III Gala Transplantologii UCK - nagrody, ogrom wiedzy i nowy etap programu transplantacji wątroby [ZDJĘCIA]

Pokaźna dawka wiedzy, nagrody oraz przedstawienie zespołu specjalistów, który będzie wspomagał i rozwijał program przeszczepiania wątroby w UCK. Tak w wielkim skrócie wyglądała III Gala Transplantologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

Lekarz, pielęgniarka, wsparcie transplantacji oraz nagroda specjalna – to kategorie, w których pracownicy Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego mogli głosować na swoich faworytów. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbyło się 12 marca w trakcie uroczystej, III Galii Transplantologii UCK. Za szczególne zasługi w rozwijaniu transplantacji oraz popularyzowaniu idei dawstwa w 2023 roku nagrody otrzymali:

  • w kategorii lekarz  - dr hab. Bieniaszewska Maria - Klinika Hematologii i Transplantologii UCK;
  • w kategorii pielęgniarka - mgr Łęgosz Monika - Blok Operacyjny UCK;
  • w kategorii wsparcie transplantacji Iwona Skóra - Regionalne Centrum Koordynacji Transplantacji UCK;
  • w kategorii nagroda specjalna - Arkadiusz Pilarz, Fundacja Pasjonaci Życia, organizator "Biegu Po Nowe Życie - Pomorze na TAK";
  • wyróżnienieGrzegorz Perzyński – Fundacja Transplantacja – Liverstrong.


  • Pozostali nominowani w kategorii lekarz:

dr hab. Chamienia Andrzej - Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UCK, lek. Duda Maciej - Klinika Kardiochirurgii UCK, dr Karolak Wojciech - Klinika Kardiochirurgii, Oddział Transplantologii Płuc UCK, dr Łukiański Marian - Klinika Chirurgii Onkologicznej Transplantacyjnej i Ogólnej UCK

  • Pozostali nominowani w kategorii pielęgniarka:

mgr Łasocha Ewa - Klinika Kardiochirurgii UCK, mgr Łęgosz Monika - Blok Operacyjny UCK, lic. piel. Safianowska Anna - Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UCK, mgr Tempska Żaneta - Blok Operacyjny UCK, mgr Zielińska Dorota - Klinika Hematologii i Transplantologii UCK

  • Pozostali nominowani w kategorii wsparcie transplantacji:

Kamińska Joanna - Klinika Onkologii i Radioterapii UCK, Komarnicka Jolanta - Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych UCK, Liesius Wioletta - Zespół ds. Systemu Zarządzania i Akredytacji UCK, Patoła Alicja - Klinika Chirurgii Onkologicznej Transplantacyjnej i Ogólnej UCK, Urbanek Grzegorz - Samodzielny Zespół Fizjoterapeutów UCK, Zielińska Dorota - Klinika Hematologii i Transplantologii UCK, Zielińska Hanna - Laboratorium Immunologii i Transplantologii Klinicznej UCK

  • Pozostali nominowani w kategorii nagroda specjalna:

Fundacja DKMS, prof. dr hab. n. med. Bolesław Rutkowski

Bardzo ważnym elementem Gali była prezentacja zespołu, który w UCK ma wspomagać i rozwijać program transplantacji wątroby. Dołączą do niego specjaliści z holenderskiego Erasmus University Medical Center, który mieści się w Rotterdamie - prof. Wojciech Polakdr Małgorzata Nowosad oraz  dr hab. Piotr Domagała z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.

- Dzięki staraniom uczelni oraz szpitala udało się przygotować i rozpocząć nowy etap w rozwoju programu transplantacji w naszym szpitalu. Zaprosiliśmy do współpracy trójkę liderów, którzy będą podstawą naszego programu w nowej, bardziej zeuropeizowanej koncepcji - mówił dr hab. n. med. Tomasz Stefaniak, dyrektor ds. lecznictwa UCK.

Mentorem programu będzie prof. dr hab. n. med. Wojciech Polak, który jest liderem programu w szpitalu w Rotterdamie. - Przeszczepianie wątroby to jest absolutnie gra zespołowa. Musi temu towarzyszyć zmiana myślenia - z takiego jak "ja i mój zespół" na myślenie "my i nasz zespół". Dzielenie się doświadczeniem wszystkich członków zespołu, to dopiero jest w stanie przynieść sukces w kwestii transplantacji. Przeszczepianie wątroby w UCK jest już rutyną, ale mam nadzieję, że cały czas tych przeszczepień będzie więcej, że będzie rozwijany i że będzie grą zespołową. Tego sobie i państwu życzę - podkreślał prof. Polak.Podczas gali można było posłuchać prezentacji na temat programów transplantacyjnych w UCK. Zaprezentowano najnowsze dane oraz przedstawiono kierunki rozwoju:


1.  Prof. Wojciech Polak, Trendy w przeszczepianiu wątroby w Polsce i  na świecie - wykład inauguracyjny;
2.  Dr hab. Piotr Domagała, Rola mechanicznej pozaustrojowej perfuzji w  przeszczepianiu wątroby;
3.  Dr Małgorzata Nowosad, Przeszczepianie wątroby od dawców żywych;
4.  Mgr Anna Milecka, Działalność Regionalnego Centrum Koordynacji Transplantacji;
5.  Dr Magdalena Dutka, Wyniki terapii komórkowych; dr Patrycja Skowrońska, Działalność Banku Tkanek i Komórek;
6.   Prof. Alicja Dębska-Ślizień, Wyniki leczenia pacjentów z przeszczepioną nerką;
7.  Prof. Katarzyna Michalska-Małecka, Przeszczepienie rogówek;
8.  Dr Hubert Grabowski, Wyniki programu przeszczepiania wątroby;
9.  Dr hab. Jacek Wojarski, Wyniki programu przeszczepienia płuc;
10.  Dr Maciej Duda, Przeszczepienie serca;
11.  Dr Katarzyna Zawadzka-Kaczmarek, Anestezjologia w transplantologii;
12.  Mgr Alicja Patoła, Dawstwo żywe

W 2023 roku w UCK wykonano: 13 przeszczepień serca, 38 płuc, 66 wątroby (rekord UCK), 136 nerek (rekord UCK), 136 szpiku i 68 rogówki.


Obejrzyj całą relację z gali na YouTube: