Dyrektor Kraszewski prezesem Polskiej Unii Szpitali Klinicznych

Podczas zjazdu Polskiej Unii Szpitali Klinicznych w Poznaniu wybrano nowy zarząd stowarzyszenia. Prezesem został Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny UCK.  Kadencja trwa 3 lata.

Polska Unia Szpitali Klinicznych zrzesza szpitale kliniczne w całej Polsce. Misją stowarzyszenia jest wypracowanie najwyższych standardów opieki medycznej w naszym kraju. Działaniu PUSK przyświeca przekonanie, że na pierwszym miejscu znajduje się dobro pacjentów.

- Dziękuję dyrektorom szpitali za okazane zaufanie. Od 2016 roku pełnię obowiązki dyrektora naczelnego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. To duże wyzwanie. Cieszę się, że będę mógł dzielić się swoim doświadczeniem na forum stowarzyszenia Polskiej Unii Szpitali Klinicznych, by wspólnie z innymi placówkami medycznymi działać na rzecz poprawy opieki nad pacjentami w naszym kraju – komentuje Jakub Kraszewski.

Członkowie Polskiej Unii Szpitali Klinicznych, będąc praktykami zarządzającymi na co dzień największymi placówkami medycznymi w Polsce, dążą do usprawnienia funkcjonowania służby zdrowia. Celem stowarzyszenia jest ochrona bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, oddziaływanie na kształtowanie polityki zdrowotnej i ustawodawstwa dot. szpitali klinicznych. Do jego zadań należy opiniowanie aktów prawnych, zbieranie danych i wymiana informacji, a także prowadzenie analiz. PUSK propaguje skuteczne i efektywne metody zarządzania opieką zdrowotną, deleguje swoich przedstawicieli lub obserwatorów do organów doradczych, agend rządowych, samorządowych, ustawodawczych i promocji zdrowia.

Obecnie stowarzyszenie pracuje nad sugestiami dla Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia dot. proponowanych korekt legislacyjnych i organizacyjnych, które usprawniłyby bieżące zarządzanie szpitalami.

Dodano: 12.12.2022 r.