tłumaczy Małgorzata Dąbrowska, kierownik Centralnego Laboratorium Klinicznego UCK.

Warto podkreślić, że istotne zmiany zaszły już na początku procesu diagnostycznego. W UCK wykorzystuje się prekodowane probówki. Technologia ta polega na łączeniu informacji o osobie pobierającej, pacjencie, godzinie pobrania i zleceniu lekarskim z probówką. Cały proces odbywa się przy pomocy czytnika elektronicznego i kodów kreskowych na identyfikatorze osoby pobierającej, na opasce pacjenta oraz na probówce. Takie rozwiązanie pozwala na niemal bezdotykową obsługę procesu diagnostycznego.

-  To oznacza uniknięcie błędów przedlaboratoryjnych – mówi Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny UCK. - Do tej pory takim „interfejsem” między pacjentem i systemem były oczy i ręce pielęgniarek, które realizowały zlecenie. Zajmowało to bardzo dużo czasu, ponieważ zlecenie należało wydrukować, pobrać próbkę, opisać ją, a następnie wysłać. Cały proces obarczony był bardzo dużym ryzykiem błędu. Teraz łączymy informacje z probówką, która ma unikalne ID. Nikt niczego nie zmienia, nie nakleja, nie przenosi. Jest to niesamowita korzyść na wielu płaszczyznachtopowe rozwiązanie nie tylko w naszym kraju, ale także w Europie – dodaje dyrektor UCK.

Cały system został połączony ze szpitalną pocztą pneumatyczną, którą próbki, w specjalnych tubach rewolwerowych, trafiają do laboratorium, bezpośrednio do zintegrowanego systemu laboratoryjnego - Abbott GLP.

Składa się on z wielu modułów, z których każdy ma przypisane określone zadania. Jeden z nich, właśnie łączący pocztę pneumatyczną z systemem automatycznym, pozwala z dowolnego miejsca w szpitalu w kilka minut przekazać próbki na linię laboratoryjną.

UCK jako pierwszy i  jedyny szpital w Polsce może pochwalić się takim rozwiązaniem.

- Oszczędność czasu przy dostarczeniu próbki na linię laboratoryjną oraz jej procedowanie na samej linii jest niezaprzeczalna. Dla nas, zarządzających szpitalem, bardzo ważny jest efekt ekonomiczny. Zastosowane rozwiązania pozwolą w najbliższych latach zaoszczędzić miliony złotych – podkreśla Adam Sudoł, zastępca dyrektora naczelnego UCK ds. logistyki medycznej.

Po dotarciu na linię próbki automatycznie kierują się do modułów przygotowujących wykonanie oznaczeń. To etap, który jest bardzo ważny dla jakości procesu. Przygotowane próbki kierowane są do analizatorów wykonujących badania np. glukozy, cholesterolu czy morfologii. Gdy wyniki zostaną ocenione i autoryzowane przez personel laboratorium, próbki pacjentów kierowane są do modułu archiwizującego. Tam są przechowywane przez 72 godziny, a następnie utylizowane.

Zainstalowane w UCK rozwiązania pozwalają na skrócenie, niejednokrotnie kluczowego dla ratowania zdrowia, a czasami życia pacjentów, czasu uzyskania wyników badań laboratoryjnych. Ograniczają one kontakt personelu z materiałem potencjalnie zakaźnym, a także pozwalają bardziej skupiać się pracownikom laboratorium  na pracy merytorycznej zamiast na kwestiach technicznych. To w przypadku szpitala specjalistycznego jest szczególnie istotne.

Dodano: 28.04.2022 r.