Zespołu Pracowni NieinwazyjnycH/ECHO

Lokalizacja:

budynek nr 8, IV piętro

Kontakt:

tel. 58 349 25 47


W skład Zespołu Pracowni Nieinwazyjnych wchodzą: Pracownia Holterowska  oraz Pracownia Echokardiografii Klinicznej i Eksperymentalnej.


  • Pracownia Echokardiografii Klinicznej i Eksperymentalnej

Wysokospecjalistyczne badania echokardiograficzne wykonują dr n. med. Andrzej Koprowski, lek. med. Rafał Gałąska i lek. med. Marcin Fijałkowski. Pracownia nadzoruje centralne szkolenie specjalistów w zakresie wad serca oraz organizuje kursy echokardiograficzne dostępne dla lekarzy z całej Polski.

  • Pracownia Holterowska

W Pracowni Holterowskiej wykonywane są badania 24-godzinnego zapisu EKG oraz ciśnienia tętniczego.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Zespół Pracowni Nieinwazyjnych

Kontakt:
Tel. 58 349 25 47

Lokalizacja:
ul. Dębinki 7
bud. nr 8, IV piętro