Poradnia Konsultacyjna Dziecięca

Poradnia realizuje świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej obejmujących kontrolę, w tym diagnostykę po hospitalizacji w oddziale o profilu pediatrycznym.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Poradnia Konsultacyjna Dziecięca

Kontakt:
Rejestracja:
58 727 0505
rejestracja@uck.gda.pl

ul. Dębinki 7, Gdańsk
bud. nr 2, parter
przy Oddziale Dziennym