Pracownia Kardiologii Inwazyjnej

Procedury realizowane w Pracowni Kardiologii Inwazyjnej I Kliniki Kardiologii to:

 • cewnikowanie serca
 • koronarografia, IVUS, OCT, FFR
 • biopsje endomiokardialne
 • angioplastyki wieńcowe i obwodowe
 • rekanalizacje CTO
 • plastyka zastawki mitralnej balonowa i mitraclip
 • plastyka zastawki aortalnej BAV
 • zamknięcie uszka lewego przedsionka
 • zamknięcie nieprawidłowych połączeń pomiędzy jamami serca i przecieków okołozastawkowych
 • plastyki naczyń płucnych
 • zabiegi rotablacji wieńcowych
 • ablacje alkoholowe w HOCM
 • zabiegi angiplastyki wieńcowej z użyciem urządzeń wspomagających krążenie (IABP i IMPELLA)
 • zakładanie elektrod wewnątrzsercowychUsługi medyczne

Działalność diagnostyczna:

 • diagnostyka wrodzonych wad serca
 • diagnostyka nabytych wad serca
 • grafia tętnic wieńcowych
 • grafia tętnic wieńcowych w świeżym zawale serca
 • grafia pomostów aortalno-wieńcowych
 • grafia tętnic nerkowych
 • grafia dużych naczyń
 • diagnostyka subtrakcyjna
 • biopsja mięśnia sercowego endomyokardialna
 • wewnątrznaczyniowa ultrasonografia
 • diagnostyka tętniaków rozwarstwiających aorty
 • diagnostyka zatorowości płucnej.


Działalność lecznicza:

 • inwazyjne leczenie świeżego zawału serca w ostrej fazie
 • fibrynoliza dowieńcowa
 • koronaroplastyka w świeżym zawale serca (rescue, primary PTCA)
 • koronaroplastyka w trybie planowym
 • koronaroplastyka w krążeniu pozaustrojowym
 • plastyka tętnic nerkowych (PTRA)
 • komisurotomia przezskórna zastawki mitralnej (PNC)
 • zakładanie balonów do kontrpulsacji aortalnej (IABP)
 • zakładanie stentów wieńcowych i obwodowych
 • leczenie fibrynolityczne zatorowości płucnej
 • udrażnianie przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych
 • zakładanie elektrod czasowych.

Działaność naukowo-dydaktyczna

 • prowadzenie badań dotyczących skuteczności zabiegów koronaroplastyki
 • prowadzenie badań porównawczych, oceniających skuteczność technik interwencyjnych i zabiegowych
 • szkolenie lekarzy w zakresie kardiologii inwazyjnej
 • dydaktyka akademicka

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Pracownia Kardiologii Inwazyjnej

Kontakt:
tel. 58 584 47 90 - sekretariat

Rejestracja - kwalifikacja na zabieg koronarografii
tel. 58 584 63 97

Lokalizacja:
ul. M. Smoluchowskiego 17
Gdańsk

Budynek Centrum Medycyny Nieinwazyjnej - 3 piętro