Międzynarodowa nagroda dla naszych specjalistów

Wielodyscyplinarny zespół lekarzy, pielęgniarek i koordynatorów Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w składzie: prof. Witold Rzyman – ordynator Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej UCK, prof. Rafał Dziadziuszko – ordyantor Kliniki Onkologii i Radioterapii UCK, mgr Iwona Biadacz – koordynator Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej UCK, dr inż. Joanna Bidzińska i dr Katarzyna Dziadziuszko z Zakładu Radiologii UCK oraz kierownik jednostki prof. Edyta Szurowska, prorektor ds. klinicznych GUMed otrzymał nagrodę dla najlepszego zespołu zajmującego się diagnostyką i leczeniem raka płuca w Europie, przyznaną przez Międzynarodowe Towarzystwo do Badań nad Rakiem Płuca (International Association for the Study on Lung Cancer, IASLC). Wyróżnienie wręczono 9 września 2023 r. w trakcie Światowego Kongresu Raka Płuca w Singapurze.

Reprezentujący Europę zespół specjalistów z UCK znalazł się wśród czterech najlepszych ekip medycznych z całego świata wyłonionych na podstawie nominacji zgłoszonych przez pacjentów, którymi się opiekowały. IASLC nagrodziło równorzędnymi wyróżnieniami po jednym zespole z regionów: Europy, Ameryki Łacińskiej, Ameryki Północnej oraz Azji i reszty świata. Do kryteriów wyboru ich laureatów należały m.in. zaufanie pacjenta, współpraca w podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia czy okazywana mu empatia. Pod uwagę brano również dostęp chorego do opieki i opcji terapeutycznych, jakość komunikacji pomiędzy medykami a pacjentem, zakres przekazywanych mu informacji oraz skuteczność diagnostyki i leczenia.

IASLC to największa światowa organizacja zajmująca się rakiem płuca. Skupia ona ponad 10 500 członków – biologów, pielęgniarek i lekarzy zajmujących się tym nowotworem. W konferencji w Singapurze uczestniczyło 5 600 delegatów z 60 krajów świata. Szczegółowe informacje o nagrodzie i pełna lista jej zdobywców dostępne są na stronie Towarzystwa.

dodano: 12.09.2023 r.


od lewej: prof. Heather Wakelee – przewodnicząca IASLC, dr inż. Joanna Bidzińska, prof. Witold Rzyman, dr Karen Kelly – CEO IASLC, prof. Rafał Dziadziuszko, dr Katarzyna Dziadziuszko