Poradnia Cukrzycowa dla Dzieci

Poradnia Cukrzycowa dla Dzieci Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii zajmuje się pacjentami z cukrzycą i zaburzeniami w gospodarce węglowodanowej i lipidowej w wieku od 0 do 18 lat.

Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem:

 • nadwagi i otyłości
 • cukrzycy typu 1
 • cukrzycy typu 2
 • cukrzyc wtórnych
 • cukrzyc uwarunkowanych genetycznie
 • zaburzeń w gospodarce lipidowej, w tym hipercholesterolemii rodzinnej
 • hipoglikemii
 • hiperinsulinizmu wrodzonego
 • chorób współistniejących z cukrzycą


INFORMACJE DLA PACJENTÓW

 • W celu ustalenia terminu kolejnej wizyty pacjenta z  cukrzycą (zwykle co około 3-4 miesiące) prosimy o kontakt z  pielęgniarkami Poradni pod nr tel. 58 349 2690 w godzinach 8:00-14:30.
 • W celu ustalenia terminu wizyty w Poradni Otyłości (czwartki) oraz Poradni Lipidowej (wtorki) działających w ramach Poradni Cukrzycowej dla Dzieci prosimy o kontakt z rejestracją główną tel. 58 757 0505.                                    
 • Prosimy opiekunów pacjentów o założenie konta pacjenta  na stronie: https://pacjent.gov.pl →  Instrukcja (załącznik pdf). Na koncie pacjenta są zapisywane informacje – KODY: e- recept, zapotrzebowań na sprzęt medyczny, skierowania.

Wizyty w Poradni odbywają się:

 • jako TELEPORADY -  we wcześniej ustalonych terminach wizyt. Lekarz dzwoni do rodzica/opiekuna pacjenta na nr telefonu podany w informatycznym systemie szpitalnym. Na ten sam nr telefonu wysyłany jest automatycznie kod do e-Recepty.

Prosimy o odbieranie telefonów z nieznanych numerów, a w przypadku nieodebrania o oddzwonienie. W przypadku nieskutecznego połączenia telefonicznego i nieodbycia telewizyty w danym dniu, proszę przerejestrować termin wizyty na inny dzień (kontakt z pielęgniarkami Poradni pod nr tel. 58 349 2690 w godzinach 8:00-14:30).

 • Osobiście z jednym opiekunem dziecka (prosimy o zakładanie maseczek) – po wcześniejszym uzgodnieniu tego z  lekarzem Poradni

Godziny pracy

Pon. 7.30-14.30
Wt. 7.30-14.30
Śr. 8.00-18.00
Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-14.30

Jak przygotować się do WIZYTY/ TELEPORADY?

Prosimy:

1. Przygotować listę LEKÓW/PASKÓW na które potrzebne będą RECEPTY:

Nazwa preparatu insuliny i liczba opakowań + aktualne zapotrzebowanie na insulinę (ilość jednostek danej insuliny/ dobę), nazwa pasków do glukometru i liczba opakowań, glukagon i paski do moczu jeśli są potrzebne - prosimy o sprawdzenie dat ważności przed wizytą.

Lekarz wystawi e-receptę. Kod do e-recept zostanie przesłany smsem automatycznie na nr tel podany w systemie informatycznym szpitala. W aptece wystarczy podać kod i numer pesel, aby zrealizować e-receptę.

 

2. Przygotować listę ZLECEŃ NA OSPRZĘT MEDYCZNY do osobistej pompy insulinowej/ systemów monitorowania glikemii CGM lub FGM.

Należy sprawdzić, do którego miesiąca włącznie już zrealizowano zlecenia. Lekarz wystawi e-zlecenia na stronie NFZ - nie ma potrzeby potwierdzenia e-zlecenia w NFZ. Kody do zleceń zostaną przesłane SMSem lub MMSem do końca dnia (prosimy o cierpliwość). Na podstawie tych kodów można zrealizować e-zlecenia w zwykłej aptece lub w sklepie internetowym (np. https://diabetyk24.pl/refundacja-nfz.html).

Jeżeli pacjent ma aktualne Orzeczenie o niepełnosprawności z zaznaczeniem w punktach 7. i 8. – „wymaga”, w celu uzyskania większej liczby niż wynosi limit: zestawów infuzyjnych, zbiorniczków, sensorów, należy wykonać skan lub wyraźne zdjęcie orzeczenia (treść całego orzeczenia, łącznie z datą wystawienia i datą ważności, numerem, pieczątką lekarza - dane muszą być wyraźne) i wysłać lekarzowi na podany przez adres e-mail lub tel.

 

3. Przygotować DANE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU CHOROBY, AKTUALNYCH GLIKEMII I INSULINOTERAPII oraz listę pytań, którą chcecie zadać lekarzowi.

