Zakład Diagnostyki Chorób Serca

Zakład Diagnostyki Chorób Serca powstał w 1992 roku. Głównymi obszarami działalności jednostki są diagnostyka i leczenie ambulatoryjne chorób kardiologicznych. Zakład jest ośrodkiem klinicznym i naukowym, kształcącym kadrę medyczną i stosującym nowoczesne metody rozpoznawania oraz terapii farmakologicznej, zgodne z aktualnymi wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

W skład Zakładu Diagnostyki Chorób Serca wchodzą:

Poradnie:

 • Kardiologiczna
 • Kardiologiczno-Angiologiczna


Pracownie diagnostyczne:

 • Echokardiografii
 • Holter EKG
 • Testów Wysiłkowych EKG
 • Pracownia Badań Mikrokrążenia


Zakład Diagnostyki Chorób Serca we współpracy z Zakładem Radiologii od 10 lat wykonuje badania rezonansu magnetycznego serca (MRI).

Pod opieką Poradni pozostaje aktualnie blisko 4 tys. pacjentów. Każdego roku udzielanych jest ponad 12 tys. specjalistycznych porad ambulatoryjnych w zakresie kardiologii i angiologii oraz ponad 17 tys. badań diagnostycznych.

Kardiolodzy z Zakładu Diagnostyki Chorób Serca konsultują oraz wykonują badania echokardiograficzne przyłóżkowe w Klinikach zabiegowych zlokalizowanych w Centrum Medycyny Inwazyjnej, Klinicznym Oddziale Ratunkowym oraz w Klinice Intensywnej Terapii.

Opiekę medyczną nad pacjentami sprawuje 14 doświadczonych specjalistów kardiologii, pielęgniarka oraz 8 techników elektrokardiologii i 2 osoby personelu administracyjnego. 

Zespół Zakładu umożliwia doskonalenie umiejętności lekarzy w ramach specjalizacji  z kardiologii.  Lekarze uczestniczą w wielu projektach naukowo-badawczych, których wyniki są publikowane oraz prezentowane na kongresach w kraju i za granicą. Jako pierwszy ośrodek w Polsce rozpoczęliśmy czynnościowe badania mikrokrążenia we współpracy ze Szpitalem Uniwersyteckim w Grenoble we Francji.

Nasz personel

 • kierownik zakładu

  prof. dr hab. n. med. Marcin Hellmann

 • dr n. med. Karolina Dorniak

 • dr n. med. Waldemar Dorniak

 • prof. dr hab. n. med. Maria Dudziak

 • dr n. med. Hanna Jankowska

 • dr n. med. Marcin Pajkowski

 • dr n. med. Kamila Lachowska

 • dr n. med. Sylwia Pisiak

 • lek. Marzena Romanowska-Kocejko

 • dr n. med. Dorota Smolarek

 • dr n. med. Maria Tarnawska

 • lek. Maria Węsierska

 • dr n. med. Dagmara Wojtowicz

 • dr n. med. Marta Żarczyńska-Buchowiecka

Leczone choroby

Poradnia Zakładu Diagnostyki Chorób Serca specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu pacjentów z:

 • wszystkimi postaciami choroby wieńcowej, w tym kwalifikacją do diagnostyki inwazyjnej choroby wieńcowej (koronarografia)
 • wadami wrodzonymi i nabytymi serca (w tym kwalifikacją do leczenia zabiegowego)
 • niewydolnością serca
 • niewydolnością nerek (kardionefrologia)
 • nadciśnieniem tętniczym
 • zaburzeniami rytmu serca
 • sarkoidozą serca
 • powikłaniami po leczeniu onkologicznym
 • oceną układu krążenia u pacjentów kwalifikowanych do przeszczepu wątroby
 • chorobami naczyń obwodowych (w tym kwalifikacją do leczenia zabiegowego)
 • chorobami/zespołami genetycznymi wymagającymi opieki kardiologicznej

Oferta diagnostyczna

W pracowniach diagnostycznych Zakładu prowadzona jest specjalistyczna nieinwazyjna diagnostyka chorób układu krążenia obejmująca:

 • badania echokardiograficzne przezklatkowe - TTE
 • badania echokardiograficzne przezprzełykowe - TEE
 • badania echokardiograficzne obciążeniowe wysiłkowe
 • badania echokardiograficzne obciążeniowe z dobutaminą
 • rejestracje 24-godzinne i 48-godzinne krzywej elektrokardiograficznej (Holter EKG)
 • testy wysiłkowe EKG na bieżni ruchomej
 • badanie EKGUniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Zakład Diagnostyki Chorób Serca

Kontakt:
Sekretariat
Tel. 58 349 33 80
E-mail:
diagnostykaserca@uck.gda.pl

Lokalizacja:
budynek CMI, I piętro
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk

Poradnia Kardiologiczna Zakładu Diagnostyki Chorób Serca

Kontakt:
Rejestracja: 58 349 33 87
(czynna w godz. 7.30-15.00)

budynek CMI, I piętro
Godziny otwarcia:
pn., czw., pt. 8.00-15.00
wt., sr. 8.00-18.00

Pliki do pobrania