Poradnia Kardiologii dla Dzieci i Dorosłych z Wadami Wrodzonymi  Serca

Poradnia zapewnia kompleksową opiekę i  leczenie pacjentom z wadami wrodzonymi serca i innymi nieprawidłowości z zakresu układu krążenia.

Pod opieką Poradni znajdują się dzieci z wrodzonymi wadami serca wymagające okresowej kontroli kardiologicznej przed i po leczeniu kardiochirurgicznym lub kardiologicznym zabiegiem interwencyjnym, które przeprowadzane są w różnych okresach dzieci. Kolejna grupa dzieci są pacjenci z zaburzeniami rytmu wymagające oceny ryzyka zgonu sercowego i kwalifikacji do leczenia interwencyjnego i /lub farmakologicznego. 

Posiadamy kwalifikacje oraz nowoczesnej klasy sprzęt wymagany do pełnej diagnostyki układu krążenia u dzieci. Ponadto diagnozujemy dorosłych z wrodzonymi wadami serca.

W ramach wizyty w poradni wykonujemy między innymi następujące badania:

 • EKG 12-odprowadzeniowe
 • ECHO
 • RTG klatki piersiowej
 • badania laboratoryjne krwi
 • monitorowanie układu krążenia w warunkach szpitalnych
 • Holter EKG
 • Holter RR (ciśnieniowy)
 • kontrola stymulatora i kardiowertera-defibrylatora


O ile zaistnieją wskazania, pacjent może zostać skierowany do Kliniki celem wykonania bardziej szczegółowych badań, takich jak:

 • próby wysiłkowe
 • próby omdleniowe
 • diagnostyczne cewnikowanie serca i naczyń


W Poradni  przyjmowani są pacjenci ze stwierdzonymi chorobami układu krążenia.

Poradnia działa przy Klinice Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca.

Godziny przyjęć

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

---

Dr Anna Wałdoch

Dr Zbigniew Świątek-Brzeziński

Dr hab. Robert Sabiniewicz

Dr Piotr Potaż

---

9:00-13:00

9:00-13:00

9:00-13:00

9:00-13:00

 --

Dr hab. Joanna Kwiatkowska

 

 

 

 ---

14:00-18:00

 

 

 

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Poradnia Kardiologii dla Dzieci i Dorosłych z Wadami Wrodzonymi Serca

Kontakt:
Rejestracja:
58 727 05 05

ul. Dębinki 7, Gdańsk
bud. nr 4, parter
(wejście przez bud. nr 3 lub łącznik)