Wykonać zdjęcia dzienniczka glikemii z  ostatnich 2 tygodni – szczególnie ważne jeśli u dziecka stosowana jest terapia penowa lub brak możliwości wygenerowania raportów elektronicznych z  pompy insulinowej lub systemów monitorowania glikemii.

Zważyć i zmierzyć dziecko oraz sprawdzić miejsca iniekcji insuliny pod kątem zmian miejscowych. Zgłosić ewentualne dolegliwości.

Poinformować o wykonywanych na wizytę badaniach (jeśli dotyczy).

 

4. Jeśli pacjent stosuje osobistą pompę insulinową Medtronic, należy sczytać ją w domu w dniu poprzedzającym wizytę.

Jeśli pompa nie była wcześniej sczytywana proszę wejść na stronę Medtronic, gdzie znajduje się dokładna instrukcja jak założyć konto:

https://www.pompy-medtronic.pl/wsparcie/carelink

https://carelink.minimed.eu
Należy zarejestrować się, aby utworzyć nowe konto → instrukcja (załącznik pdf)

Proszę wpisać nazwę użytkownika i hasło (należy je zapamiętać), a następnie zalogować się.
Glukometr Contour Link jest czytnikiem, więc należy włożyć go do gniazda USB w komputerze i sczytać pompę za pomocą glukometru. Ważne, aby przy sczytywaniu wybrać opcję pompa (a nie glukometr) i wpisać numer pompy.

W razie trudności technicznych/ pytań dotyczących obsługi strony lub sprzętu firmy Medtronic należy skontaktować się z przedstawicielem firmy -  p. Alicja Stępień-Pade tel. 797-308-106.

 

5.  Jeśli pacjent stosuje osobistą pompę insulinową AccuChek Combo firmy Roche istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia z Poradni urządzenia Smart Pix - do sczytania pompy w domu.

W razie trudności technicznych/ pytań dotyczących obsługi sprzętu firmy Roche (pompy i glukometry AccuChek) należy skontaktować się z przedstawicielem firmy -  p. Karolina Bernaczyk tel. 691-351-694.

 

6. Jeśli pacjent stosuje system monitoringu glikemii FreeStyle Libre należy wysłać dane do gabinetu poradni (najlepiej w dniu poprzedzającym wizytę):
Należy w tym celu mieć założone konto w LibreView: https://www.libreview.com/

Następnie połączyć się z kontem Poradni wprowadzając numer ID gabinetu: UCK.GDA.1 lub UCK.GDA.2

Są dwa sposoby połączenia konta pacjenta i gabinetu:

 •   Z aplikacji w telefonie (ustawienia/połączone aplikacje/ID gabinetu/ zatwierdź)
 •  Po zalogowaniu się do swojego konta na LibreView (ustawienia/ustawienia konta/moje gabinety/ ID gabinetu)

Jeżeli macie już Państwo założone konto w LibreView, to należy sprawdzić, czy jest ono połączone z kontem Poradni i w razie braku połączenia należy nawiązać połączenie, wprowadzając numer ID gabinetu.
Jeśli jako czytnik używany jest smartfon, to od chwili połączenia własnego konta z kontem Poradni wyniki pacjenta będą automatycznie przesyłane do Poradni.
Jeśli stosowany jest tradycyjny czytnik, to należy połączyć go z komputerem za pomocą żółtego przewodu (jeden koniec żółtego przewodu trzeba podłączyć do wejścia USB w komputerze, a drugi koniec połączyć z czytnikiem) i sczytać wyniki za pomocą programu LibreView.

W razie problemów technicznych z obsługą strony LibreView lub sprzętu, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Abbott – p. Michał Damaszke tel. 605-256-153.

 

7.  Zgłosić ewentualną konieczność konsultacji psychologicznej/ dietetycznej/ edukacji przez pielęgniarkę edukacyjną.

- kontakt do psychologa Kliniki (możliwe konsultacje via Skype) mgr Malwina Musiał-Paździor tel. 793-418-103.

- kontakt do dietetyka Kliniki (możliwe konsultacje via Skype) – mgr Agnieszka Lejk tel. 517-708-750, dr n. med. Magdalena Pieszko tel. 577-091-133.

- kontakt do pielęgniarek edukacyjnych:

mgr Jolanta Rutkowska-Kośmińska (możliwa edukacja via Skype) i mgr Małgorzata Wierzbicka - 58 349 2893 (Oddział Diabetologii Dziecięcej – dyżurka pielęgniarek) lub 58 349 2690 (Poradnia Cukrzycowa dla Dzieci).

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Poradnia Cukrzycowa dla Dzieci

Kontakt:
Rejestracja:
58 727 05 05
rejestracja@uck.gda.pl

ul. Dębinki 7, Gdańsk
bud nr 3, parter
gab. 24
(poradnia cukrzycowa,
poradnia otyłości,
poradnia lipidowa)

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku.
Gabinet Przygotowawczy tel 58 349 26 90.