Nagroda dla Pomorskiego Modelu opieki dla chorych na POChP

Pomorski Model Zintegrowanej Opieki został laureatem polskiej edycji prestiżowego, międzynarodowego konkursu „Wartość w medycynie: Dragon’s Grant & Endorsemenet”. Wydarzenie kierowane jest do instytucji, które działają w obszarze ochrony zdrowia i wdrażają praktyczne rozwiązania z dziedziny Value Based Healthcare (VBHC), czyli opieki zdrowotnej bazującej na wartości.

Organizatorami konkursu są Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej, Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO, Centrum Ochrony Zdrowia przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Decision Institute/VBHC Centre Europe. Gdański Uniwersytet Medyczny  wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim i Collegium Civitas objęli to wydarzenie honorowym patronatem.

Pomorski model zintegrowanej opieki dla chorych na zaawansowaną POChP został wprowadzony w latach 2010–2012 w celu zmniejszenia liczby zaostrzeń i kosztów opieki oraz poprawy jakości życia chorych na zaawansowaną POChP.

Prowadzony jest przez Klinikę Alergologii i Pneumonologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego z udziałem Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych i współpracując w zakresie prowadzenia analiz efektywności ekonomicznej z Centrum Rozwoju Kompetencji, Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 22.04.2021 podczas VI Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej.

Laureaci polskiej edycji konkursu wezmą udział w międzynarodowym etapie Dragon’s Grant & Endorsement, który odbędzie się w maju br. w Holandii, gdzie konkurować będą z ośrodkami wykorzystującymi VBHC z całego świata.