Zakład Diagnostyki Chorób Serca

Zakład istnieje od 1992 roku. Prowadzimy specjalistyczną diagnostykę chorób układu krążenia dorosłych dla wielu grup pacjentów:

 • z wszystkimi postaciami choroby wieńcowej,
 • przewidzianych do diagnostyki inwazyjnej (koronarografia),
 • z wadami wrodzonymi i nabytymi serca,
 • u pacjentów z wszczepionymi sztucznymi zastawkami,
 • ciężką niewydolnością krążenia,
 • nadciśnieniem tętniczym,
 • podejrzanych o istnienie procesu bakteryjnego na zastawkach naturalnych i sztucznych.


Posiadamy dwie pracownie echokardiograficzne, wyposażone w aparaty wysokiej klasy, m. in. w przystawkę dopplerowską i kolorowego dopplera. Wykonujemy też badanie echokardiograficzne przezprzełykowe. Prowadzimy całościową diagnostykę przedoperacyjną wad wrodzonych i nabytych serca. Określamy istotne dla kardiochirurga parametry, jak:

 • gradienty przez zmienione ujścia zastawek,
 • powierzchnię zwężonych ujść,
 • wysokość ciśnienia w krążeniu małym.


U pacjentów z wszczepionymi zastawkami sztucznymi monitorujemy gradienty przez zastawkę, szczelność ujścia, poszukujemy przyczyn w przypadku pojawienia się patologicznych gradientów. Prowadzimy diagnostykę stanów zagrażających życiu: tamponada worka osierdziowego, tętniak rozwarstwiający tętnicy głównej, zerwanie nici ścięgnistych zastawek (powstałe po urazie, w przebiegu zawału mięśnia sercowego lub wyniku istnienia procesu bakteryjnego na zastawkach), zator do krążenia małego. Diagnozujemy guzy serca. Szukamy źródeł zatorowości do centralnego układu nerwowego u pacjentów z naczyniowymi chorobami mózgu. Oceniamy stan serca w nadciśnieniu tętniczym, cukrzycy, kardiomiopatiach, niewydolności krążenia.

Pracownia prób wysiłkowych ma do dyspozycji dwa nowoczesne urządzenia. Wykonujemy klasyczne próby wysiłkowe na bieżni lub rowerze, a także badanie wysiłkowe scyntygraficzne we współpracy z Samodzielną Pracownią Diagnostyki Izotopowej AM. Pozwala to na pełną diagnostykę wszyskich postaci choroby wieńcowej.

Pracownia holterowska wykonuje rejestracje 24-godzinne krzywej elektrokardiograficznej.

Aktywizacja pacjentów prowadzona jest w taki sposób, aby pacjent nie czekał długo na badanie. Badania ze wskazań pilnych wykonujemy natychmiast i jesteśmy do dyspozycji przez 24 godz.

Nasz personel

 • kierownik zakładu

  prof. dr hab. n. med. Maria Dudziak

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Zakład Diagnostyki Chorób Serca

Kontakt:
Tel. 58 349 33 80
diagnostykaserca@gumed.edu.pl

Lokalizacja:
Centrum Medycyny Inwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17

Pliki do pobrania