Pracownia Prewencji i Rehabilitacji Kardiologicznej

Pracownia zajmuje się szeroko pojętą prewencją chorób układu krążenia, prewencją pierwotną, a w szczególności prewencją wtórną u chorych po zawale mięśnia sercowego.

Zespół pracowni bierze udział w prospektywnych, międzynarodowych, wieloośrodkowych badaniach klinicznych dotyczących prewencji wtórnej w chorobie wieńcowej.
Pracownia koordynuje również wczesną rehabilitację szpitalną u chorych po zawale mięśnia sercowego.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Pracownia Prewencji i Rehabilitacji Kardiologicznej

Lokalizacja:
ul. Dębinki 7
budynki nr 7, 8