Specjalna naklejka, którą powinien zauważyć każdy pacjent. "To symbol najwyższej jakości"

- Dziś wspólnie z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym inaugurujemy kampanię dotyczącą jakości w ochronie zdrowia i stawiania na nią. Chcemy zachęcić pacjentów, żeby wybierali placówki z najwyższą jakością i przez to pokazywali, że nie tolerują tych szpitali, które jakości nie traktują poważnie – mówił Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta, w trakcie briefingu prasowego dotyczącego inauguracji akcji "Wymagaj jakości" związanej z upowszechnianiem systemu jakości dla pacjentów w polskich placówkach ochrony zdrowia.

Od 1 stycznia 2024 roku w życie wchodzi większość przepisów o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Celem ustawy jest wdrożenie rozwiązań prawno-organizacyjnych, które w sposób kompleksowy i skoordynowany będą realizowały priorytety polityki zdrowotnej w obszarze jakości w ochronie zdrowia.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne jest szpitalem akredytowanym, które od wielu lat dąży do poprawiania jakości dla pacjentów. Jako pierwsze Polsce otrzymało naklejkę potwierdzającą najwyższe standardy. Jest ona elementem specjalnej akcji informacyjno-edukacyjnej "Wymagaj jakości" poświęconej upowszechnianiu systemu jakości dla pacjentów w polskich placówkach ochrony zdrowia. Została ona zainicjowana przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta oraz UCK.- Chcieliśmy pokazać, że szpital, w którym jesteśmy, jest jednym z najlepszych w Polsce. To szpital, który ma najwyższą jakość, który prowadzi pacjenta za rękę i dba o właściwą komunikację. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne to placówka, która jako pierwsza powinna otrzymać symbol wskazujący na to, że jest to szpital akredytowany, spełniający kryteria związane z najwyższą jakością
– mówiła Agnieszka Pietraszewska-Macheta, dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Zaznaczyła także że aktywność szpitali w zakresie dbania o jakość jest wciąż niewystarczająca.

- Na 900 szpitali tylko 200 ma certyfikat akredytacyjny. Chcielibyśmy bardzo zachęcić pacjentów, aby również wywierali presję na placówki ochrony zdrowia, stąd inauguracja tej kampanii – dodawała dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta, również podkreślał rolę pacjentów w procesie podwyższania jakości. - Każdego roku do Rzecznika Praw Pacjenta wpływa 100 tysięcy różnego rodzaju skarg. Tych skarg by nie było, gdyby placówki stawiały na jakość, gdyby dochowały najwyższej staranności. W placówkach, które mają akredytację, tych skarg jest dużo mniej.  Jako pacjenci powinniśmy wybierać te placówki, które stawiają na jakość, które stawiają pacjenta w centrum uwagi, które dochowują należytej staranności, które dbają o to, żeby proces obsługi pacjenta był najwyższej jakości - mówił Rzecznik Praw Pacjenta.

- Dziś wspólnie z UCK inaugurujemy kampanię dotyczącą jakości w ochronie zdrowia i stawiania na nią. Chcemy zachęcić pacjentów, żeby wybierali placówki z najwyższą jakością i przez to pokazywali, że nie tolerują tych szpitali, które jakości nie traktują poważnie – dodał Bartłomiej Chmielowiec. 

Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, zaznaczył, że działania projakościowe to działania na rzecz pacjentów. Zachęcał też inne szpitale do włączenia się do procesu akredytacji. - Te działania wynikają z  przekonania, że działalność należy prowadzić w oparciu o najwyższe standardy i normy jakościowe. Warto, ponieważ to wszystko działa na korzyść pacjentów. Organizacja działająca w ten sposób jest organizacją sprawną. To zadanie wymaga konsekwentnie prowadzonych działań, natomiast jesteśmy przekonani, że inaczej postępować nie można. Dlatego namawiamy wszystkie inne placówki, żeby nie bały się działań projakościowych i rozwijały tę kulturę jakości i podejście propacjenckie – mówił Jakub Kraszewski.


W ramach akcji powstał również spot edukujący pacjentów w zakresie wymagania jakości w ochronie zdrowia. Naklejkę potwierdzająca wysokie standardy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym można zobaczyć obok głównego wejścia do budynku Centrum Medycyny Nieinwazyjnej.


Dodano: 04.12.2023 r.