Pracownia Kardiologii Inwazyjnej

W Pracowni Kardiologii Inwazyjnej Klinicznego Centrum Kardiologii wykonywane są badania naczyniowe (m.in. koronarografie) oraz zabiegi angioplastyki i naczyń wieńcowych i obwodowych.

We współpracy z Kliniką Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca przeprowadza się tutaj pełną diagnostykę nieinwazyjną i inwazyjną wad wrodzonych i nabytych serca. Wykonywane są m.in. zabiegi balonoplastyki zwężonych zastawek, zamykania ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej i międzykomorowej oraz zamykanie drożnego przewodu tętniczego.

Pracownia dysponuje zespołem 6 doświadczonych kardiologów interwencyjnych, pracujących na trzech nowoczesnych angiografach (Philips Integris oraz dwa aparaty Siemens Axiom Artis).

Codziennie jest tu wykonywanych 20 do 30 badań i zabiegów dla pacjentów Klinicznego Centrum Kardiologii oraz dla innych oddziałów i szpitali województwa pomorskiego.

Pacjenci są kwalifikowani do diagnostyki inwazyjnej układu krążenia przez konsultantów kardiologów oraz przez oddziały kardiologiczne.

Pracownia pełni 24-godzinny dyżur leczenia inwazyjnego ostrych zespołów wieńcowych, w tym zawałów serca.

Procedury wysokospecjalistyczne są w całości refundowane przez NFZ.

Hospitalizacja związana z diagnostyką trwa zazwyczaj dwie doby.

Usługi medyczne

Działalność diagnostyczna:

 • diagnostyka wrodzonych wad serca
 • diagnostyka nabytych wad serca
 • grafia tętnic wieńcowych
 • grafia tętnic wieńcowych w świeżym zawale serca
 • grafia pomostów aortalno-wieńcowych
 • grafia tętnic nerkowych
 • grafia dużych naczyń
 • diagnostyka subtrakcyjna
 • biopsja mięśnia sercowego endomyokardialna
 • wewnątrznaczyniowa ultrasonografia
 • diagnostyka tętniaków rozwarstwiających aorty
 • diagnostyka zatorowości płucnej.


Działalność lecznicza:

 • inwazyjne leczenie świeżego zawału serca w ostrej fazie
 • fibrynoliza dowieńcowa
 • koronaroplastyka w świeżym zawale serca (rescue, primary PTCA)
 • koronaroplastyka w trybie planowym
 • koronaroplastyka w krążeniu pozaustrojowym
 • plastyka tętnic nerkowych (PTRA)
 • komisurotomia przezskórna zastawki mitralnej (PNC)
 • zakładanie balonów do kontrpulsacji aortalnej (IABP)
 • zakładanie stentów wieńcowych i obwodowych
 • leczenie fibrynolityczne zatorowości płucnej
 • udrażnianie przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych
 • zakładanie elektrod czasowych.

Działaność naukowo-dydaktyczna

 • prowadzenie badań dotyczących skuteczności zabiegów koronaroplastyki
 • prowadzenie badań porównawczych, oceniających skuteczność technik interwencyjnych i zabiegowych
 • szkolenie lekarzy w zakresie kardiologii inwazyjnej
 • dydaktyka akademicka

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Pracownia Kardioangiologii Inwazyjnej

Kontakt:
Tel. 58 349 24 83
Fax. 58 349 27 00

Lokalizacja:
ul. Dębinki 7
budynek nr 5a