Jeden z niewielu na świecie – nowatorski zabieg kardiochirurgiczny w UCK

W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym przeprowadzono 5. na świecie zabieg wszczepienia choremu systemu CroíValve DUO Tricuspid Coaptation Valve. Pacjentka z niedomykalnością zastawki trójdzielnej serca, która wcześniej nie była w stanie wykonać najprostszych czynności, dziś może funkcjonować samodzielnie.

Niedomykalność zastawki trójdzielnej serca to wada, w wyniku której krew cofa się z prawego przedsionka do prawej komory serca. W konsekwencji prawy przedsionek jest przeciążony i powiększa się. Głównymi objawami tego schorzenia są ogólne osłabienie organizmu, kołatanie serca, duszność wysiłkowa. W  skrajnych przypadkach choremu trudno podejmować jakikolwiek wysiłek. Wada ta  najczęściej nie wymaga ingerencji chirurgicznej, jednak w ciężkim jej przebiegu konieczna jest operacja. Operacja kardiochirurgiczna często nie jest możliwa z powodu zaawansowanego wieku pacjenta i chorób współistniejących. Tak było w przypadku 76-letniej chorej, u której tradycyjny zabieg operacyjny wiązał się ze zbyt dużym ryzykiem.

- Nasza pacjentka z powodu nabytej wady serca miała nasilone objawy jego niewydolności, co  skutkowało znacznie obniżoną tolerancją wysiłku. Nie mogła wykonywać podstawowych czynności życia codziennego. Szukaliśmy innych możliwości terapeutycznych niż tradycyjna operacja – wyjaśnia prof. Marcin Fijałkowski z Kliniki Kardiologii UCK.Aktualnie pacjentka czuje się dobrze, po kilkudniowej hospitalizacji opuściła szpital. Objawy niewydolności serca zostały znacznie zredukowane. Dzięki zabiegowi chora może funkcjonować samodzielnie.

Jedna z niewielu na świecie operacja wszczepienia systemu CroíValve DUO Tricuspid Coaptation Valve została przeprowadzona w  Klinice Kardiochirurgii UCK, kierowanej przez prof. Jana Rogowskiego, przez zespół, w którego skład wchodzą: dr Radosław Targoński - operator, dr hab. Dariusz Jagielak - operator, dr Izabela Pisowodzka oraz prof. Marcin Fijałkowski, a także przy udziale anestezjologa Tomasza Lammka i zespołu sali hybrydowej: Danuty Formelli, Doroty Żółtowskiej i  Doroty Boguskiej.

Zabieg został wykonany w ramach badania klinicznego Tandem I. Polscy specjaliści są światowymi pionierami w dziedzinie implantacji systemu CroíValve DUO Tricuspid Coaptation Valve - poprzednie operacje przeprowadzono także w  ośrodkach w naszym kraju.

Dodano: 07.02.2023 r.