Badania ilościowe przeciwciał przeciwko SARS-COV-2

Centralne Laboratorium Kliniczne UCK wykonuje  badania serologiczne w kierunku SARS-CoV-2. Celem badania jest zidentyfikowanie przeciwciał anty-SARS-COV-2 w klasie IgM i  IgG, które powstały po kontakcie z wirusem.

Badania ilościowe przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 wykonywane są metodą chemiluminescancji (CLIA),  w surowicy pacjenta (pobranie krwi żylnej). Wynik badania otrzymuje się w ciągu jednego dnia. Cena jednej klasy przeciwciał wynosi 89 zł.

Testy wykorzystywane w Centralnym Laboratorium Klinicznym posiadają  certyfikat CE-IVD, co oznacza, że są dopuszczone do stosowania w diagnostyce laboratoryjnej u ludzi na obszarze Unii Europejskiej. Poza tym podlegają zawsze wewnętrznej walidacji w laboratorium, zanim zostaną włączone do rutynowych badań.

Na pierwszym etapie odpowiedzi odpornościowej na wirusa pojawiają się przeciwciała w klasie M (IgM), które z czasem są zastępowane bardziej trwałymi przeciwciałami w klasie G (IgG), a więc duże stężenie przeciwciał IgM i IgG  zwykle oznacza aktywne zakażenie, natomiast duże stężenie IgG i małe IgM oznacza przebyte zakażenie w przeszłości.


Badania serologiczne są szeroko wykorzystywane w diagnostyce chorób zakaźnych, jednak  zawsze, nie  tylko w przypadku  SARS-CoV-2, interpretując wynik należy pamiętać o podstawowych ograniczeniach tych metod:

  • wynik ujemny badania serologicznego nie świadczy o braku infekcji i nie jest podstawą do jej wykluczenia,
  • wynik ujemny możemy uzyskać u osoby u osoby zakażonej, u której nie stwierdza się jeszcze obecności przeciwciał, ponieważ czas od zakażenia jest zbyt krótki, by przeciwciała zdążyły się wytworzyć (okienko serologiczne),
  • wynik ujemny badania serologicznego możemy uzyskać u osoby zakażonej, u której stężenie przeciwciał jest zbyt niskie, by można je było wykryć za pomocą danego testu (niewystarczająca czułość testu),
  • wynik dodatni badania przeciwciał świadczy o trwającym lub przebytym zakażeniu, ale może być także spowodowane przebytą lub trwającym zakażeniem wywołanym przez inne patogeny (reakcje krzyżowe) lub obecnością innych czynników interferujących.