Projekt realizowany w Centrum Chorób Piersi UCK wśród laureatów Złotego Skalpela

W gronie laureatów tegorocznej edycji konkursu Złoty skalpel znalazł się projekt realizowany w Centrum Chorób Piersi UCK - Opracowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań systemowych w zakresie diagnostyki i leczenia raka piersi, a którego liderem jest dr hab. Elżbieta Senkus-Konefka z Kliniki Onkologii i Radioterapii UCK. Nagrodę w imieniu zwyciężczyni odebrały 8 listopada br. podczas gali finałowej w Warszawie prof. Edyta Szurowska – prorektor ds. klinicznych oraz dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni – prorektor ds. jakości kształcenia.

Redakcja Pulsu Medycyny już po raz 14 wyróżniła naukowców za wybitne osiągnięcia i szczególny charakter pracy zmieniający oblicze współczesnej medycyny. W tegorocznej edycji do rywalizacji stanęły zespoły specjalistów z całej Polski. Kapituła, w  skład której weszli czołowi przedstawiciele różnych dziedzin medycyny, najwyżej oceniła projekt dotyczący zabiegów rekonstrukcyjnych twarzoczaszki.

Jak czytamy na stronie Pulsu Medycyny, zgodnie z zaleceniami towarzystw naukowych i rekomendacjami Unii Europejskiej, diagnostyka i leczenie raka piersi powinno być prowadzone w wielodyscyplinarnych ośrodkach zapewniających koncentrację kompetencji oraz dostęp do pełnego zakresu niezbędnych usług diagnostycznych i procedur terapeutycznych. Istotne jest też zaspokojenie potrzeb związanych z życiem społecznym oraz zawodowym pacjentów.

Centrum Chorób Piersi Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego jest modelowym przykładem takiego ośrodka. Diagnostyka podejrzanych zmian w piersiach prowadzona jest w ramach tzw. „pakietu jednodniowego”. Poza standardowymi procedurami, wykonywane są czynności minimalizujące niekorzystny wpływ leczenia na jakość życia chorych, np. trakcie terapii systemowej podejmowane są działania obniżające ryzyko powikłań, takich jak utrata włosów (dzięki zastosowaniu systemów chłodzących skórę głowy) czy neuropatia obwodowa (dzięki zastosowaniu rękawiczek uciskowych i wkładów chodzących na dłonie i stopy).

Oprócz standardowej opieki wielodyscyplinarnej lekarzy specjalności bezpośrednio zaangażowanych w diagnostykę i leczenie chorób piersi pacjenci są objęci opieką psychologa, dietetyka, dedykowanych pielęgniarek senologicznych oraz rehamanagera. Pielęgniarki senologiczne, wzorowane na brytyjskich Breast Nurses, zapewniają kompleksowe wsparcie dla chorych i ich najbliższych w trakcie całego procesu leczenia. CCP UCK jest jedynym ośrodkiem w Polsce, który zapewnia taki model opieki pielęgniarskiej. Z kolei rehamanager, czyli specjalista zarządzania rehabilitacją, jest pracownikiem odpowiedzialnym za wsparcie niemedycznych aspektów życia chorych i przygotowującym dla chorych indywidualny plan działania, którego celem jest niedopuszczenie do wykluczenia społecznego.


Konkurs Złoty Skalpel organizowany jest przez Puls Medycyny od 14 lat. Jego celem jest promowanie postaw proinnowacyjnych oraz wspieranie pozytywnych zmian w ochronie zdrowia w Polsce podnoszących jakość opieki medycznej. Warunkiem udziału jest wynalezienie nowej metody diagnostycznej lub terapeutycznej, opracowanie nowej strategii związanej z organizacją i zarządzaniem w ochronie zdrowia bądź unowocześnienie polskiego systemu opieki zdrowotnej poprzez implementację innowacyjnych rozwiązań światowych.

Więcej o tegorocznej edycji na stronie www.pulsmedycyny.pl.Fot. Adam Burakowski Puls Medycyny, Ewelina Bork/GUMed

dodano: 10.11.2022 r.